ورود

به سيستم وبلاگ دانشگاه فردوسی مشهد خوش آمدید.
لطفا موقعیت خود را در دانشگاه فردوسی مشخص نمایید:
استاد(هیات علمی)
دانشجو(تحصیلات تکمیلی)
کارمند-رسمی/پیمانی/قراردادی با حداقل دو سال سابقه کار


هرگونه سوء استفاده از اين سايت به استناد آيين نامه تخلفات رايانه اي تحت پيگيري و پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت.