دکتر محمد مسافری ضیاءالدینی
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 12 04, 2018 | بازدید‌ها (19)
با سلام
 
از لینک زیر دریافت نمایید.
 
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 6 03, 2018 | بازدید‌ها (139)
با سلام
 
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 25 02, 2018 | بازدید‌ها (114)
با سلام
 
از لینک زیر دریافت فرمایید.
 
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 15 11, 2017 | بازدید‌ها (152)
با سلام
 
اسلایدهای مرتبط با جلسه ششم را دانلود نمایید.
 
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 6 11, 2017 | بازدید‌ها (118)
با سلام
 
اسلایدهای جلسه پنجم را دانلود نمایید.
 
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 1 11, 2017 | بازدید‌ها (122)
با سلام
 
اسلایدهای مرتبط با جلسه چهارم را از لینک زیر دریافت نمایید.
 
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 21 10, 2017 | بازدید‌ها (137)
با سلام
 
از لینک زیر دریافت نمایید.
 
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 7 10, 2017 | بازدید‌ها (130)
با سلام
 
اسلایدهای مرتبط با جلسات اول و دوم استعدادیابی ورزشی را از لینکهای زیر دریافت نمایید.
 
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 11 06, 2017 | بازدید‌ها (255)
با سلام
 
از لینک زیر دریافت نمایید.
 
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 1 06, 2017 | بازدید‌ها (265)
با سلام
 
اسلایدهای مرتبط با جلسه دوازدهم را از لینک زیر دریافت نمایید.
 
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 1 06, 2017 | بازدید‌ها (167)
با سلام
 
اسلایدهای مرتبط با جلسه یازدهم را از لینک زیر دریافت نمایید.
 
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 1 06, 2017 | بازدید‌ها (143)
با سلام
 
اسلایدهای مرتبط با جلسه دوازدهم علم تمرین را از لینک زیر دریافت نمایید.
 
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 22 05, 2017 | بازدید‌ها (328)
با سلام
 
اسلایدهای مربوط به جلسات هشتم تا یازدهم را دریافت نمایید.
 
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 22 05, 2017 | بازدید‌ها (276)
با سلام
 
اسلایدهای مربوط به جلسات هشتم تا دهم را دانلود نمایید:
 
1 2 3 4  بعدي»

درباره من

  • mosaferi
  • کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1386
    کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی- دانشگاه شهید بهشتی تهران- 1389
    دکتری فیزیولوژی ورزشی- دانشگاه تربیت بدنی بوداپست، مجارستان- 1394

پيوندها