ترجمه فارسی مقاله Simulating Ideal and Average Users

22:51, 11/10,2017
این مقاله توسط دکتر کاهانی به بنده معرفی شده است و در ادامه به برسی مختصری در رابطه با مقاله خواهیم داشت و فایل ترجمه فارسی این مقاله را در اختیار شما قرار خواهیم داد.
 
مقاله "Simulating Ideal and Average Users" در سال 2016 توسط ماتیاس هاگن "Matthias Hagen" ، ماکسیمیلان میش "Maximilian Michel" و بنو استین "Benno Stein" در پایگاه www.springer.com منتشر شده است . چکیده مقاله به شرح زیر است :
 
ما یک فریم ورک نرم افزاری برای شبیه سازی قطعی از رفتار کاربر پیشنهاد میکنیم که به ما امکان برسی کارایی هزینه بر آورد شده براساس نتیجه لیست واحد یا مجموع کل نشست جستجو را  می‌دهد . رفتار بهینه کاربر ایده آل (برای مثال ، بیشترین سود با کمترین تلاش) در تضاد با "میانگین" کاربران است که از مدل گسترش فعال سازی که از تئوری شناخت امده است استفاده میکند (دوباره) . در ردیابی داده های نشتس TREC ، کاربر ایده آل حدودا دست اوردی معادل با دوبرابر کاربر واقعی با هزینه یکسان داشته است در حالی که میانگین دست آورد کاربران مختلف شبیه سازی شده همبسگی قابل قبولی با معیار نشست (DCG) دارند بحث دیگری برای این معیار ارزیابی  بر اساس نشست است .
 
دانلود فایل pdf 
دانلود فایل ورد
دانلود مقاله به زبان اصلی