ترجمه مقاله Human-Based Query Difficulty Prediction

23:30, 11/21,2017

ترجمه مقاله‌ی Human-Based Query Difficulty Prediction را می‌توانید در ادامه دریافت نمایید:

 Human-Based Query Difficulty Prediction.pdf