ترجمه فارسی مقاله A Comparative Study of Answer-Contained Snippets and Traditional Snippets

ارسال شده توسط مرضیه باباپور | 14 Nov, 2017

چکیده ترجمه مقاله به شرح زیر است:

 تقریبا هر موتوی جست و جوی متن از قطعات استفاده می کند تا به کاربران در تعیین کردن میزان ارتباط موارد بازیابی شده در فهرست رتبه بندی کمک کند. اگرچه قطعات شامل پاسخ می تواند به طور مستقیم به بهبود کارایی جستجو کمک کند، مطالعه کمی از چنین شهودی دست نخورده باقی ماند. در این مقاله ابتدا یک روش ساده  قطعه شامل پاسخ را برای جست وجوی پرسش و پاسخ مبتنی بر جامعه (cQA) پیشنهاد می کنیم، سپس روش خود را با پیشرفته ترین الگوریتم های قطعه سنتی مقایسه می کنیم. نتایج تجربی نشان می دهد که با در نظر گرفتن داوری های ربط و ارزیابی های رضایت بخش اطلاعات، روش قطعه شامل پاسخ،  به طور قابل ملاحظه ای بهتر از پیشرفته ترین روش های سنتی اجرا می شود.

ترجمه کامل مقاله را می توانید از لینک زیر دیافت نمایید: 

Translation_Marziyeh-Babapour.pdf