تبریک سال نو

جمشید دانشمندان راگرد آورده از ایشان پرسید:راز پایداری پادشاهی چیست آن را به من بگوییدتا آن را بکار بندم. دانشمندان گفتند:نیکی کردن در حکومت و دادگستری در میان مردم پس جمشید دادگری آغاز کرد و به دانشمدان بفرمود که نزد وی حاضر باشند و آنچه لازمه دادگستری است او را از آن آگاه سازند .نخستین روز که جمشید به داد نشست روز هرمزد(روز اول)بود از ماه فروردین بدین گونه آن روز را روز نو نام نهادند که ناکنون نیز باقی است.سال نو مبارکSmile


خوش آمدید!

خواندن این مطلب به این معنی است که مراحل ثبت نام با موفقیت به پایان رسیده و شما می توانید شروع به کار با وبلاگ نمائید