هدف از این وبلاگ ارائه موضوعات مطرح در حوزه مدیریت دانش می باشد.

گاهشمار مدیریت دانش

مدیریت دانش بازتاب (0)

جدول 2-4. گاهشمار مدیریت دانش

روند زمانی

روند پیشرفت مفهوم مدیریت دانش

دهه 1970

مدیریت دانش مطرح می شود.

دهه 1980

بر اهمیت مدیریت دانش افزوده می شود، انتشارات مربوط به مدیریت دانش سیر صعودی به خود می گیرد.

اوایل دهه 1990

فعالیت گسترده شرکت های آمریکایی، اروپایی و ژاپنی در حوزه مدیریت دانش شدت می گیرد.

اواسط دهه 1990

شبکه های بین المللی مدیریت دانش پدید می آبد.

اواخر دهه 1990

مدیریت دانش در زمره فعالیت های تجاری شرکت های بزرگ در می آبد.

هزاره سوم

شرکت های بزرگ اروپایی حدود 55 درصد درآمد خود را به مدیریت دانش اختصاص می دهند.

 

سیر تحول مدیریت دانش(تاریخچه)

مدیریت دانش بازتاب (0)
مدیریت دانش از اواخر دهه 1970 مطرح گردید. با نزدیک شدن به اواسط دهه 1980 و آشکار شدن اهمیت دانش و تاثیر آن بر حفظ قدرت رقابتی در بازارهای اقتصادی اهمیت ویژه ای یافت. در این دهه بود که نظام‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و نظام های هوشمند برای مدیریت دانش به کار گرفته شد و مفاهیمی چون فراهم آوری دانش، مهندسی دانش، نظام های دانش محور و مانند آن رواج پیدا کرد (Drucker, 1999). با نزدیک شدن به اواخر دهه 80 می توان سیر صعودی انتشار مقالات مربوط به مدیریت دانش را مشاهده کرد. با ورود به دهه 90 فعالیت گسترده شرکت‌های آمریکایی، اروپایی و ژاپنی در حوزه مدیریت دانش به نحو چشمگیری افزایش می یابد. در واسط دهه ظهور وب جهانی، تحرک تازه ای بر حوزه مدیریت دانش می‌بخشد. شبکه بین المللی مدیریت دانش در اروپا، مجمع مدیریت دانش ایالات متحده بر روی اینترنت فعالیت‌های خود را گسترش می‌دهند. رفته‌رفته شرکت‌های بزرگی وارد عرصه مدیریت دانش می شوند. اکنون در سالهای آغازین قرن 21 مدیریت دانش برای بسیاری از کشورهای پیشرفته به عنوان نماد رقابت و عامل دستیابی به قدرت و توسعه در آمده است بطوری که شرکت‌های بزرگ اروپایی حدود 55 درصد درآمد خود را به مدیریت دانش اختصاص داده اند

اهمیت و ضرورت بکارگیری دانش در عصر کنونی

مدیریت دانش بازتاب (0)

امروزه دانش یکی از بزرگترین مزیت های رقابتی سازمان‌ها در عرصه اقتصاد جهانی به شمار می‌آید. در جهان کنونی که تولید کالاها و ارائه خدمات به شّدت دانش مدار شده است، دانش دارایی کلیدی برای کسب برتری رقابتی است. پیتر دراکر، دانش را به عنوان پایه‌های رقابت در جامعه مدرن معرفی می‌کند و معتقد است که در اقتصاد امروز دنیا، دانایی منبعی همانند و در عرض منابع تولید مثل کار، سرمایه، و زمین نیست بلکه منبعی بسیار مهمتر برای عصر حاضر به شمار می‌رود. تافلر نیز در کتاب خود با عنوان "جابجایی در قدرت" اظهار می دارد، انسان پس از طی دو دوره اقتصادی "کشاورزی" و "صنعتی" که "زمین" و "کار" میزان برتری انسان‌ها را نشان می‌داد به عصر "اطلاعات" و "دانش" رسیده است و مزیت اصلی انسان‌ها در میزان "سرمایه دانشی" آنها  می‌باشد.

پروساک (Prusak, 1997) نیز، معتقد است شش ویژگی محیطی، سازمان‌ها را به سوی توجه به دانش می‌کشاند: 1) جهان به سرعت در حال تغییر است، که این امر به معنای زوال سریع دانش و نیاز به خلق هر چه سریع تر دانش جدید است؛ 2) تولیدات هوشمند، مانند شرکت‌های نرم افزاری دانش را به عنوان بخشی از تولید ارائه می‌کنند، چنین اطلاعاتی درصورتی ارزشمند است که روزآمد باشد؛ 3) تغییرات ناشی از جهانی شدن و لزوم همگامی با این تغییرات؛ 4) تغییر و تحول در سطح سازمان‌ها؛ 5) افزایش فعالیت های مجازی، برای اینکه این فعالیت‌ها موثر تر انجام شوند، به دانش بیشتری نیاز دارند؛ و 6) دانش تولید کننده دانش است. از این رو، سازمان‌ها همواره در پی کسب دانش و استفاده از آن بوده اند. برای سازمان‌ها، مزیت‌های ناشی از توجه به دانش پایدار هستند، زیرا هم سود بیشتری عاید سازمان می‌کنند و هم می‌توانند به صورت رویه ای خاص ادامه یابند. برخلاف سرمایه‌های مادی که در صورت استفاده از آن، ارزش آنها کاسته می‌شود، ارزش سرمایه دانش همراه با استفاده ای که از آن می‌شود افزایش می‌‌‌یابد. تفکرات جدید باعث پیدایش تفکراتی جدیدتر شده و تسهیم دانش در حالی که مالک آن دانش خود را از دست نمی‌دهد، دریافت کننده را نیز غنی می‌سازد

Converted to use with ITS. Powered by FUMblog