خوش آمدید

این وبلاگ جهت استفاده علمی در زمینه زمین شناسی تهیه شده است و به تدریج مطالب و لینکها بر روی آن قرار خواهد گرفت.

پذیرای نظرات و مطالب علمی شما در زمینه زمین شناسی هستیم.

با تشکر از همکاری شما

جواد ربانی