فرا رسدین سال نو و عید نوروز مبارک باد
 

فکر می کنم تجربه تحصیل شش ساله در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد دلیل موجهی برای معتبر بودن منابعی که معرفی می کنم باشد، البته در این ویرایش از منابع سعی نموده ام تا منابع را به گونه ای ارایه دهم که برای پوشش علمی رشته رفتار تمامی دانشگاه ها مکفی باشد و البته استناد حرف بنده بر این است که اینجانب در سال 88 در رشته رفتار در دو دانشگاه فردوسی و تربیت مدرس شرکت نموده و موفق به قبولی شدم و لذا بهتر آن دیدم تا شمول منابع ارایه شده فقط منحصر به یک دانشگاه نباشد. 

دوره دکتری رشته مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد در دو گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی ارایه می شود که مواد امتحانی و سرفصل ها تفاوتی در دو گرایش نداشته و فقط تفاوت در ضرایب است که می توانید آن را در سایت ثبت نام ببینید. لذا منابع ذیل برای هر دو گرایش مناسب بوده و قابل مطالعه هستند. 

تئوری سازمان

1)     تئوری سازمان استیفن رابینز ترجمه الوانی و دانایی فرد

2)     تئوری سازمان ریچارد ال. دفت ترجمه اعرابی و پارساییان

3)     تئوری سازمان مری جو. هچ  ترجمه دانایی فرد

4)     سیمای سازمان گرث مورگان ترجمه اصغر مشبکی

5) تئوری سازمان رحمان سرشت در دو جلد

6) تئوری سازمان هچ ویرایش دوم سال 2006

7) جامعه شناسی سازمان ها، آرین قلی پور

8) تئوری سازمان اسکات ترجمه میرزایی

 

رفتار سازمانی

1)     مدیریت رفتار سازمانی مورهد و گریفین ترجمه الوانی و معمارزاده

2)     مدیریت رفتار سازمانی کریتنر و کینیکی ترجمه فرهنگی و صفرزاده

3)     مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته علی رضاییان شامل شش کتاب زیر:

الف: مدیریت تعارض و مذاکره

ب: مدیریت فشار روانیج: تیم سازی در قرن 21

د: تعامل انسان و سیستم اطلاعاتی

ه: انتظار عدالت و عدالت سازمانی

و: مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان

4)     مدیریت رفتار سازمانی هرسی و بلانچارد ترجمه علاقه بند

5) رفتار سازمانی رابینز (3 جلدی)

 

روش تحقیق و آمار:

1)     روش تحقیق در مدیریت اوما سکاران ترجمه صائبی و شیرازی

2)     روش تحقیق در علوم اجتماعی بازرگان، سرمد و حجازی

3)     روش تحقیق کیفی بازرگان (1387)

4)     روش تحقیق کیفی دکتر الوانی، دانایی فرد و آذر

5)     تحلیل آماری عادل آذر

6)     آمار و احتمال دکتر دلاور

7) جزوه روش تحقیق دکتر خداداد حسینی

8) جزوات دکتر دانایی فرد در باب روش های تحقیق 

منابع انسانی:

1)     مدیریت منابع انسانی، نگرش کاربردی دعایی

2)  اداره منابع انسانی دعایی (این مطلب در سال جاری به صورت جزوه تدریس شده و در اواسط سال آینده به صورت کتاب به بازار می آید)

3)     تحول سازمانی دعایی

4)     مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان سید جوادین

زبان عمومی و تخصصی: چنانچه مستحضر هستید دانشگاه فردوسی نیز برای سال آتی آزمون ورودی زبان برگزار خواهد نمود.

1)  504 واژه

2) لغات ضروری برای تافل

3) Grammer Digest

4) Grammer in use

5) استفاده از جزاوت دارای متون برای درک مطلب (حقیقتا چون بنده از جزوه استفاده کرده ام کتابی در این مورد نمی شناسم که معرفی نمایم.

6) کتاب های مجموعه سوالات آزمون زبان دانشگاه تربیت مدرس و تهران

7)  زبان تخصصی ... در سال قبل ابن آزمون بدین صورت بوده: چند متن برای ترجمه از فارسی به انگلیسی و از انگلیسی به فارسی و همچنین حدود 25 کلمه تخصصی جهت ارایه معانی داده داده شده است.

3)     چنانچه مطلع هستید در مورد زبان منبع خاصی قابل معرفی نیست.

جزواتی که خواندن آنها توصیه می شود:

1)     جزوه رفتار سازمانی دکتر مرتضوی

2)     جزوه رفتار سازمانی دکتر شیرازی

3)     جزوه تئوری سازمان دکتر مرتضوی

4)     جزوه منابع انسانی دکتر دعایی

5)     جزوه روش تحقیق دکتر رحیم نیا 

 

خلاصه کتاب ها و مقالاتی که خواندن آنها توصیه می شود:

 1)     مدیریت منابع انسانی بوهلاندر (به صورت پاورپوینت و انگلیسی)2)     مدیریت منابع انسانی دسلر (به صورت پاورپوینت و انگلیسی)3)     مدیریت منابع انسانی لوسییر (به صورت پاورپوینت و انگلیسی)4)     مدیریت منابع انسانی ملو (به صورت پاورپوینت و انگلیسی)5)     رفتار سازمانی دوربین (به صورت پاورپوینت و انگلیسی)6)     رفتار سازمانی لوتانز (به صورت پاورپوینت و انگلیسی)7)     رفتار سازمانی رابینز (به صورت پاورپوینت و انگلیسی)8)     رفتار سازمانی گرین برگ (به صورت پاورپوینت و انگلیسی)9)     رفتار سازمانی هلریگل (به صورت پاورپوینت و انگلیسی)10)رفتار سازمانی هیت (به صورت پاورپوینت و انگلیسی)11)رفتار سازمانی ایوانیسوسچ (به صورت پاورپوینت و انگلیسی)12)رفتار سازمانی کریتنر (به صورت پاورپوینت و انگلیسی)13)رفتار سازمانی شرمرهورن (به صورت پاورپوینت و انگلیسی)14)رفتار سازمانی وگنر (به صورت پاورپوینت و انگلیسی)15)رفتار سازمانی وود (به صورت پاورپوینت و انگلیسی)16)رفتار سازمانی مک شین 2008 (به صورت پاورپوینت و انگلیسی)17)بالندگی سازمانی کامینگز (به صورت پاورپوینت و انگلیسی)18)تئوری سازمان دفت (به صورت پاورپوینت و انگلیسی)19)تئوری سازمان جونز (به صورت پاورپوینت و انگلیسی)20)تئوری سازمان اسکات (به صورت پاورپوینت و انگلیسی)21)روش تحقیق در مدیریت اوما سکاران (به صورت ورد و فارسی)22)جزوه روش تحقیق دکتر خداداد حسینی (دانشگاه تربیت مدرس) (به صورت پی دی اف و فارسی)23)خلاصه کتاب سیمای سازمان با استعاره های سازمانی گرث مورگان (مقاله حامد وارث) (به صورت پی دی اف و فارسی)