همایش کتابخانه های آموزشگاه
عبدالرسول خسروی | 14 Apr, 2009, 16:41 | کلی | (1205 Reads)

تنها هفت روز به برگزاری همایش کتابخانه های آموزشگاهی در دانشگاه فردوسی زمان باقیست. بالاخره با تلاشهای یک تیم با رهبری سرکار خانم دکتر پریرخ، کم کم به زمان برگزاری همایش نزدیک میشویم. امیدواریم که دست اندرکاران برگزاری این همایش به اهداف خود برسند- هر چند اعتقاد دارم که به اهداف اولیه خود یعنی جلب توجه مسئولین آموزش و پرورش به حوزه کتابخانه های آموزشگاهی رسیده اند. حمایت مالی  آموزش و پرورش نشان از توجه آنها به امر کتابخانه های آموزشگاهی است که با تلاشهای مستمر و پیگیر سرکار خانم دکتر پریرخ و دکتر فتاحی به دست آمده است. به همه این عزیزان خداقوت عرض نموده و منتظر قدوم سبز مشتاقان این حوزه مهم در روز پنجشنبه و جمعه 3 و 4 اردیبهشت در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد هستینم. جهت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمائید:

http://issl88.um.ac.ir/

Trackback URL: http://fumblog.um.ac.ir/trackback.php?id=474

لطفا ماشینهای شخصی خود را بیرون از پردیس دانشگاه پارک و پیاده به دانشکده خود بروید
عبدالرسول خسروی | 09 Apr, 2009, 14:39 | کلی | (1275 Reads)

 طبق اطلاعیه دانشگاه آن دسته از دانشجویانی که ماشین شخصی دارند باید مبلغی را تحت عنوان حق الورود ... یا هر عنوان دیگر بپردازند  و یا اینکه حق ورود ماشین های خود را به محوطه دانشگاه ندارند. اگر یک روز برای ورود دانشجویان مبلغی پرداخت شد تعجب نکنید

متن کامل خبر

http://stu.um.ac.ir/ads/dastoor%20.pdf

Trackback URL: http://fumblog.um.ac.ir/trackback.php?id=464