بعد از كلي ننوشتن خبر از تعطيلي جلسه دادن خيلي هم خبر خوبي نمي تونه باشه ولي كاريش نمي شه كرد.Frown

فردا سه شنبه هم سخنران نيست و هم من يك جلسه دارم كه احتمالا طول مي كشه و به كلاسمون نمي رسم. اينه كه فردا جلسه وب معنايي برگزار نمي شه. البته همون طور كه جلسه قبل گفته شد موضوعات جلسات كمي عمتر مي شه و كمي تخصصي تر.

ان شاء الله كه از هفته بعد جلسات طبق معمول برگزار مي شه تا اول مهر كه از اون به بعد جلسات به روز چهارشنبه همون ساعت (12:30) با محلي كه اعلام خواهد شد (يكي از كلاس هاي گروه كامپيوتر) منتقل خواهد شد.