سلام

با توجه به پست قبلي زمان  برگزاري كارگاه روش تحقيق هفته آينده روز چهارشنبه 11 آدر از ساعت 2 الي 6 بعد از طهر در محل كلاس شماره 323 داشكده مهندسي مي باشد.

در 2 ساعت اول من در خصوص اصول كلي روش تحقيق  صحبت خواهم داشت و در دو ساعت بعد همكار محترم جناب آقاي دكتر پوررضا در خصوص نحوه نوشتن مقالات و پايان نامه صحبت خواهند نمود.

حضور دانشجويان تحصيلات تكميلي ورودي 88 در اين كارگاه ها الزامي است.