رسم نمودار سه بعدی در R

کلی بازتاب (0) نظرات (1)   

دستورات زیر در R، نمودار معروف زین اسبی را رسم می کند:

x=y=seq(-3,3,.1)

persp(x,y,outer(x,y,function(x,y)x^2-y^2))

و از زاویه های دید و رنگ متفاوت:

persp(x,y,outer(x,y,function(x,y)x^2-y^2),theta=45)

persp(x,y,outer(x,y,function(x,y)x^2-y^2),theta=45,phi=30)

persp(x,y,outer(x,y,function(x,y)x^2-y^2),theta=45,phi=30,col='green')

کتابهای الکترونیکی برای R

کلی بازتاب (0) نظرات (2)   

اگر در آدرس http://cran.um.ac.ir لینک Contributed را انتخاب کنید، فهرستی از کتب الکترونیکی رایگان را در خصوص R می بینید که به راحتی قابل دانلود کردن هستند. به خصوص قابل توجه آقای ادهم فانی که دو کتاب با عناوین زیر در این فهرست دیده می شود:

Statistics Using R with Biological Examples

Applied Statistics for Bioinformatics Using R

معرفی نرم افزار R

کلی بازتاب (0) نظرات (28)   
نرم افزار R به صورت رایگان قابل دانلود است و عملیات مختلفی را از قبیل محاسبات ساده و پیشرفته آماری و ریاضی انجام می دهد. امکان نوشتن کد و تابع قابلیت این نرم افزار را بسیار بالا برده است و طرفداران بسیاری در اغلب مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی کشورهای مختلف پیدا کرده است. هدف اصلی از این وبلاگ، معرفی برخی دستورات و امکانات این نرم افزار و پاسخ به پاره ای از سؤالات علاقه مندان و استفاده کنندگان از R است.
یکی از انگیزه های تشکیل این وبلاگ، کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار R بوده است. این کارگاه در روزهای 18 و 19 آذرماه 88 در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد با حمایت قطب علمی آمار در داده های ترتیبی و فضایی با شرکت حدود 80 نفر تشکیل شد. قرار است کاربرگ های بخش های عملی کارگاه و راه حل آن ها برای استفاده شرکت کنندگان در کارگاه و سایر علاقه مندان در این وبلاگ قرار گیرد.

خوش آمدید!

کلی بازتاب (0)
خواندن این مطلب به این معنی است که مراحل ثبت نام با موفقیت به پایان رسیده و شما می توانید شروع به کار با وبلاگ نمائید
Converted to use with ITS. Powered by FUMblog