امیدوارم کتاب زیر را که به سایت آی فایل آپلود کرده و لینک آن را در زیر قرار داده ام به دردتان بخورد و از مطالب زیبایش استفاده کنید

http://ifile.it/gjzdw6s/shariati.pdf

ایام به کام