کتاب فارسی در مورد R

کلی بازتاب (0) نظرات (2)   

یک کاربر محترم R در مورد منبع فارسی سؤال کرده اند.

متأسفانه کتاب فارسی سراغ ندارم و کتابی را در دست ترجمه دارم که امیدوارم تا تابستان امسال آماده شود. 

چارچوب کتابی تألیفی نیز تهیه کرده ام که ان شاء الله در اولین فرصت تکمیل خواهد شد. 

البته لازم به ذکر است که کتاب محاسبات آماری با کامپیوتر دانشگاه پیام نور در مورد نرم افزار +S و به زبان فارسی است و از آنجا که قرابت این دو نرم افزار بسیار زیاد است (در واقع +S پایه و الگوی R بوده است) می تواند مفید واقع شود.

 

رسم کانتور (Contour) یا تصویر شکل سه بعدی روی صفحه

کلی بازتاب (0) نظرات (2)   

برای رسم کانتور (contour) یا تصویر یک شکل سه بعدی بر روی یک صفحه از دستور زیر استفاده می شود. اولین مثال برای تصویر نمودار زین اسبی است

  ((x=y=seq(-3,3,.1); contour (x,y,outer(x,y,function(x,y) x^2-y^2

 

  ((x=y=seq(-3,3,.1); contour (x,y,outer(x,y,function(x,y) x^2+y^2

 

  (((x=y=seq(-3,3,.1); contour (x,y,outer(x,y,function(x,y) x^2-sin(y

رسم نمودار تابع دو ضابطه ای

کلی بازتاب (0) نظرات (4)   
درپاسخ به سؤال مطرح شده در خصوص رسم تابع دو ضابطه ای دو راه حل وجود دارد:
 
راه اول
('.'=x3=seq(-20,20,.1);y3=c();for(i in x3) y3=c(y3,f3(i));plot(x3,y3,pch
 
راه دوم
k=Vectorize(f3);curve(k,-20,20(
Converted to use with ITS. Powered by FUMblog