کاربرگ ها

کلی بازتاب (0) ارسال نظر   
در پاسخ به سؤال یکی از علاقه مندان به R، کاربرگ ها از کتابی خاص استخراج نشده است. کتاب دارای تمرین (به انگلیسی) در بخش Contributions سایت cran.um.ac.ir موجود و قابل استفاده است.

نام گذاری ابعاد یک ماتریس

کلی بازتاب (0) نظرات (1)   

a=matrix(rnorm(9),3)

dimnames(a)=list(k=c('a','g','u'),w=c('d','t','p'))

a

Converted to use with ITS. Powered by FUMblog