هفته ای که کذشت هفته بزرگداشت مقام معلم بود. دوستان زیاید در این هفته لطف کدند و به طرق مختلف به من ابراز محبت داشته اند. با توجه به مشغله زیاد ممکن است برخی از این ابراز لطف ها بیجواب مانده باشد. خواستم همینجا از همه تشکر کنم.Smile

البته این ابراز لطف دانشجویان قدیم و فعلی در تمام سال جریان داره و واقعا یکی از زیبایی های  معلم بودن است. این البته از نوع صریحش است. یک نوع ضمنی هم هست و اون وقتی است که ادم می بینه دانشجویان سابق رشد کرده اند، بجاهای بالا رسده اند وهرکدام دارند کار مفیدی انجام می دهند. این مورد ضمنی برای اساتید دانشگاه بیشتر از معلمین دیگر مطرح است چون دانشجویان دیگر اخر کارشان است و کم کم وقت ثمر دهی شون  میرسه.

من شخصا از حضور در دانشگاه  لذت می برم. خصوصا روزهای چهارشنبه که من سرو کارم فقط با دانشجویان است و از کارهای اداری تا حد زیادی بدورم.واقعا کارکردن با قشر جوان به انسان اترژی جوانی می دهد (البته ما که هنوز جوان هم هستیم Smile)