پیشاپیش سال نو مبارک

چه برای آنهایی که سال بسیار خوبی داشتند و چه برای آنهایی که سال بسیار بدی داشته اند

امیدوارم همه کودکان قلک های عیدی شان پر و لباس هایشان نو نوار شود

امیدوارم هیچ پدری شرمنده خانواده اش نشود

امیدوارم حادثه ناگواری در عید زخم ناگواری به قامت شادی هیچ خانواده ای نزند

با آرزوی شادی و زندگی بهتر برای همه مردم ایران و تمامی دوستان عزیزم و تمامی آنهایی که چشمی بر این خطوط می رانند
بهترین ها از آن شما

بدترین ها برای هیچ کس

نوروزتان مبارک