استفاده از جداول محوری صفحه گستر در پشتیبانی تصمیم گیری

سیستم های تصمیم یار بازتاب (0) ارسال نظر   


مدیران از صفحه گستر برای شناسایی و درک الگوها در اطلاعات کسب و کار استفاده می کنند. جدول محوری صفحه گستر ابزار قدرتمندی را برای پاسخگویی به سوالاتی با استفاده از مجموعه های داده های بزرگ فراهم می کند.جدول محوری، جدولی است که دو یا چند بعد از داده ها را به فرمت مناسب نمایش می دهد. قابلیت Pivot Table  در Excel ، تحلیل فهرست ها و پایگاه داده را با استخراج، سازماندهی و خلاصه سازی داده ها یه طور خودکار آسان می کند.
مثال-  فرض کنید جدول شماره یک  مجموعه ای از داده های مربوط به افراد یک کارگاه است که مرتب در حال دریافت و پرداخت میباشند . حال اگر بخواهیم گزارشی از تمام دریافتی ها ی همه کارکنان بیابیم به روش زیر اقدام می کنیم :
 حل : ابتدا یک سلول از جدول داه را انتخاب کرده ، از منوی insert  گزینه pivot tableرا انتخاب می کنیم .
با انتخاب محدوده جدول داده یا حتی بیشتر از آن ، اکسل متوجه فیلد ها و داده ها می گردد.
فیلد ها و منوی pivottable tools  پدیدار می گردد و کاربر قادر است فیلدها را انتخاب  کرده و عملیات محاسباتی خود را تغییر دهد. هر جدول محوری دارای 4 بخش است .
1- ستون ها : که داده ها به صورت ستونی در جدول نمایش داده می شوند.
2- report : که اصلی ترین فیلد مجموعه محسوب می گردد و سایر فیلد ها زیر مجموعه ی آن محسوب می گردند.
3- سیگما : یا بخش محاسباتی جدول
4- ردیف ها : که داده ها به صورت سطری در جدول نمایش داده می شوند.

منبع :
http://excel.blogfa.com/cat-4.aspx 

درس سیستم های تصمیم یار

سیستم های تصمیم یار بازتاب (0) ارسال نظر   
درس سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري یا سیستم های تصمیم یار ( Decision Support Systems) عنوان درسی 3 واحدی است که در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر در اکثر دانشگاه ها تدریس می شود. در اين درس سيستم هاي پشتيباني مديريت ( MSS) و پشتيباني تصميم يار ( DSS) و توسعه و ساخت اين سيستم ها مورد بررسي قرار مي گيرد. دانشجويان در اين درس شناختي از سيستم هاي پشتيباني تصميم يار ( DSS) بدست مي آورند و مهارتهاي لازم براي توسعه يك سيستم پشتيباني تصميم يار را فرا مي گيرند.
در دانشگاه فردوسی مشهد این درس توسط استاد دکتر کاهانی تدریس می شود.
سر فصل های این درس در جزئیات متفاوت ولی مطالب اصلی شامل موارد زیر است :
سيستم هاي پشتيباني مديريت MSS - Managment Support Systems
سيستم تصميم يار  DSS- Decision Support Systems
سيستم پشتيباني تصميم گروهي  GDSS - Group decision support systems
سيستم پشتيباني تصميم اجرائي  EIS- Executive Decision Support
سيستم خبره ES - Expert System  
سيستم مديريت دانش  KMS - knowledge management systems
برنامه ريزي منابع سازمان  ERP - Enterprice Resource Planning
برنامه ريزي سلسه مراتبي  AHP - Analytical Hierarchy Process
انبارهاي داده و داده كاوي Mining Data & Sing Data Warehousing

ابزارهاي تصميم گيري در اكسل

معرفی منابع مرتبط بازتاب (0) ارسال نظر   

كتاب آناليز داده ها با ابزارهاي تصميم گيري اكسل
ترجمه بهرام صمدیان
http://amar80.blogfa.com/page/details.aspx


نرم آموزش کاربرد Pivot Table ها در Excel برای تحلیل تجاری داده ها
http://www.farinsoft.com/shop/details/562/16


Beginning PivotTables in Excel 2007: From Novice to Professional
by Debra Dalgleish
Site

Converted to use with ITS. Powered by FUMblog