بر کسی پوشیه نیست وب زندگی ما را متحول نموده است . البته همچنان بسیاری از ظرفیت های وب بصورت بلقوه است یا هنوز شناسایی نشده است و یا در حال شناسایی است. به عبارت دیگر هر روز دستخوش تغییرات است و هنوز کاربران نتواسته اند بدرستی با یک قابلیت آشنا شوند که شاهد تولد چند قابلیت، روش، مرورگر و یا موجودیت جدید هستیم. بسادگی می توان دریافت موضوع امنیت و حریم شخصی کاربران در سیستم های تحت وب نیاز به توجه زیادی است. اکثر سازمان ها در مرحله گذر به سیستم های تحت وب هستند، اکثر افراد دارای یک یا چند صندوق پستی هستند، بسیاری از افراد حساب های خود را از طریق وب مدیریت می کنند، تجارت می کنند و یا مدیریت سهام خود را در اختیار دارند و ... این در حالی است که افراد کمی هستند که از مخاطراتی که در اطراف آنها است اطلاع دارند.

 با ریشه یابی عدم آگاهی کاربران به چند سرفصل مهم می رسیم اولین دلیل به متخصصین  ITبر می گردد که عملا سرگرم حفظ امنیت سایتها، سیستم ها و سرورها هستند غافل از این موضوع که آن سمت این امنیت در کاربری سیستم ها است. دوم عدم وجود معادل های فارسی کلمات کلیدی در این مبحث است که در نتیجه کاربران نمی توانند آن طور که باید و شایسته است با مفاهیم امنیت در وب ارتباط خوبی برقرار کنند. سوم مرحله گذاری است که کشور ما در آن قرار دارد از روش های سنتی به روش های الکترونیک از برنامه های تحت ویندوز به تحت وب. چهارم ظهور امکانات و تکنولوژی های جدید در وب است که اجازه نمی دهد کاربران و متخصصین از نظر امنیتی و مفاهیم آن بتوانند پا به پای آن حرکت کنند. همچنین بسیاری از کاربران تصور می کنند با نصب آنتی ویروس ، دیواره آتش و ... امنیت کاربری در وب تضمین شده است. در صورتی که استفاده از ابزارهایی از این دست شرط لازم برای حضور شما در وب است نه شرط کافی و عملا موضوع امنیت در وب مقوله جدایی است.