سیستم اتوماسیون اداری رضوی 


مزاياي تحت وب بودن سيستم اتوماسیون روان

- قابليت ارائه بر روي DataCenter

- قابليت اجرا بر روي كلاينت ها و وابسته نبودن به سيستم عامل‌هاي خاص

- بي‌نيازي به مراجعه‌ حضوري براي انجام امور و پيگيريها

- قابليت ارائه سيستم بر روي اينترنت جهت استفاده در ماموريت ها

- ايجاد بستر مناسب براي استقرار ساير سيستم‌هاي يكپارچه

- دسترسي به سيستم از نقاط مختلف جغرافيايي

- امكان دسترسي به سيستم از طريق بستر هاي مختلف ارتباطي

Dial up

ADSL/VPN/Internet

Point To Point

 

 

قابليت ارائه سرويس اتوماسيون (ASP)

- نصب يك نسخه در DataCenter سازمان و ارائه سرويس به شعب و سازمانهاي تابعه

- كاهش هزينه هاي تجهيزات و سرورهاي كليه سازمان ها به دليل ارائه سرويس مركزي

- كاهش هزينه هاي نگهداري از سرور ها و تجهيزات مورد نياز

- پشتيباني سريعتر و كم هزينه تر در مركز

- ارائه استاندارد ها از مركز براي فرايندهاي سازمان ها و شعب وابسته

 

 تحقحق دولت الكترونيك

- سازمان و كارمند الكترونيك

- شهروند الكترونيكي (ECitizen)

- ارائه خدمات در وب كيوسك و وب سايت

 

 

اين سيستم شامل بخشهاي زير مي باشد:

 

- مديريت فرآيندهاي سازماني و گردش كار

- مديريت فرم هاي اداري

- سيستم گردش مكاتبات

- سيستم مديريت اسناد و بايگاني ديجيتال

- سيستم گزارش ساز پويا