★ساحل نجات★
ارسال شده توسط گل پنهان | 26 05, 2013 | بازدید‌ها (713)

بدحجابی

به معنای آزادی زن نیست

بلکه

 به معنای آزادی مرد در التذاذ جنسی از زن است
ارسال شده توسط گل پنهان | 14 05, 2013 | بازدید‌ها (679)
ارسال شده توسط گل پنهان | 13 05, 2013 | بازدید‌ها (832)