حساب فازی

سیستم های خبره و مهندسی دانش بازتاب (0) ارسال نظر   

مثالهایی از حساب فازی

حساب فازی.pdf

مهندسی دانش

سیستم های خبره و مهندسی دانش بازتاب (0) ارسال نظر   

مبانی مهندسی دانش به طور خلاصه

مهندسی دانش.pdf

Powered by FUMblog