بالاخره طلسم شکست و کتاب سیستم‌های تصمیم یار چاپ شد.

عکس جلد کتاب سیستمهای تصمیم یار

این کتاب در بر گیرندۀ مفاهیم گوناگونی است که همگی مرتبط با سیستم‌های تصمیم‌یار بوده واکثر مطالب آن  حاصل تدریس اینجانب طی سال‌های مختلف در درس‌های  سیستم‌های تصمیم یار (برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی مهندسی کامپیوتر) و سیستم‌های پشتیبان تصمیم (برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی مدیریت فناوری اطلاعات) می‌باشد که با زحمات زیاد جناب آقای مهندس علیرضا صالحان به صورت کتاب در آمده است.

این کتاب مشتمل بر 11 فصل می‌باشد که در هر یک سعی شده است مفاهیم با زبانی ساده و در مواردی همراه با ذکر مثال، بیان گردند. در فصل اول، مفاهیم پایۀ سیستم‌های تصمیم‌یار به همراه انواع آنها معرفی شده است. در فصل دوم به مفهوم تصمیم‌گیری و جزئیات آن پرداخته شده است. اما در فصل سوم  انواع سیستم‌های تصمیم‌یار بیان شده و از دیدگاه های مختلف دسته‌بندی‌هایی از آنها ارائه گردیده است. فصل چهارم نیز به سیستم‌های اطلاعات مدیران ارشد و مفاهیم آن اختصاص دارد. در فصل پنجم، سیستم‌های تصمیم‌یار گروهی و مؤلفه‌های آن معرفی شده است. فصل ششم نیز به برنامه‌ریزی منابع سازمانی و نیز مسائل مرتبط مانند مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت زنجیره تامین پرداخته است. در فصل هفتم، مدل‌سازی و انواع آن معرفی شده است. فصل هشتم نیز به درخت تصمیم و ارائۀ مثال‌هایی از آن اختصاص دارد. فصل نهم به فرآیند تحلیل سلسله مراتبی پرداخته است و در فصل دهم، ابزارهای تصمیم‌گیری بیان شده‌اند. آخرین فصل کتاب مروری بر سیستم‌های توصیه‌گر داشته و مهمترین انواع این سیستم‌ها را همراه با چندمثال معرفی نموده است.

با توجه به کمبود کتاب در این زمینه و توجه به اینکه در سرفصل جدید دروس تحصیلات تکمیلی مهندسی نرم افزار، این درس مجددا مورد توجه قرار گرفته است، امیدوارم انتشار این کتاب بتواند در این راستا مفید واقع گردد.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA