در لینک زیر، اسلاید نسخه ی اولیه ی پروژه ی نمایه گذاری یک موتور جستجو آپلود شده است. 
این اسلایدها در تاریخ 28 آذر سال 1395 ارائه داده شده است. 
 
https://drive.google.com/open?id=0By76UK9RcZWDSzZ2VWNwYmoxZEU
پروژه ی درس موتورهای جستجو و وب کاوی در مورد راه اندازی یک موتور جستجو است. یک موتور جستجو از بخش های مختلفی تشکیل شده است، از جمله Crawler، Indexing، Ranking،Query،  سیستم های پیشنهاد دهنده.  هر کدام از این بخش ها به گروه های مختلف واگذار شده اند. پروژه ی مورد بررسی ما بخش نمایه گذاری یا همان Indexing است. 
نمایه گذاری در موتورهای جستجو به عنوان مهم ترین رکن موتور جستجو است و عدم کارکرد صحیح آن منجر به کارایی ضعیف موتور جستجو می شود. 
 در لینکی که در ادامه گذاشته شده است، شما می توانید جزییات مربوط به سمینار نمایه گذاری را ملاحظه فرمایید.
در این سمینار مطالب مختلفی از جمله نمایه گذاری پویا، نمایه گذاری معنایی، نمایه گذاری اسناد و پرس و جو های چند زبانه، نمایه گذاری به روش NGram، نمایه گذاری Context، نمایه گذاری Big Data، نمایه گذاری اسناد ویدیویی و برخی دیگر از رو های نمایه گذاری پوشش داده شده اند. 
https://drive.google.com/open?id=0By76UK9RcZWDU1Z2aU1VVjBTOTg