جرم یابی دیجیتال در اینترنت اشیاء

10:28, 12/29,2017

جرم یابی دیجیتال امروزه با گسترش دنیای دیجیتال به امری مهم تبدیل شده‏است. و از طرفی تبدیل شدن ابزارهای دیجیتال فردی و اجتماعی به یکی از اعضای لاینفک زندگی روزمره مردم باعث شده است تا جرایم دیجیتال و رایانه ای از گستردگی و تنوع بیشتری برخوردار شوند. در همین رابطه مفهوم نسبتا جدید با عنوان اینترنت اشیاء که اشاره به شبکه‏ای از اشیاء به هم متصل دارد که توانایی دسته بندی و تبادل اطلاعات با یکدیگر از طریق حسگرها را دارند ، و در اشکال دسته های گوناگون مانند شهر هوشمند ، خانه هوشمند و .. قرار داردد ما در طول تحقیق خود به برسی چالشهای امنیتی و چند راهکار در رابطه با اینترنت اشیاء خواهیم پرداخت و به صورت جزئی تر در رابطه باجمع آوری شواهد از اتومبیل های هوشمند خواهیم پرداخت .

 

لینک گزارش کامل :http://fumblog.um.ac.ir/fumindex.php?blogId=1092