مقاله زیر توسط دکتر کاهانی معرفی شده است و مربوط به درس موتورهای جستجو و وب کاوی می باشد . چکیده مقاله به شرح زیر می باشد :
 

 
مطالعه وب به عنوان یک گراف نه تنها ، به خودی خود جذاب است بلکه دیدگاه ارزشمندی برای الگوریتم های وب برای خزیدن ، جست و جو ، کشف جامعه و همچنین پدیدههای جامعه شناختی دارد که تکامل ان را مشخص می کند .در آزمایشاتمان درباره ی  خواص محلـی و جهانی گراف  وب با اسـتفاده از دو خزش آلتـا ویـستا  که بیش از 200 میلیون صفحه و 1.5 میلیارد لینـک دارند گزارش می کنیم. مطالعاتمان نشان می دهد که ساختار ماکروسکوپی وب بطور قابل توجهی پیچیده تر از آزمایشات قبلی درمقیاس کوچکتر است .
 
 
فایل ترجمه فارسی به همراه فایل اصلی مقاله :