اسامی افراد پذیرفته شده در  آزمون دوره مجازی آموزش ایمنی (اول آبان 97)
 

1.        میکائیل جدیدی زرگر- علوم و صنایع غذایی

2.       فرزانه کوراوند تخت سبزی- علوم و صنایع غذایی

3.       ندا محرری- علوم باغبانی

4.       نگین غظنفری -علوم و صنایع غذایی 

5.       فاطمه زراعت پیشه- علوم و صنایع غذایی

6.       پریسا رحمانی انارکی- علوم و صنایع غذایی

7.       فاطمه روحانی- بیماری شناسی گیاهی

8.      هدی مبارکی شادیاب- ژنتیک و به نژادی گیاهی

9.       علیرضا عباسی- علوم و صنایع غذایی

10.      سيدمحمد سعادت علوي- علوم دامی

11.      شهرزاد شکوری- علوم و صنایع غذایی

12.     حبیبه عزیزی- علوم و صنایع غذایی

13.    اسما انتظاری- علوم و صنایع غذایی

14.    فریده سنایی- علوم و صنایع غذایی

15.    سعیده سادات حسینی- زیست شناسی

16.   عبدالله ناصری- بیماری شناسی گیاهی

17.   شهاب حیدری- بیماری شناسی گیاهی


 
 

آزمون های مجازی ایمنی در سال  1397

ثبت نام

برگزاری آزمون

اعلام نتایج

صدور تاییدیه

آزمون مهر

به پایان رسید

در تاریخ 3 مهر   برگزار شد

انجام شد

تاییدیه ها صادرشده و قابل دریافت است (*)

آزمون آبان

به پایان رسید

در تاریخ یک آبان برگزار شد

 انجام شد

 تاییدیه ها صادرشده و قابل دریافت است (*)

آزمون آذر

 در حال انجام

در تاریخ 6 آذر   برگزار می گردد

 

 

آزمون دی

 

در تاریخ 4 دی    برگزار می گردد

 

 

آزمون بهمن

 

در تاریخ 2 بهمن  برگزار می گردد

 

 

آزمون اسفند

 

در تاریخ 7 اسفند برگزار می گردد

 

 

 
 
(*): محل دریافت تاییدیه :
دانشجویان دانشکده کشاورزی: دفتر آزمایشگاه های این دانشکده
دانشجویان دانشکده های علوم و مهندسی: دفاتر گروه های آموزشی مربوطه
دانشجویان دانشکده منابع طبیعی و دامپزشکی: دفتر آموزش دانشکده های مربوطه