آزمون دوره مجازی آموزش ایمنی (سوم مهرماه 97)

ساعت 12 در محل کلاس شماره 3 دانشکده علوم

(طبقه همکف گروه شیمی)
 
برگزار می شود.