دفتر ایمنی، سلامت و محیط زیست آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه برگزار می کند:

بیست و دومین کارگاه آموزش ایمنی، حفاظت و مدیریت آزمایشگاه 

28 و 29 آذر 1397 

دانشکده کشاورزی- ساختمان تحصیلات تکمیلی 

ویژه کارشناسان آزمایشگاه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده های علوم، مهندسی، دامپزشکی، کشاورزی و منابع طبیعی 

آخرين مهلت ثبت نام:

1397/9/10

پوستر کارگاه                                    ثبت نام در کارگاه                    اسامی ثبت نام شدگان