دکتر محمد مسافری ضیاءالدینی
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 1 11, 2016 | بازدید‌ها (335)
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 28 10, 2016 | بازدید‌ها (284)
با سلام
 
اسلایدهای مرتبط با جلسه چهارم مبانی بیوشیمی ورزشی را از لینک زیر دریلفت نمایید.
 
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 26 10, 2016 | بازدید‌ها (214)
با سلام
 
اسلایدهای مرتبط با جلسه پنجم فیزیولوژی انسان را از لینک زیر دریافت نمایید.
 
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 26 10, 2016 | بازدید‌ها (211)
با سلام
 
اسلایدهای مرتبط با جلسه ششم فعالیت بدنی و تندرستی را از لینک زیر دریافت نمایید.
 
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 21 10, 2016 | بازدید‌ها (205)

با سلام

اسلایدهای مرتبط با جلسه سوم مبانی بیوشیمی ورزشی را از لینک زیر دریافت نمایید.

دانلود نمایید.

ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 21 10, 2016 | بازدید‌ها (203)
با سلام
 
اسلایدهای مرتبط با جلسه چهارم فیزیولوژی انسان را از لینک زیر دریافت نمایید.
 
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 21 10, 2016 | بازدید‌ها (185)
با سلام
 
اسلایدهای مرتبط با جلسه پنجم فعالیت بدنی و تندرستی را از لینک زیر دریافت نمایید.
 
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 14 10, 2016 | بازدید‌ها (318)
با سلام
 
اسلایدهای مرتبط با جلسه اول و دوم مبانی بیوشیمی را میتوانید از لینک زیر دریافت نمایید.
 
 
همچنین فایل کمک آموزشی شیمی آلی را نیز به منظور مطالعه از لینک زیر دریافت نمایید.
 
 
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 12 10, 2016 | بازدید‌ها (280)
با سلام
 
اسلایدهای مرتبط با جلسه چهارم را از لینک زیر دریافت نمایید.
 
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 6 10, 2016 | بازدید‌ها (209)
با سلام
 
اسلایدهای مرتبط با جلسه سوم فیزیولوژی انسان را از لینک زیر دریافت نمایید.
 
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 6 10, 2016 | بازدید‌ها (204)
با سلام
اسلایدهای مرتبط با جلسه سوم فعالیت بدنی و تندرستی را از لیک زیر دریافت نمایید.
 
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 27 09, 2016 | بازدید‌ها (292)
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 27 09, 2016 | بازدید‌ها (289)
با سلام
 
 
 
لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در ارتباط با کلاس مطرح نمایید.
 
با تشکر
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 27 09, 2016 | بازدید‌ها (296)
با سلام
 
لطفا هرگونه پیشنهاد و انتقاد در ارتباط با کلاس (نحوه تدریس و...) را بیان نمایید.
 
با تشکر
«قبلي   1 2 3 4

درباره من

  • mosaferi
  • کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1386
    کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی- دانشگاه شهید بهشتی تهران- 1389
    دکتری فیزیولوژی ورزشی- دانشگاه تربیت بدنی بوداپست، مجارستان- 1394

پيوندها