چگونه یک BPMS خوب انتخاب کنیم؟

مدیریت فرایندهای کسب وکار(BPM) بازتاب (0) ارسال نظر   
برای انتخاب یک نرم افزار خوب باید ابتدا تعریفی از خوب بودن داشته باشیم. در اصطلاح نرم افزاری، خوب بودن میزان پاسخگویی به نیازمندی های میباشد، به عبارتی هر چه یک نرم افزار بهتر نیازهای ما را برآورده نماید، کارا تر خواهد بود.

حال باید بررسی شود که نیاز ضروری در یک سیستم BPMS چیست؟ نیاز ها ما عموما به دوسته کارکردی و غیر کارکردی تقسیم میشود. نیاز های کارکردی، نیاز های فنی و غیر کارکردی نیازهای سازمانی یا مرتبط با کسب و کار است.

از این رو میتوان مهمترین شاخص های انتخاب یکBPMS را به ترتیب زیر نام برد:

1- پشتیبانی از BPMN جهت مدلسازی فرآیند
2- قابلیت پشتیبانی از تغییرات و نگهداری ورژن ها متفاوت از یک فرآیند (Versioning)
3- قابلیت اتصال به سایر سیستم های اطلاعاتی از طریق Web Service یا پایگاه داده
4- قالبتی تهیه مستندات توصیفی از فرآیند
5- قابلیت ترسیم ساختار های اطلاعاتی برای استفاده در BI یا KB
6- پشتیبانی از حداقل یک زبان برنامه نویسی ولی ساختار آن کمترین نیاز به کد نویسی را داشته باشد (Zero Code)
7- قابلیت فعالیت کاربران از طریق رابط کاربری وب
8- قابلیت اتصال به پورتال سازمانی سازمان
9- قابلیت طراحی فرم های اطلاعاتی

البته شاخص های بیشتری ممکن است مورد نیاز هر سازمان باشد ولی شاخص های مطروحه از مهمترین ویژگی های یک نرم افزار استاندارد BPMN میباشند.

BPR چیست و چه تفاوت هایی با BPM دارد؟

مدیریت فرایندهای کسب وکار(BPM) بازتاب (0) ارسال نظر   

سرواژه عبارت Business process re-engineering و به معنای «مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار» است که یک نگرش مدیریتی برای پیشرفت به وسیله افزایش کارایی و اثربخشی فرآیندهای موجود در سازمان به شمار می رود.

تفکر مجدد بنیادین و طراحی مجدد فرآیندهای کسب و کار اغلب برای دست یابی به اصلاحات چشمگیر در موارد حساس و سنجش هم‌زمان کارایی پارامترهایی مانند هزینه‌ها، کیفیت، خدمات و سرعت صورت می گیرد.
مهندسی مجدد به معنی آغازی دوباره، از نو متولد شدن، از نو شروع کردن است.
مهندسی مجدد یعنی دگرگون سازی، دگرگونی در ذهن، طرز فکر و نگرش مدیران و کارکنان، در فرهنگ و نظام ارزشی، در فرایندها و پردازش ها، در ساختار و سازماندهی، و در روش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان ها.
در مهندسی مجدد، طراحی ریشه ای فرایندها، تشکیلات، و فرهنگ یک شرکت برای دستیابی به جهش هایی خارق العاده در عملکرد آن شرکت صورت می گیرد و به کنار نهادن شیوه های قدیمی و سنتی و نگرشی جدید به کار برای به وجود آوردن محصول و یا خدمتی مناسب و نیز ارزش دادن به مشتری مد نظر است.
در مهندسی مجدد، هدف دستیابی به نیازهای امروزی همچون کیفیت برتر، خدمات، انعطاف پذیری، هزینه پایین است و در نتیجه باید فرایندها را ساده نمود.
تعاریف فوق نشان می دهند که مهندسی مجدد معمولاً در کل پیکره یک سازمان و یا شرکت صورت می پذیرد و اقدام به آن تنها در یک بخش سازمان را نمی توان مهندسی مجدد نام نهاد، اگر چه می توان فرایندهای کاری مختلف یک زیر مجموعه را نیز مهندسی مجدد نمود اما شاید اعمال نمودن این بحث مدیریتی در تمام آن مجموعه با توجه به چالش های پیش رو، لازم باشد.
عصر حاضر به گونه ای است که در معرض تغییرات سریع و مداوم قرار دارد و این تغییرات بر رفتار و نیازهای مشتریان نیز اثر می گذارد؛ بنابراین، سازمان ها نیز لازم است که این تغییرات را و اثر آن را بر مشتری تجزیه و تحلیل کرده، و در فرایند فعالیت های خود اعمال نمایند.
مهندسی مجدد یا همان BPR روندی است که در آن وظیفه های فعلی سازمان جای خود را با فرایندهای اصلی کسب‌وکار عوض کرده و بنابراین، سازمان از حالت وظیفه‌گرایی به سوی فرایند‌محوری حرکت می‌کند.
همین امر موجب سرعت بخشیدن به روند کسب‌وکار و کاهش هزینه‌ها و درنتیجه رقابتی‌تر شدن سازمان می‌گردد.
اساس‌ مهندسی‌ مجدد بر بررسی های‌ مرحله‌ای‌ و حذف‌ مقررات‌ کهنه‌ و تصورات‌ بنیادینی‌ استوار است‌ که‌ زمینه‌ساز عملکرد کسب‌وکار کنونی‌اند.
اکثر شرکت ها انباشته‌ از مقررات‌ نانوشته‌ای‌ هستند که‌ از دهه‌های‌ پیشین‌ بر‌جا مانده‌اند. این‌ مقررات‌ بر پایه‌ فرض هایی‌ درباره‌ فناوری، کارمندان و اهداف سازمان‌ به‌‌وجود آمده‌اند که‌ دیگر کاربردی‌ ندارند.
مهندسی‌ مجدد عبارت‌ است‌ از بازاندیشی بنیادین‌ و ریشه‌ای‌ فرایندها برای‌ دستیابی‌ به‌ پیشرفتی‌ شگفت‌انگیز.
با این حال، BPR تفاوت هایی با BPM دارد که در جدول ذیل به آنها اشاره شده است:

ویژگی ها

BPM

BPR

سطح تغییرات

بنیادین، یک مرحله ای

تکاملی، مستمر

زمان مورد نیاز برای پیاده سازی

طولانی

کوتاه مدت

نقطه آغاز

هیات مدیره سازمان

سطح اتوماسیون و بخش های مختلف سازمان

پیاده سازی

برای انجام تغییرات عمده، به تلاش ها و اقدامات زیادی نیاز هست

افزایشی

بسط و توسعه

یک مرحله اصلی در آن واحد

انعطاف پذیر، یک یا چند فرایند بزرگ و کوچک به طور همزمان

روش شناسی

طراحی مجدد فرایندهای کسب و کار

مدل های تصمیم گیری و فرایند

رابطه آن با فناوری

عمدتاً فناوری اطلاعات

عمدتاً فناوری فرایند

عناصر درگیر

کارشناسان کسب و کار و فرآیندها

کارشناسان فرآیندها و همه نیروهای مربوطه

ریسک

زیاد

اندک

نتیجه

زیاد و گسترده

بهبود مستمر

چالش های فرهنگی

نگرانی های عمده

نگرانی های اندک

نگرانی های مربوط به پیاده سازی

زیاد

اندک

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA
Converted to use with ITS. Powered by FUMblog