ترجمه مقاله 42# -متن کامل

یک داشبورد عملکرد، مدیران سازمان را قادر می سازد عملکرد سازمان را بطور موثرتری اندازه گیری، مشاهده، و مدیریت نمایند. این مقاله به توضیح درباره نحوه پشتیبانی داشبوردها از تصمیم گیری در سیستم آموزش عالی می پردازد و چگونگی استفاده از آنها را مورد پردازش قرار می دهد. برای این منظور یک تحلیل swot در دانشگاههای رومانی به منظور پیاده سازی یک سیستم مدیریت عملکرد انجام گرفت. این مقاله همچنین به ارائه مثالی از یک داشبورد عملکرد برای تحقیق با استفاده از یک مدل چندبعدی داده می پردازد.

برای مشاهده این مقاله لینک ذیل را کلیک نمایید.

42.pdf

Comments (0) Posted to ترجمه مقاله شماره 42 11/17/2014 Edit

ابزارهای هوش کسب و کار و مقایسه آنها

 

  هوش کسب و کار (BI) مجموعه‌ای از نظریات، روش‌ها، فرایندها، معماری‌ها و فناوری‌هایی است که برای تبدیل داده خام به اطلاعات مفید و معنادار استفاده می‌شود.هوش کسب و کار مقادیر بزرگی از اطلاعات را برای شناسایی و توسعه فرصت‌های جدید بکار می‌گیرد. بهره بردن از فرصت‌های جدید و اعمال یک استراتژی اثربخش می‌تواند مزیت بازار رقابتی و پایداری بلندمدت به ارمغان بیاورد.

هوش کسب و کار می‌تواند در مقاصد کسب و کاری ذیل بکار برود تا در کسب و کار منجر به تحقق ارزش بشود:

 1. اندازه‌گیری برنامه‌ای که سلسله مراتبی از شاخص‌های عملکرد و محک زنی (مدل مرجع شاخص‌ها) ایجاد می‌کند که راهبران کسب و کار در جریان اطلاعات پیشرفت به سوی اهداف کسب و کار قرار می‌دهد (مدیریت فرایند کسب و کار).
 2. تحلیل برنامه‌ای که فرایندهای کمی برای کسب و کار ایجاد می‌کند که بتواند به شناخت تصمیمات بهینه دست بیابد و به اکتشاف دانش کسب و کار بپردازد. برنامه‌های این گروه شامل موارد زیر می‌شوند: داده‌کاوی، فرایندکاوی، تحلیل آماری، تحلیل پیشنگرانه، مدل‌سازی پیشنگرانه، مدل‌سازی فرایندهای کسب و کار، پردازش وقایع پیچیده تعاملی و تحلیل تجویزی
 3. گزارش‌دهی/گزارش‌دهی سازمانی- برنامه‌هایی که زیرساخت‌های لازم برای گزارش‌دهی استراتژیک را در خدمت به مدیریت استراتژیک کسب و کار انجام می‌دهند که با گزارش‌دهی عملیاتی متفاوت است. این نوع گزارش‌ها شامل مصورسازی داده، سامانه اطلاعات مدیریتی و پردازش تحلیلی برخط (Online analytical processing) می‌شوند.
 4. تعامل/ سکوی تعامل- برنامه‌هایی که از طریق به اشتراک گذاری داده و تبادل اطلاعات الکترونیکی، مناطق مختلف (داخل یا بیرون از کسب و کار) را برای انجام کار کنار یکدیگر می‌آورد.
 5. مدیریت دانش- برنامه‌هایی که از طریق استراتژی‌ها و اقداماتشان برای شناخت، خلق، بازنمایی، توزیع و قادر ساختن سازمان به درک بینشها و تجربه‌هایی که دانش واقعی کسب و کار هستند سازمان‌ها را تبدیل به شرکت‌هایی داده پیشران می‌سازند. مدیریت دانش به مدیریت یادگیرند و انطباق تنظیمی منجر می‌شود.

*****

در این گزارش ابتدا به توصیف مختصری از هوشمندی کسب و کار و ابزارهای طراحی شده برای این مهم پرداخته و سپس با شناسایی ابزارهای مهم موجود جهت هوشمند سازی کسب و کار به توصیف ماژولهای وظیفه ای آنها پرداخته خواهد شد. برای خواندن این گزارش، لینک ذیل را کلیک نمایید: BITools.pdf

 

Comments (0) Posted to ERP- مدیریت برنامه ریزی سازمان 11/15/2014 Edit

تکلیف ترجمه مقاله-قسمت8

Performance Dashboards for Universities
 
 
ما از اصطلاح "granularity= دانه دانه بودن" (سطح جزئیات) برای هر اندازه استفاده نمودیم.
داشبوردها با استفاده از یک ابزار رایگان به نام BI tool-Qlikview توسعه یافته اند. مدل داده چندبعدی در پایگاه داده اوراکل با استفاده از یک شمای صورت فلکی پیاده سازی و اجرا شده است.
مزایای استفاده از داشبوردها برای مدیریت پژوهش شامل این موارد می باشد:
 • نمایش بصری شاخص های عملکرد.
 • قابلیت مشخص کردن و اصلاح نمودن گرایش های منفی.
 • قابلیت تولید گزارشهای مفصل که گرایشهای جدیدی را نشان می دهند.
 • قابلیت اتخاذ تصمیمات آگاهانه بیشتر براساس هوش کسب و کار.
 
نتیجه گیری:
هدف اصلی دانشگاههای رومانی توسعه و پیشبرد کیفیت فرآیندهای تحصیلی، علمی و مدیریتی است تا هرچه بیشتر با فضای دانشگاههای اروپایی یکپارچه شوند. برای تطبیق دانشگاههای رومانی با استانداردهای اروپایی، لازم است تا تصمیمات با اطلاعات کیفیت، تازه و قابل دستیابی بلادرنگ مشخص شوند، همچنین براساس تحلیلی از این اطلاعات. اطلاعات بارزش واقعی اغلب با جمع آوری داده به طرق جدید جمع آوری می شود.
داشبوردها ابزارهای موثری برای نمایش داده برای گیرندگان تصمیم به نظر می رسند. در سالهای آتی، داشبوردها برای دانشگاههای ما امری لازم و ضروری خواهند بود. ولی زیرساخت مخزن داده، امنیت، پورتال و سیستم پرس و جو، می بایست در جایگاه و اولویت اول برای توسعه داشبوردهای عملکرد برای دانشگاهها باشد. در دوسال آینده پروژه پژوهشی بین المللی “SIMUR” توسعه خواهد یافت و سیستم اطلاعات یکپارچه ای را برای دانشگاه ما اجرا خواهد کرد.این پروژه پژوهشی از نتایج پروژه پزوهشی ملی استفاده خواهد کرد. سیستم اطلاعات یکپارچه توسعه داشبوردهای عملکرد برای مدیریت دانشگاه را اجازه خواهد داد.
 
 توضیحات اضافه تر:
هوش کسب و کار (BI) مجموعه‌ای از نظریات، روش‌ها، فرایندها، معماری‌ها و فناوری‌هایی است که برای تبدیل داده خام به اطلاعات مفید و معنادار استفاده می‌شود.[۱] هوش کسب و کار مقادیر بزرگی از اطلاعات را برای شناسایی و توسعه فرصت‌های جدید بکار می‌گیرد. بهره بردن از فرصت‌های جدید و اعمال یک استراتژی اثربخش می‌تواند مزیت بازار رقابتی و پایداری بلندمدت به ارمغان بیاورد.

هوش کسب و کار می‌تواند در مقاصد کسب و کاری ذیل بکار برود تا در کسب و کار منجر به تحقق ارزش بشود:

 1. اندازه‌گیری برنامه‌ای که سلسله مراتبی از شاخص‌های عملکرد و محک زنی (مدل مرجع شاخص‌ها) ایجاد می‌کند که راهبران کسب و کار در جریان اطلاعات پیشرفت به سوی اهداف کسب و کار قرار می‌دهد (مدیریت فرایند کسب و کار).
 2. تحلیل برنامه‌ای که فرایندهای کمی برای کسب و کار ایجاد می‌کند که بتواند به شناخت تصمیمات بهینه دست بیابد و به اکتشاف دانش کسب و کار بپردازد. برنامه‌های این گروه شامل موارد زیر می‌شوند: داده‌کاوی، فرایندکاوی، تحلیل آماری، تحلیل پیشنگرانه، مدل‌سازی پیشنگرانه، مدل‌سازی فرایندهای کسب و کار، پردازش وقایع پیچیده تعاملی و تحلیل تجویزی
 3. گزارش‌دهی/گزارش‌دهی سازمانی- برنامه‌هایی که زیرساخت‌های لازم برای گزارش‌دهی استراتژیک را در خدمت به مدیریت استراتژیک کسب و کار انجام می‌دهند که با گزارش‌دهی عملیاتی متفاوت است. این نوع گزارش‌ها شامل مصورسازی داده، سامانه اطلاعات مدیریتی و پردازش تحلیلی برخط (Online analytical processing) می‌شوند.
 4. تعامل/ سکوی تعامل- برنامه‌هایی که از طریق به اشتراک گذاری داده و تبادل اطلاعات الکترونیکی، مناطق مختلف (داخل یا بیرون از کسب و کار) را برای انجام کار کنار یکدیگر می‌آورد.
 5. مدیریت دانش- برنامه‌هایی که از طریق استراتژی‌ها و اقداماتشان برای شناخت، خلق، بازنمایی، توزیع و قادر ساختن سازمان به درک بینشها و تجربه‌هایی که دانش واقعی کسب و کار هستند سازمان‌ها را تبدیل به شرکت‌هایی داده پیشران می‌سازند. مدیریت دانش به مدیریت یادگیرند و انطباق تنظیمی منجر می‌شود.

Comments (0) Posted to ترجمه مقاله شماره 42 11/15/2014 Edit

شناسايي عوامل مؤثر بر انتخاب سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازماني ERP از ديدگاه خبرگان

سيستم برنامه‌ريزی منابع سازمانی" يک بسته نرم‌افزاری با کاربرد بسيار وسيع است که همه عملکردهای سازمان را در يک سيستم منفرد يکپارچه می‌کند. برای اجرای موفقيت‌آميز پروژه ERP در سازمان، انتخاب يک سيستم مناسب با توجه به عوامل مؤثر و شاخص‌های متناسب ضرورت دارد. هدف از اين پژوهش شناسايی عوامل مؤثر بر انتخاب سيستم برنامه‌ريزی منابع سازمانی است. در اين پژوهش برای روايی ظاهری، از نظرات خبرگان و اساتيد و برای پايايی ابزار پژوهش، يعنی پرسشنامه، از ضريب آلفای کرونباخ (79/0) استفاده شد. هفت عامل اساسی در زمينه انتخاب ERP به روش تحليل عاملی اکتشافی شناسايی شدند که شامل مشخصات عمومی، هزينه پياده‌سازی، قيمت، فروشنده، قابليت‌های کارکردی نرم‌افزار، پياده‌سازی و مديريت پروژه، قابليت کيفی نرم‌افزار بودند. همچنين برای انتخاب مناسب ERP پيشنهاداتی نيز ارائه شد.
5517-3938-ERP.pdf
 

Comments (0) Posted to ERP- مدیریت برنامه ریزی سازمان 11/13/2014 Edit

تکلیف ترجمه مقاله-قسمت7

Performance Dashboards for Universities
 

 
اندازه های مدل داده چند بعدی می تواند به این صورت باشد:
 • تعداد کارکنان آکادمی(فرهنگستان) در هر بخش و هر سال.
 • تعداد پروژه های پژوهشی برگزیده برحسب نوع پروژه، سال و واحد مربوطه.
 • تعداد دانشجویان دکتری در هر بخش و سال.
 • تعداد دارندگان مدرک دکتری در هر بخش و هر سال.
 • تعداد پایان نامه های تکمیل شده در هر بخش و هرسال.
 • ارزش کلی پروژه های پژوهشی برحسب نوع پروژه، بخش و سال.
 • تعداد حق ثبت اختراع در هر بخش و سال.
 • تعداد نشریات بر حسب نوع نشریه، بخش و سال و غیره.
ما از اصطلاح "granularity= دانه دانه بودن" (سطح جزئیات) برای هر اندازه استفاده نمودیم.

Comments (0) Posted to ترجمه مقاله شماره 42 11/13/2014 Edit

«قبلي   1 2 3 4 5 6 7 8 9  بعدي»

آخرين مطالب بروز شده

موضوعات

پيوندها

IT

کلی

مدیریت

Feeds