تکلیف ترجمه مقاله-قسمت6

Performance Dashboards for Universities
 
3-1- داشبوردهای عملکرد برای تحقیقات
تحقیقات از اهمیت خاصی برای دانشگاهها برخوردار است. تحقیقات حرفه اصلی دانشگاههاست و همچنانکه دانشگاهها در محیط رقابتی امروز حرفه ای تر می شوند، فشار بیشتری برای مدیریت موثرتر فعالیت های تحقیقاتی وجود دارد. از زمانی که دانشگاهها از دولت و دنیای کسب و کار برای انجام عملیات تحقیقاتی خود کمک هزینه و کمک مالی دریافت می کنند، مقامات دانشگاه هم از همان زمان مشتاق پایش نتایج آن تحقیقات هستند.
سیستم اطلاعات فعلی که برای مدیریت تحقیقات وجود دارد با ابزار اکسل توسعه یافته است و امکان کاوش و کندوکاو در آن وجود ندارد، زمان بر است، ایستا بوده و در مقایسه با تکنولوژی داشبورد دیگر به هیچ وجه جذاب به نظر نمی رسد. 
به منظور طراحی یک داشبورد برای مدیریت تحقیقات، ما از روشهای متنوعی برای جمع آوری اطلاعات استفاده کردیم.
 • جمع آوری اطلاعات آنلاین از وب سایت CNCSIS (شورای ملی علمی پژوهش در آموزش عالی). ما شاخص های عملکرد اصلی برای فعالیت تحقیقاتی دانشگاه را مشخص کردیم و اطلاعاتی درباره شاخص کیفیت برای عملکرد تحقیقاتی دانشگاه جمع آوری نمودیمIC6. (13)
 • جمع آوری اطلاعات آنلاین از سایت گروه پژوهشی فرهنگستان مطالعات اقتصادی. ما گزارش فعالیت پژوهش برای سال 2009 را مورد مطالعه قرار دادیم و از این گزارش به عنوان نقطه شروع طراحی داشبورد استفاده کردیم. (12)
شاخص کیفیت IC6 برای عملکرد پژوهشی دانشگاه شامل شاخص های اصلی عملکرد به شرح ذیل است(13) (12):
1- قابلیت جذب سرمایه برای فعالیت تحقیقاتی
1-1 ابتکار ایجاد صندوق جمع آوری کمک مالی در پژوهش های ملی و بین المللی
1-2 پروژه های برگزیده در رقابت های ملی و بین المللی
1-3 وجوه جذب شده توسط پروژه های پژوهشی/ قراردادها، خدمات فنی/ مشاوره ای از مسابقات ملی و بین المللی
2- توانایی دانشگاهها برای آماده سازی نیروی انسانی کارآمد برای تحقیقات 
2-1 مشارکت دانشگاه در تربیت نیروی انسانی کارآمد برای انجام پژوهش 
2-2 تربیت موثر نیروی انسانی برای پژوهش
3- ارتباط و شفافیت نتایج پژوهش
3-1 مقالات منتشرشده در ژورنال های مطرح بین المللی
3-2 مقالات چاپ شده در ژورنالهای مطرح CNCSIS
3-3 کتابهای چاپ شده در CNCSIS ناشران ملی و بین المللی مطرح
4- توانایی و قدرت دانشگاهها برای توسعه/ طراحی محصولات، فناوری های نوین برای کسب و کار.
5- گنجایش موسسه برای رهبری و پشتیبانی فعالیت های پژوهشی علمی و انتقال نتایج پژوهش در محیط های اجتماعی-اقتصادی.
یک داشبورد در شکل 3 نشان داده شده است. داشبوردها تنها دو شاخص را نشان می دهند: تعداد پروزه های پژوهشی و ارزش کلی پروژه ها. 
داشبورد می تواند پاسخگوی سوالاتی از کسب و کار همچون این سوال باشد: درآمدهای پژوهشی دانشگاه چه هستند؟ این سوال می تواند با استفاده از ابعاد مختلفی همچون پروژه پژوهشی، زمان و غیره پاسخ داده شود.
بطور پویا، شما می توانید سال را تغییر دهید، می توانید طبقه بندی پروزه را تغییر دهید (مثلا مسابقات PNII-2007) می توانید یک نوع پروژه انتخاب کنید(مثلا منابع انسانی) می توانید تمام سالها را انتخاب نمایید، می توانید نحوه نمایش را از یک جدول میله ای یا جدول خطی به صورت یک جدول خلاصه شده تغییر دهید.(شکل 4و5)
می توانید یک طبقه بندی پروژه انتخاب کنید (مثلا مسابقات PNII-2007) و تمام انواع پروژه های این طبقه بندی را مشاهده کنید. (مثلا منابع انسانی، مشارکت، Ideas-PCE و غیره)
ما از یک مدل داده چند بعدی برای ارزیابی فعالیت پژوهشی دانشگاه استفاده کردیم. ابعاد مدل عبارتند از: زمان، انتشارات، پروژه های پژوهشی، و دانشگاه. سلسله مراتب سه گانه ای وجود دارد: انتشارات(کتابها، مقالات و مقالات همایشها)، دانشگاه (دانشگاه، دانشکده و بخش) و پروژه های پژوهشی(طبقه بندی، نوع) (شکل 6)

Comments (0) Posted to ترجمه مقاله شماره 42 11/13/2014 Edit

تکلیف ترجمه مقاله-قسمت5

Performance Dashboards for Universities
 
3- داشبوردهای عملکرد برای دانشگاهها:
داشبوردهای عملکرد، مولفه ای کلیدی برای یک سیستم مدیریت عملکرد محسوب می شوند. شناسایی و نظارت بر معیارهای کلیدی عملکرد برای اداره دانشگاه امری حیاتی است. وظیفه اصلی معیارهای عملکرد، کمک به تشخیص این مهم است که یک دانشگاه/بخش یا دانشکده چقدر توانسته است به اهداف مورد نظر خود برسد.
شاخص های عملکرد باید به اهداف و استراتژیهای دانشگاه مرتبط باشند و بنابراین این اطلاعات اجرایی باید به صورتی مختصر و مفید به مدیران عرضه شوند تا بتوانند فرآیندهای مدیریتی دانشگاه را پشتیبانی نمایند.
دانشگاه می تواند با تنظیم معیارها و مدیریت شاخص های زمانی مربوطه و با ویژوال (بصری) کردن داده، از داشبورد به منظور مدیریت دانشجویان، کارکنان، بخشها و عملیات تحقیقاتی استفاده نماید.
برای مدیریت دانشگاه داشبورد عملکرد باید به گروههای اصلی زیر طبقه بندی گردد:
 • داشبوردهای دانشجویی، تعلیم و تعلم
 • داشبوردهای دانشکده
 • داشبوردهای مالی
 • داشبوردهای تحقیقاتی
 • داشبوردهای کارکنان و رضایت محل کار
 • داشبوردهای عملیات و فرآیندهای کسب و کار دانشگاه 

دانشگاه می تواند با تنظیم معیارهای اجرایی و مدیریت شاخص های زمانی مربوطه از داشبوردها به منظور مدیریت عملکرد دانشجویان استفاده کند. معیارهای اصلی عملکرد مربوط به دانشجویان و عملیات مربوط به ایشان می تواند یکی از موارد ذیل باشد:
 • ثبت نام (ثبت نام در مقطع کارشناسی، ثبت نام کارشناسی ارشد، ثبت نام در مجموع، تفکیک تحصیلات تکمیلی، درصد دانشجویان بین المللی، درصد دانشجویان زن/مرد و ...)
 • نرخ نگهداری در سال اول.
 • تعداد مدارک تحصیلی و دکتری اعطا شده.
 • سرنوشت دانشجویان( نرخ فارغ التحصیلی، درصد استخدام، درصد ادامه تحصیل، تعداد مدارک اعطا شده و غیره)
 • درصد دانشجویان ساکن در پردیس و ....
دانشکده اغلب مهم ترین عنصر تعیین کننده کیفیت دانشگاه می باشد، همچنان که محور تعیین کننده سمت و سوی دانشگاه می باشد.
یک داشبورد دانشکده می تواند ابزاری ارزشمند برای در صدر ماندن دانشکده و کارکنان آن باشد.
معیارهای اجرایی اصلی مربوط به عملکرد دانشکده می تواند شامل موارد ذیل باشد:
 • دارندگان Ph.D
 • مشارکت در پروژه های تحقیقاتی 
 • نرخ دانشجو-دانشکده
 • میانگین حقوق دانشکده براساس دانشکده براساس پست، درصد زن/مرد
 • تعداد کمک هزینه های تحصیلی
 • تعداد دروس ارائه شده و ...
شاخص هایی که در بالا تعریف شد، بخش اجباری از هر داشبورد آموزش عالی می باشد، ولی می تواند در هر دانشگاه بسته به نیازهای خاص آن دانشگاه دستخوش تغییراتی شود.
 

Comments (0) Posted to ترجمه مقاله شماره 42 11/12/2014 Edit

تکلیف ترجمه مقاله-قسمت4

Performance Dashboards for Universities
 
تمام گزارشهای تراکنشی و تحلیلی از منبع واحدی سرچشمه می گیرند، مخزن داده دانشگاه.مخزن داده دانشگاه، خود از منابع داده تراکنشی متنوعی همچون سیستم اطلاعات دانشجویان، منابع انسانی، تحقیقات، مالی، سیستم اطلاعات علمی ( مدیریت دوره، خدمات کتابخانه، آموزش آنلاین) منابع خارجی (داده های اجرایی موسسات دیگر، داده های نیروی کار و اشتغال، داده های مقایسه ای ملی و غیره) تغذیه می شود.

مخزن داده دانشگاه شامل اطلاعات جاری و همچنین سابقه اطلاعات مالی، دانشجویی، منابع انسانی می باشد. این سیستم کاملا با وب پورتال دانشگاه یکپارچه است. پورتال هم تمام برنامه های فناوری اطلاعات دانشگاه و همچنین خدمات مورد نیاز دانشجویان، مدیران، دانشکده و کارکنان را به صورت یکجا در یک محل گردآورده و بدین ترتیب کاربری اطلاعات را آسان نموده است.


شکل 1: یک چارچوب معماری برای یک سیستم مدیریت اجرایی برای دانشگاهها

کاربران می توانند عملکرد بخش/دانشکده خود را با استفاده از کارت های امتیازی و یا داشبوردها مشاهده نمایند. داشبوردهایی که در الحاق با مخزن داده دانشگاه و ابزارهای پرس و جو استفاده شده اند، برای مدیران دانشگاه این امکان را فراهم کرده اند که تحلیل ها و روندهای متنوعی را بتوانند نمایش دهند.

ما یک تحلیل  swotبرای پیاده سازی یک سیستم مدیریت عملکرد در دانشگاههای رومانی انجام دادیم. (جدول1)

 

W (WEAKNESSES)- نقاط ضعف نقاط قوتS (strength)
 • قیمت بالا
 • زیرساختی با تکنولوژی پیچیده
 • فقدان متن باز
 • ارتباط عملکرد در تمام سطوح از دانشگاه.
 • تصمیم های کسب و کار در سطح مناسبی از جزئیات تحلیل می شوند.
 • داشبوردها امکان تمرکز روی شاخص های کلیدی و کاوش برای تحلیل های بعدی را ممکن می سازند.
 • امکان تصمیم گیری سریع را فراهم می آورند.
 • پلت فرمی واحد برای تصمیم گیری.
 • کاربران می توانند عملکرد خود را در درون یک سیستم واحد مشاهده و اندازه گیری نمایند.
T (Threats)-تهدید O (Opportunities)-فرصت
 • مسائل مربوط به یکپارچگی با برنامه های موجود
 • اهداف نامشخص
 • اطلاعات غیر قابل دسترس / کمبود داده / جمع آوری اشتباه اطلاعات
 • فرآیند توسعه طولانی
 • مقاومت آکادمیک در برنامه ریزی و اجرای این پروژه

 • پلت فرمی برای بهبود مستمر عملکرد


 

Comments (0) Posted to ترجمه مقاله شماره 42 11/08/2014 Edit

تعیین عوامل کلیدی موفقیت ERP در سازمانهای دولتی ایران

 


 

چکیده:در سالهاي اخیر سیستم هاي برنامه ریزي منابع سازمانERP مورد توجه سازمان هاي دولتی ایران قرار گرفته اند. به این منظور بسیاري از سازمانهاي بزرگ دولتی کشور، پروژه هایی براي انتخاب و پیاده سازيERPاجرا نموده اند. این پروژه ها در مسیر اجرا با مشکلات و چالش هایی مواجه بوده و در برخی موارد نیز شکست خورده اند. شاید بتوان دلیل این امر را در شرایط داخلی سازمان هاي دولتی نظیر فرهنگ سازمانی، سطح تحصیلات، آمادگی سازمان براي ERP ، زیرساخت ها، مدیریت و شرایط کلی کشور همچون محدودیت هاي سیاسی و تحریم ها جستجوکرد. در این مقاله سعی میشود تا عوامل کلیدي موفقیت سیستم ها ي برنامه ریزي منابع سازمانی در سازمان هاي دولتی ایران با تأکید بر وزارت بازرگانی تدوین گردد. بدین منظور ابتدا با مرور ادبیات سیستم هايERP و تجربیات حاصل از پروژه هاي داخلی مرتبط، عوامل کلیدي موفقیت ERP در سازمانهاي دولتی تدوین وسپس این عوامل در قالب پرسشنامه اي توسط خبرگان حوزة سیستم هاي اطلاعاتی و مدیریت ERP در داخل و خارج از کشور ارزیابی و عوامل مهمتر شناسایی میشوند. دانلود مقاله

Comments (0) Posted to ERP- مدیریت برنامه ریزی سازمان 11/05/2014 Edit

نیازمندی های ارزیابی هوش تجاری در erp:مطالعه موردی سازمان توسعه تجارت ایران


چکیده:

امروزه، مدیریت علمی سازمانها نیازمند استفاده مناسب از ابزارهاي فنـاوري اطلاعـات و ارتباطـات ماننـد سیستمهاي برنامه ریزي منابع سـازمان اسـت. یکـی از ابعـاد ایـن مطالعـه، بررسـی ارتبـاط سیسـتم هـاي برنامه ریزي منابع سازمان با هوش تجاري و پشتیبانی تصمیم گیري است. دراین مقاله با توجه به طراحی و اجراي یک پیمایش، نیازهاي اساسی مدیران سطوح مختلف سـازمان از سیسـتم هـاي برنامـه ریـزي منـابع سازمان در جهت پشتیبانی تصمیم گیري مدیریت و ایجاد هوش تجاري مورد پرسش قرار گرفته و بـا توجـه به تحلیل ویژگی هاي مدیریتی و ماهیت تصمیم گیري مدیران، فرض هایی نیز در زمینۀ ارتباط سیستمهـاي برنامه ریزي منابع سازمان و تصمیم گیري مدیریت بررسی شـدند.دانلود مقاله

Comments (0) Posted to ERP- مدیریت برنامه ریزی سازمان 11/05/2014 Edit

«قبلي   1 2 3 4 5 6 7 8 9  بعدي»

آخرين مطالب بروز شده

موضوعات

پيوندها

IT

کلی

مدیریت

Feeds