تکلیف ترجمه مقاله-قسمت3

Performance Dashboards for Universities
 
2- فرمول سازی مساله:
دانشگاههای رومانی تغییرات شگرفی را پشت سرمیگذارند و با چالش های عمده ای برای حفظ موقعیت بازارشان روبرو هستند. بنابراین این دانشگاهها به دلایل ذیل، نیاز به داشتن اطلاعات دقیق و به موقع درباره موقعیت بازارشان هستند که:
1-در مدت زمان کوتاه اقدام به اخذ تصمیمات آگاهانه ای بگیرند
2-به فراهم ساختن موقعیت های تحصیلی مربوط به دانشجویان ادامه دهند.
3-الزامات گزارش دهی مقبول را فراهم آورند
4-به جذب و نگهداری دانشجو ادامه دهند.
بیشتر دانشگاهها با ساختار سازمانی نسبتا بزرگ و پیچیده ای کار می کنند که به دانشکده ها یا بخشهای متعددی تقسیم شده است. در چنین حالتی مدیریت دانشگاه درست همانند مدیریت یک شرکت بزرگ است. عواملی چون قبولی دانشجویان، بار تدریس، نرخ فارغ التحصیلی، و سرمایه های تحقیقاتی، همگی بر روی عملکرد دانشگاه تاتیرگذار است. دانشگاههای ما باید قابلیت اخذ و گزارش داده های خود را در سطوح مختلف داشته باشند.
توسعه و گسترش یک سیستم مدیریت عملکرد، برای دانشگاههای رومانی یک چالش محسوب می شود. چنین سیستمی می بایست مدیریت عملکرد فضاهای اصلی دانشگاه را فراهم آورد، فضاهایی همچون: مالی، تحقیقاتی، دانشجویی، تعلیم و تعلم و منابع انسانی.
شکل 1 چارچوبی معماری برای یک سیستم مدیریت عملکرد دانشگاهی را نشان می دهد. چنین سیستمی باید ابزارهای لازم برای پشتیبانی فرآیندهای حاکمیتی، نمایش داده و تحلیل لازم برای کنترل و برنامه ریزی استراتژیک فراهم آورد.
اجزای اصلی عبارتند از:
1- یک مخزن یا انبار داده
2- یک لایه گزارش دهی شامل گزارش دهی تراکنشی و پرس و جوی تک کاره.
3- یک لایه تحلیلی شامل تحلیل چندبعدی/olap، داده کاوی، متن کاوی، پیش بینی و مدلسازی پیشگو و غیره.
4- یک لایه مشاهده گر شامل داشبوردهای شخصی شده و کارت های امتیازی با شاخص های عملکردی کلیدی.
5- پورتال دانشگاهی

Comments (0) Posted to ترجمه مقاله شماره 42 11/02/2014 Edit

تکلیف ترجمه مقاله-قسمت 2

Performance Dashboards for Universities

1- مقدمه:

یک داشبورد اجرایی عبارت است از یک نرم افزار چند لایه که بر شالوده یکپارچه ای از داده و هوش کسب و کار قرار دارد و سازمانها را قادر می سازد تا عملیات کسب و کار خود را بطور موثرتری اندازه گیری، مشاهده و مدیریت نمایند.(5)

دورفل داشبورد را چنین تعریف میکند:" گروهی از شاخص های مالی و بعضی مقیاس های عملیاتی که المانهای کلیدی مربوط به جهت استراتژیک یک نهاد را که به منظور ناوبری و هدایت سازمان استفاده می شود منعکس مینند. درست شبیه حالتی که یک خلبان از مجموعه ای از شاخص ها در کابین خود جهت نظارت و هدایت هواپیما استفاده می کند.(3)

از دیدگاه یک تصمیم گیرنده، داشبوردها راه حل مفیدی برای مشاهده اطلاعات فراهم می آورند. نتایج نمایش داده شده شامل معیارها، تجزیه و تحلیل روند گرافیکی، ظرفیت سنج، نقشه های جغرافیایی، درصد سهم، چراغ قرمزها و مقایسه های واریانسی می باشد.(6و7)

خصوصیات اصلی یک داشبورد اجرایی عبارتند از:

* استفاده از مولفه های ویژوال شامل جداول، ابزارهای اندازه گیری، نقشه ها، چراغ قرمزها، و غیره برای مشخص کردن داده ها و استثناهاتی که نیاز به عملیات خاصی دارند.

* جمع آوری داده از سیستم های منبع متنوع

* مقدور ساختن کندوکاو در منابع داده پایه

* ارائه چشم اندازی پویا و تک از کسب و کار، با استفاده از داده هایی که سریع بروز میشوند.

* نیاز به داشتن معیارهای مالی ناب تر برای مثمرثمر تر واقع شدن.

* نمایش شاخص های اجرایی کلیدی در فرمت های بصری و مختصر.

* کمک به نظارت افراد، واحدها و کسب و کار و نیز عملیات سازمانی و فرآیندها برای درک بهتری از کسب و کار.

* همیشه برپایه پورتال نبودن.

* کاربری آسان. 

  استفاده و کاربرد داشبورد بسیار گسترده و متنوع است. به عنوان مثال، مدیریت تخت های بیمارستان، مدیریت توسعه محصول و مدیریت مالی.

شرکتها همچنین می توانند با انجام تنظیمات معیارها و مدیریت شاخص های زمانی مربوطه که ویژوال هم هستند، از داشبوردها جهت مدیریت عملیات فروش، عملیات مربوط به کارکنان و مرکز تلفن استفاده نمایند.

داشبوردها در سطوح مختلفی به اندازه گیری و سنجش عملکرد می پردازند: سطح شرکت، واحد کسب و کار، سطح عملیاتی و سطح فرآیند.

این مقاله به ارائه بعضی نتایجی که از یک پروژه تحقیقاتی ملی با عنوان "راه حل های اطلاعاتی یکپارچه برای مدیریت رقابتی در دانشگاههای رومانی" به دست آمده می پردازد. 

Comments (0) Posted to ترجمه مقاله شماره 42 10/30/2014 Edit

ERP چگونه مي تواند كسب و كار يك شركت را بهبود بخشد؟(قسمت2)

سه دليل عمده براي به كار گيري ERP در شركتها وجود دارد:

1- يكپارچه‌سازي‌ داده‌ها:

به‌عنوان‌ مثال، هنگامي‌ كه‌ مدير ارشد اجرايي‌(CEO) شركت‌ تلاش‌ مي‌كند تا عملكرد كلي‌ سازمان‌ را درك‌ كند، روايتهاي‌ مختلفي‌ از داده‌ها و حقايق‌ مالي‌ را مي‌يابد. بخش‌ مالي، عايدي‌ را با اعداد خاص‌ خود بيان‌ مي‌كند، واحد فروش‌ روايت‌ ديگري‌ دارد و هر واحد ديگر نيز ممكن‌ است‌ به‌ شيوه‌ خود منابع‌ مالي‌ و يا عايديها را بسنجدERP. يك‌ نسخه‌ منحصربه‌فرد از داده‌هاي‌ مالي‌ ايجاد مي‌كند كه‌ نمي‌تواند مورد اشكال‌ قرار گيرد؛ چرا كه‌ همه‌ از يك‌ سيستم‌ مشترك‌ استفاده‌ مي‌كنند.

2- استانداردكردن‌ فرايندهاي‌ توليدي:
سازمانهاي‌ توليدي‌ - به‌ويژه‌ آنهايي‌ كه‌ قصد ادغام‌ و يا خريد شركتهاي‌ جديد را دارند و يا دامنه‌ فعاليتهايشان‌ وسيع‌ است‌ - معمولاً‌ در مي‌يابند كه‌ واحدهاي‌ تجاري‌ مختلف‌ سازمان، كارهاي‌ مشابه‌ و وابسته‌اي‌ را بااستفاده‌ از روشها و سيستم‌هاي‌ كامپيوتري‌ و يا حتي‌ دستي‌ متفاوت‌ انجام‌ مي‌دهند.

استانداردكردن‌ اين‌ فرايندها و استفاده‌ از يك‌ سيستم‌ كامپيوتري‌ منفرد و يكپارچه، سبب‌ صرفه‌جويي‌ در زمان‌ و افزايش‌ بهره‌وري‌ مي‌گردد.

3- استانداردكردن‌ اطلاعات‌ منابع‌ انسانيERP:
به‌ مديريت‌ منابع‌ انساني‌ يك‌ موسسه‌ - به‌ويژه‌ در سازمانهايي‌ با واحدهاي‌ تجاري‌ گوناگون‌ - كمك‌ مي‌كند تا از روشي‌ يگانه‌ براي‌ پيگيري‌ كار و وقت‌ كاركنان‌ و ارائه‌ حقوق‌ و دستمزد و خدمات‌ به‌ آنان‌ استفاده‌ كنند.

Comments (0) Posted to ERP- مدیریت برنامه ریزی سازمان 10/29/2014 Edit

ERP چگونه مي تواند كسب و كار يك شركت را بهبود بخشد؟(قسمت1)


ERPعملياتي كه در جريان انجام فرايند كسب و كار بايست انجام شوند را خودكار مي كند-مانند به انجام رساندن يك سفارش، كه شامل دريافت يك سفارش از مشتري ، ارسال كالاي درخواستي و دريافت وجه آناست. به كمك ERPهنگامي كه متصدي خدمات به مشتريان*سفارشي سفارشي را دريافت مي كند تمام اطلاعات لازم براي تكميل سفارش (ميزان اعتبار مشتري و سابقه سفارشهاي او،وضعيت انبار شركت و زمانبندي حمل و نقل كالاها)را در اختيار دارد. هر يك از ساير كاركنان شركت نيز همين صفحه نمايش كامپيوتر را مشاهده مي كند و به پايگاه داده هاي واحدي دسترسي دارد كه سفارش جديد مشتري در آن قرار دارد. وقتي كار هر قسمت با سفارش به اتمام رسيد ، توسط ERP، به صورت خودكار به بخش بعدي هدايت مي شود. براي فهميدن اين كه در يك لحظه سفارش در چه مرحله اي قرار دارد ، تنها كافيست فرد به سيستم ERPمتصل شود و سفارش را رديابي كند. جاي خوشوقتي است هنگامي كه مشاهده مي كنيم سفارش مثل برق سرتاسر سازمان را مي پيمايد و مشتريان كالاي خود را سريعتر و با اشتباهات كمتري نسبت به گذشته دريافت مي كنند. ERPهمين معجزه را در مورد ساير فرايند هاي كسب وكار انجام مي دهد،مثل پرداخت دستمزد كاركنان و ارايه گزارشهاي مالي.
 

دلايل‌ به ‌كارگيري(‌ERP)


‌سرمايه‌گذاري‌ روي‌ERP، معمولاً‌ براي‌ هر سازماني، به‌نسبت‌ ابعاد آن، سنگين‌ و هنگفت‌ است‌ و غالباً‌ مديران‌ در سنجش‌ بازگشت‌ اين‌ سرمايه‌گذاري‌ دچار اشتباه‌ مي‌شوند و آن‌ را در قالب‌ كمي‌ وپولي‌ جستجو مي‌كنند. حال‌ آنكه‌ يك‌ERPاگر به‌خوبي‌ پياده‌ شود و سيستم‌هاي‌ اجرايي‌ را اصلاح‌ و فرهنگ‌ سازمان‌ را متحول‌ كند، با تسهيل‌ و سرعت‌دهي‌ به‌ كليه‌ فعاليتهاي‌ يك‌ موسسه‌ و ايجاد هماهنگي‌ و يكپارچگي‌ در بين‌ آن‌ها، بازگشت‌ سرمايه‌ مطلوبي‌ در برخواهد داشت.

Comments (0) Posted to ERP- مدیریت برنامه ریزی سازمان 10/29/2014 Edit

تکلیف ترجمه مقاله-قسمت 1

Performance Dashboards for Universities
 
چکیده:یک داشبورد اجرایی، مدیران سازمان را قادر می سازد عملکرد سازمان را بطور موثرتری اندازه گیری، مشاهده، و مدیریت نمایند. این مقاله به توضیح درباره نحوه پشتیبانی داشبوردها از تصمیم گیری در سیستم آموزش عالی می پردازد و چگونگی استفاده از آنها را مورد پردازش قرار می دهد. برای این منظور یک تحلیل swot در دانشگاههای رومانی به منظور پیاده سازی یک سیستم مدیریت اجرایی انجام گرفت. این مقاله همچنین به ارائه مثالی از یک داشبورد اجرایی برای تحقیق با استفاده از یک مدل چندبعدی داده می پردازد.
کلمات کلیدی: داشبوردهای اجرایی، مدیریت اجرایی کسب و کار، شاخص های اجرایی کلیدی، مدیریت دانشگاه، هوش کسب و کار، کیفیت. 

Comments (0) Posted to ترجمه مقاله شماره 42 10/28/2014 Edit

«قبلي   1 2 3 4 5 6 7 8 9  بعدي»

آخرين مطالب بروز شده

موضوعات

پيوندها

IT

کلی

مدیریت

Feeds