مهندسی نرم افزار 1


بسم الله الرحمن الرحیم
در این بخش گزیده ای از مطالب و موضوعاتی که در طول دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد، بر روی آنها کار کرده ام و همینک فایل کامل آنها موجود می باشد، ارائه می گردد. در صورت نیاز به فایل کامل هر کدام از موضوعات و بخش های ارائه شده یا نیاز به توضیحات تکمیلی و یا هر گرونه سوال و ابهام در مورد موضوعات مطرح شده در وبلاگ، لطفا با ایمیل UniversityDataInfo{@}yahoo.com مکاتبه نمایید. فایل ها در قالب فایل ورد، پی دی اف، پاورپوئینت و ... می باشند.
امید که مطالب موجود برای خوانندگان گرامی، مفید واقع گردد.
مطالب درج شده برای هر فایل، اطلاعات مربوط به فایل شامل ردیف، موضوع، قالب فایل، عنوان فایل، کلمات کلیدی و بخشی از متن فایل جهت نمایش می باشد.
-----------------------------------------------
 
90
مهندسی نرم افزار 1
پروژه
پروژه درس مهندسی نرم افزار 1 - سیستم مدیریت اطلاعات  بیمارستان قائم (عج) Hospital Information System - (HIS)
دانلود رایگان پروژه درس مهندسی نرم افزار 1 ، پروژه درس مهندسی نرم افزار 1 - سیستم مدیریت اطلاعات  بیمارستان قائم (عج) Hospital Information System - (HIS) ، فصل اول : HIS چیست ؟ ، فصل دوم : ضرورت استفاده از نرم افزارHIS ، فصل سوم : روند کلی کار در HIS ، فصل چهارم : معرفی بیمارستان قائم (عج) ، فصل پنجم : تشریح مراحل طراحی و تولید نرم افزار سیستم آزمایشگاه ، فصل ششم : تحلیل و بررسی سیستم فعلی ، فصل هفتم : پیشنهادات مطرحی برای بهبود سیستم ، دانلود ، DFD، مستندات ، کد ، الگوریتم، ...
موجود
HIS   چیست؟  در تعریف عبارت اختصاری HIS با دو تعبیر مواجه می‌شویم .  برخی آنرا مخفف Health  Information System  می‌دانند که به معـنای "سیستم اطلاعات سلامت" است و برخی دیگـر آن را Hospital Information System  که به معنـای "سیستم اطلاعات بیمارستانی" است می‌دانند.  در عصر حاضر اکثر علوم، وابستگی خود را به IT احساس می‌کنند. علم پزشکی نیز از این قانون مستثنی نیست.  این دو رشته کاملا از یکدیگر جدا هستند و باید به گونه‌ای آنها را به یکدیگر پیوند داد. مدیریت تکنولوژی به عنوان یک علم میان رشته‌ای نقش پیوند دهنده را ایفا می‌کند. در مقاله حاضر تلاش بر این است که ابتدا با ادبیات تله مدیسین و HIS آشنا شویم و سپس به کاربردها و مشکلات بر سر راه این دانش بپردازیم.درنهایت تحقیقی در راستای آسیب شناسی انتقال این دانش انجام گرفته است که امیدوارم گام مناسبی برای ادامه دهندگان راه باشد.  در تعریف عبارت اختصاری HIS با دو تعبیر مواجه می‌شویم .برخی آنرا مخفف Health Information System  می‌دانند که به معـنای "سیستم اطلاعات سلامت" است و برخی دیگـر آن را Hospital Information System که به معنـای "سیستم اطلاعات بیمارستانی" است می‌دانند. حال اگـر بخواهیم تعریفی جامع‌تر را در نظر بگیریم همان تعبیر اول پذیرفنتی است. 
-----------------------------------------------------
91
مهندسی نرم افزار 1
نمونه سوال
نمونه سوالات امتحانی میان ترم و پایان ترم درس مهندسی نرم افزار 1
دانلود رایگان نمونه سوالات مهندسی نرم افزار، دانشگاه فردوسی مشهد، میان ترم، پایان ترم، نمونه سوالات امتحانی میان ترم و پایان ترم درس مهندسی نرم افزار 1


-----------------------------------------------------
92
مهندسی نرم افزار 1
پروژه
"پروژه درس مهندسی نرم افزار 1 -تحلیل سیستم کتابخانه جوادالائمه"
"دانلود رایگان پروژه درس مهندسی نرم افزار 1 ، پروژه درس مهندسی نرم افزار 1 -،فصل اول : تعریف مساله ، کتابدار و علم کتابداری ، انواع کتابخانه ها ، بخش های مختلف یک کتابخانه و عملکردهای آن ، طبقه بندی ساختار حرفه اطلاع رسانی ، حکم کتبی از اهداف وبرد سیستم ، فصل دوم : امکان سنجی ، کتابچه جامع امکان سنجی ، امکان سنجی تکنیکی ، امکان سنجی عملیاتی ، امکان سنجی اقتصادی ، فصل سوم : تحلیل سیستم ، نمونه ای از فرم IPO ، نمونه هایی از فرهنگ داده ها ، نمونه های از نمودارهای DFD ، نمودار ER ، سطوح دسترسی ، فصل چهارم : طراحی سیستم ،  تحلیل سیستم کتابخانه 
جوادالائمه، دانلود ، DFD، مستندات ، کد ، الگوریتم، ..."
موجود
کتابدار و علم کتابداری: کتابداری دانشی است که به جمع آوری، سازماندهی و حفظ و نگهداری و توزیع دانش مدون می پردازد. مهمترین هدف کتابخانه ها فراهم نمودن وسایل وکسب اطلاعات و تحقیق برای مراجعین است و به عبارت دیگر اصول علم کتابداری، راهنمای ساده و سریعی است که مراجعه به کتاب و کتابخانه را برای همه ی مردم آسان می کند و موضوع مورد مطالعه را درست و سریع در اختیار مراجعه کننده قرار می دهد.
-----------------------------------------------------
93
مهندسی نرم افزار 1
پروژه
"پروژه درس مهندسی نرم افزار 1 -تحلیل سیستم کتابخانه شهید کامیاب مشهد"
"دانلود رایگان پروژه درس مهندسی نرم افزار 1 ، پروژه درس مهندسی نرم افزار 1 -،فصل اول : تعریف مساله ، کتابدار و علم کتابداری ، انواع کتابخانه ها ، بخش های مختلف یک کتابخانه و عملکردهای آن ، طبقه بندی ساختار حرفه اطلاع رسانی ، حکم کتبی از اهداف وبرد سیستم ، فصل دوم : امکان سنجی ، کتابچه جامع امکان سنجی ، امکان سنجی تکنیکی ، امکان سنجی عملیاتی ، امکان سنجی اقتصادی ، فصل سوم : تحلیل سیستم ، نمونه ای از فرم IPO ، نمونه هایی از فرهنگ داده ها ، نمونه های از نمودارهای DFD ، نمودار ER ، سطوح دسترسی ، فصل چهارم : طراحی سیستم ،  تحلیل سیستم کتابخانه 
جوادالائمه، دانلود ، DFD، مستندات ، کد ، الگوریتم، ..."
موجود
کتابدار و علم کتابداری: کتابداری دانشی است که به جمع آوری، سازماندهی و حفظ و نگهداری و توزیع دانش مدون می پردازد. مهمترین هدف کتابخانه ها فراهم نمودن وسایل وکسب اطلاعات و تحقیق برای مراجعین است و به عبارت دیگر اصول علم کتابداری، راهنمای ساده و سریعی است که مراجعه به کتاب و کتابخانه را برای همه ی مردم آسان می کند و موضوع مورد مطالعه را درست و سریع در اختیار مراجعه کننده قرار می دهد.
-----------------------------------------------------
94
مهندسی نرم افزار 1
پروژه
"پروژه درس مهندسی نرم افزار 1 -تحلیل و طراحی سیستم تغذیه دانشگاه فردوسی با رویکرد MIS"
دانلود رایگان پروژه درس مهندسی نرم افزار 1 ، پروژه درس مهندسی نرم افزار 1 -، فصل اول : MIS چیست ؟ ، فصل دوم : ضرورت استفاده از نرم افزارMIS ، فصل سوم : روند کلی کار در MIS ، فصل چهارم : معرفی مورد ، فصل پنجم : تشریح مراحل طراحی و تولید نرم افزار سیستم MIS ، فصل ششم : تحلیل و بررسی سیستم فعلی ، فصل هفتم : پیشنهادات مطرحی برای بهبود سیستم ،دانلود ، DFD، مستندات ، کد ، الگوریتم، ...
موجود
معرفی سیستم :تنوع و پیچیدگی فعالیت های مختلف علمی،اقتصادی،آموزشی و ... در قالب سازمان های مختلف و گستردگی ارتباطات درون و برون سازمانی در نظام های مدیریتی امروزی و همچنین شاخص ها و عوامل فراوان موثر در رشد و توسعه سازمان ها موجب می شود تا مدیران سازمان ها بیش از هر زمان دیگری نیازمند باشند تا به سلاح ا و ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی در عرصه رقابت های تجاری مجهز شوند. چالش جهانی ایجاد شده  در عرصه مدیریت که  با  ظهور پدیده  فناوری اطلاعات و ارتباطات رنگ و جلوه دیگری گرفته است مهمترین و شاید اثر گذارترین دست یافته بشر در طول چند قرن اخیر می باشد تا جایی که مهمترین کالای تجاری قرن حاضر را اطلاعات  معرفی کرده اند. امروزه دو سیستم مدیریت اطلاعات و مهندسی اطلاعات از اهمیت ویژه ای نزد مدیران برخوردار شده است به گونه ای که مدیران وکارمندان باتزریق این ابزارها در سازمان مربوطه می توانند به جای سخت کار کردن ، سریع تر وبا دقت تر از قبل کار کنند ضمن اینکه مدیران می توانند نظارت ومدیریت غیر متمرکز را تجربه کنند. در این راستا ما بر آن شدیم تا با بررسی و تحلیل این سیستم با رویکرد مدیریت اطلاعات گامی هر چند کوچک در این عرصه برداریم. سیستم مورد بررسی تمام خصوصیات موجود در یک سیستم کامل از جمله نیروی انسانی ، ماشین و انباره های اطلاعاتی را دارا می باشد ضمن اینکه زمان در فعالیت های این سیستم از اهمیت بالا برخوردار است که این مسئله نقش یک سیستم مدیریتی کارا را خطیر تر می سازد. سیستم تغذیه دانشگاه فردوسی هم اکنون تا حدود 80% مکانیزه می باشد و هدف ما در این پروژه ارائه راهکار برای مکانیزه نمودن کامل سیستم و در نهایت طراحی یک سیستم مدیریت واحد می باشد که این امر مستلزم شناخت کامل این سیستم وصرف زمان زیاد می باشد. در ادامه بحث به طرح اهداف  سیستم  می پردازیم و در راستای نیل به این اهداف مشکلات سیستم موجود را مورد بررسی قرار داده و برای حل این مشکلات راهکار هایی را ارائه می کنیم.
---------------------------------
 

Comments (6) Posted to مطالب کارشناسی 08/25/2012 Edit

دانلود رایگان جزوات آموزشی - آموزش کامل گام به گام


بسم الله الرحمن الرحیم
در این بخش گزیده ای از مطالب و موضوعاتی که در طول دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد، بر روی آنها کار کرده ام و همینک فایل کامل آنها موجود می باشد، ارائه می گردد. در صورت نیاز به فایل کامل هر کدام از موضوعات و بخش های ارائه شده یا نیاز به توضیحات تکمیلی و یا هر گرونه سوال و ابهام در مورد موضوعات مطرح شده در وبلاگ، لطفا با ایمیل UniversityDataInfo{@}yahoo.com مکاتبه نمایید. فایل ها در قالب فایل ورد، پی دی اف، پاورپوئینت و ... می باشند.
امید که مطالب موجود برای خوانندگان گرامی، مفید واقع گردد.
مطالب درج شده برای هر فایل، اطلاعات مربوط به فایل شامل ردیف، موضوع، قالب فایل، عنوان فایل، کلمات کلیدی و بخشی از متن فایل جهت نمایش می باشد.
-------------------------------------------
 78
عمومی
آموزشی - پی دی اف
گزارش دوره آموزشی ADSL - زبان فارسی - 28 صفحه
دانلود تحقیق آماده، دانلود رایگان، شبکه های کامپیوتری، گزارش دوره آموزشی ADSL - زبان فارسی - 28 صفحه ، ورد ، آموزش رایگان، آموزش به زبان فارسی، آموزش کامل، مرجع کامل، آموزش گام به گام، یادگیری، ...

 ADSL چيست؟

ADSL مخفف كلمات Asymmetric Digital Subscriber Line به معناي خط اشتراك ديجيتال نامتقارن است. اين تكنولوژي نسبتاً جديد است كه خطوط تلفن فعلي را به راهي براي دستيابي به صوت و تصوير و تبادل اطلاعات با سرعت نسبتاً بالا تبديل مي كند. ADSL مي تواند بيش از 6Mb در ثانيه به مشترك تحويل دهد اين بدان معناست كه بدون سرمايه گذاري زياد و با كابل هاي موجود مي توان ظرفيت را تا 50 برابر افزايش داد. با اين تكنولوژي حتي مي توان محتواي فعلي موجود در اينترنت را از متن به صوت تبديل كرد و ديگر احتياجي به كوچك كردن حجم تصاوير گرافيكي و در نتيجه كاهش كيفيت آنها نخواهد بود. مي توان به راحتي ويديو كنفرانس بين دانشگاهها و مراكز صنعتي برگزار كرد.

ADSL مي تواند به راحتي تا 10 سال ديگر حلال مشكلات سرعت اينترنت باشد تا سيستم خطوط تلفن بتوانند خطوط با ظرفيت جديد يا حتي سيستم هاي پيشرفته تر كه احتياج به كابل نداشته باشند راه اندازي شود.

تكنولوژي

ADSL وابسته به پردازش سيگنالهاي ديجيتال و يك الگوريتم خلاق براي فشرده كردن حجم بالاي اطلاعات براي يك جفت خط معمولي تلفن است. به علاوه ايجاد تغييراتي در ترانس ها فيلترهاي آنالوگ و مبدلهاي آنالوگ/ديجيتال لازم است.

مشكل ديگر اين تكنولوژي طول خط تلفن است. چون خطوط تلفن بلند ممكن است سيگنال را ضعيف كنند. اگر از بيرون به ADSL نگاه كنيم به نظر ساده مي آيد. در لوله هاي نامرئي اطلاعات با سرعتهاي مختلف درون خطوط تلفن در حال حركت هستند. اما در درون اين تكنولوژي جائيكه همه ترانزيستورها كار مي كنند يك معجزه از تكنولوژي مدرن در حال انجام است.

مودمهاي ADSL براي خلق كردن كانالهاي چندتايي، پهناي باند موجود را با توجه به فركانس تقسيم مي كنند كه آنها هم به كانالهاي سرعت پايين يا سرعت بالا تقسيم مي شوند اين تكنولوژي در مودمهاي V.34 و V.32 وجود دارد.

-----------------------------------------------------
79
عمومی
آموزشی - پی دی اف
پایان نامه دوره آموزشی آشنایی با انواع انتن ها و کاربرد انها در ارتباطات ماهواره ای و مایکروویو - زبان فارسی - 29 صفحه
دانلود تحقیق آماده، دانلود رایگان، پایان نامه دوره آموزشی آشنایی با انواع انتن ها و کاربرد انها در ارتباطات ماهواره ای و مایکروویو - زبان فارسی - 29 صفحه ، آموزش رایگان، آموزش به زبان فارسی، آموزش کامل، مرجع کامل، آموزش گام به گام، یادگیری، ...


Antenna (آنتن)
آنتن جهت دريافت و تشعشع امواج راديوئي به كار مي رود. اگر به صورت فرستنده به كار رود ، امواج فرستنده را به امواج الكترو مغناطيس تبديل نموده و پخش مي نمايد و اگر به صورت گيرنده به كار رود ، امواج اكترومغناطيسي موجود در فضا را دريافت نموده و تبديل به امواج الكتريكي نموده و جهت آشكار شدن ، به مدار گيرنده  تحويل ميدهد . آنتن ها انواع مختلفي دارند مانند : آنتن امني (omni)، پارابوليك ، ياگي ، بشقابي ، تلسكوپي و ...
انواع ماهواره و كاربردهاي آن

ماهواره ها
ماهواره‌ها مانند تكراركننده‌هاي مايكروويو عمل مي‌كنند با اين تفاوت كه بر روي دكلي به ارتفاع 500 مايل نصب شده‌اند. در نتيجه مزيت يك ماهواره نسبت به يك ايستگاه تكراركننده مايكروويو آن است كه محدوده وسيع‌تري از زمين را تحت پوشش خود قرار مي‌دهد.
 علاوه بر پوشش وسيع سيستم‌هاي ارتباطي ماهواره‌اي، پهناي باند وسيع، هزينه كم آن نسبت به ارتباطات سيمي و بي‌سيم زميني، اطمينان بالا و انعطاف‌پذيري آن از ديگر مزاياي ارتباطات ماهواره‌اي است
از آنجا كه يك ماهواره جهت دريافت، ارسال و يا تكرار اطلاعات مورد استفاده قرار مي‌گيرد، انواع كاربرد يك ماهواره را مي‌توان به صورت‌هاي مختلف بيان نمود
الف) فضا-زمين: در اين كاربرد ماهواره اطلاعات را به صورت‌هاي مختلف، مانند عكسهاي ماهواره‌اي كه از كره زمين مي‌گيرد، دريافت نموده و آن اطلاعات را براي ايستگاه زميني مخابره مي‌كند
ب) فضا-فضا: از آنجا كه ارتباطات حوزه فركانسي استفاده شده توسط ماهواره به گونه‌اي است كه گيرنده و فرستنده بايد در ديد يكديگر باشند، هر ماهواره محدوده‌اي از زمين را مي‌تواند تحت پوشش خود قرار دهد. مي‌توان از دو يا چند ماهواره استفاده نمود و اين محدوده‌ها را افزايش داد.
پ) زمين-فضا-زمين: در اين نوع ارتباط دو يا چند ايستگاه زميني از اين طريق به هم متصل مي‌شوند. از اين نوع ارتباط جهت ارتباط شبكه‌هاي كامپيوتري مي‌توان استفاده نمود

پوشش ماهواره‌ها بر زمين 
همانگونه كه قبلاً توضيح داده ‌شده سرويسهاي استفاده از ماهواره‌ها به دو صورت يك طرفه و دو‌طرفه هستند. شايد اين سوال پيش آيد كه در شبكه‌هاي كامپيوتري ارتباط دوطرفه است و يك ارتباط يك طرفه چگونه مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد؟
سرويسهاي يك طرفه علاوه بر پخش و دريافت تصاوير تلويزيوني در شبكه‌هاي كامپيوتري نيز استفاده مي‌شوند. يك شبكه محلي را در نظر بگيريد كه مي‌خواهيم از آن جهت استفاده از اينترنت بهره بگيريم. در حالتي كه ايستگاه‌هاي‌كاري موجود در اين شبكه محلي مصرف‌كننده اطلاعات باشند از يك خط استيجاري و يا يك خط مخابراتي درخواستي جهت ارسال تقاضاهاي خود استفاده‌نموده, تقاضاهاي خود را كه از نظر حجم در حد ناچيزي هستند با سرعت اندك ارسال مي‌كنيم و هنگام دريافت اطلاعات مورد تقاضا كه حجم زيادي را تشكيل مي‌دهند از يك ديش فقط دريافت‌كننده استفاده‌نموده و اطلاعات را با سرعت بالا دريافت مي‌كنيم. اين موضوع در شكل 6-13 نشان داده شده است.
يكي ديگر از دلايل استفاده از سرويس‌هاي يك طرفه ماهواره‌اي آن است كه چون سرويس‌هاي دو طرفه در موارد جاسوسي و ارتباطات محرمانه اطلاعاتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد،
در كشورهاي مختلف محدوديت‌هاي خاصي جهت استفاده از آنها وجود دارد ولي ارتباطات يك‌طرفه شامل اين محدوديت نمي‌شوند. زيرا مسير ارتباطي آنها از طريق شركت‌هاي مخابراتي انجام شده و قابل كنترل خواهد‌ بود.
 
-----------------------------------------------------
80
عمومی
آموزشی - پی دی اف
گزارش دوره آموزشی AVR به زبان ساده - زبان فارسی - 53 صفحه
دانلود تحقیق آماده، دانلود رایگان، گزارش دوره آموزشی AVR به زبان ساده - زبان فارسی - 53 صفحه ، آموزش رایگان، آموزش به زبان فارسی، آموزش کامل، مرجع کامل، آموزش گام به گام، یادگیری، ...

میکروکنترلر AVR چیست ؟
میکرو کنترلرهای AVR از سری محصولات شرکت ATMEL است . این شرکت در زمینه های مختلف ساخت میکرو کنترلر و انواع حافظه های جانبی سریال و موازی – GPS – FPGA و بسیاری دیگر ، فعالیت دارد . معماری ساخت میکروکنترلر AVR ، کاهش مجموعه دستورالعمل های کامپیوتر است که به اختصار RISC گفته میشود .
۲-۱ سخت افزار داخلی AVR :
سرعت پردازش :
سرعت پردازش اطلاعات یا فرکانس کار سیستم در واحد MIPS و MHZ ( مگاهرتز) که بین ۰ تا ۲۰MHZ متغییر است .
تعداد دستورالعمل :
قابلیت اجرای چندین دستورالعمل در یک کلاک سیکل .
رجیستر : رجیستر منبع ذخیره ۸بیتی که کم ارزش ترین بیت با صفر شروع میشود ( ۲^۰=۱) ، تمامی میکروکنترلرها دارای ۳۲ رجیستر ۸ بیتی هستند که همگی اکومولاتور بوده و با CPU به طور مستقیم در ارتباط اند .
حافظه FLASH :
تراشه های AVR دارای حافظه ای برای نوشتن برنامه و قابل برنامه ریزی داخلی است که قابلیت ۱۰۰۰۰ بار نوشتن و پاک کردن را دارا می باشد .برای دسترسی به این حافظه از پروگرامر استفاده می شود .
حافظه EEPROM :
حافظه ای که می توان برای نگه داری بانک اطلاعاتی از آن استفاده کرد و قابل برنامه ریزی داخلی است که قابلیت ۱۰۰۰۰ بار نوشتن و پاک کردن را دارا می باشد . برای دسترسی به این حافظه از پروگرامر استفاده می شود .
حافظه SRAM :
حافظه SRAM یک RAM استاتیک بوده و برخلاف رجیستر ها به صورت مستقیم از طریق CPU قابل دسترسی نیستند . بیشترین استفاده SRAM در پشته است .
۱
پورت های I /O :
برای تبادل اطلاعات با وسایل جانبی تراشه های AVR دارای پورت های هستند ، که بصورت دو طرفه ( ورودی و خروجی ) که قابل انتخاب توسط برنامه نویس بوده و اکثرا” ۸ بیتی می باشند .
ولتاژ کاری :
مقدار ولتاژ تغذیه که نسبت نوع تراشه بین ۱٫۵ تا ۵٫۵ و یا ۲٫۷ تا ۵٫۵ و ۴ تا ۵٫۵ ولت متغیر بوده است .
SPI :
ارتباطی با پروتکل سریال – پرسرعت – سه سیمه که برای عملیات هایی همچون پروگرام و برنامه ریزی کردن حافظه FLASH و EEPROM و یا ارتباط با یک میکروکنترلر دیگر به صورت MASTER- SLAVE مورد استفاده قرار می گیرد .
UART :
ارتباط سریال و قابل برنامه ریزی که پین های مورد استفاده آن در دو حالت نرم افزاری و سخت افزاری قابل تغییر است.
این ارتباط بیشتر برای ارتباط با کامپیوتر طراحی شده اما منطق کار این ارتباط TTL بوده در صورتیکه ورودی سریال کامپیوتر،از استاندارد RS-232 استفاده شده است. برای این ارتباط باید از تراشه های مبدل سطح ولتاژ استفاده شود.
نکته: سطح ولتاژ در منطق TTL بین ۰ تا ۵V بوده و در پروتکل RS-232 بین -۱۵V تا +۱۵V می باشد.
نکته: پایه های مورد استفاده در این ارتباط به نام TXD و RXD می باشد.
(۱۲C) WIRE INTERFACE :
پروتکل ارتباطی سریال ۱۲C ساخته شده شرکت PHILIPS که در آن تنها از دو سیم برای ارتباط میان میکرو با وسایل جانبی استفاده شده است.
پین های مورد استفاده این پروتکل در AVR به نام SCL و SDA است.
۱-WIRE:
یکی از جدید ترین پروتکل های استفاده شده در میکروکنترلرهای AVR, که توسط شرکت Dallas
طراحی شده است. برعکس بقیه پروتکل ها محدودیت کابل استفاده شده آن تا ۳۰ متر افزایش یافته است.
JTAG :
پروتکل ارتباطی استاندارد IEEE که در ایران کمتر جا افتاده و قابلیت برنامه ریزی حافظه ها و فیوز بیت ها را دارد. یکی از مشخصات قابل توجه این ارتباط این است که در زمان حالت کار میکروکنترلر هم میتوان از آن استفاده کرده و حافظه ها و فیوز بیت ها را تغییر داد.
تایمر- کانتر:
زمان سنجی و شمارش با سرعت های قابل تنظیم و مدهای مختلف از جمله COMPARE و CAPTURE و PWM, که به دو نوع ۸ بیتی و ۱۶بیتی در تراشه قرار گرفته است.
PWM :
مخفف مدولاسیون پهنای پالس (PULSE WIDTH MODULATOR) که در این نوع مدولاسیون میزان دامنه سیگنال ثابت بوده و پهنای پالس ها تغییر می کند. PWM یکی از حالت های کاری تایمر- کانتر بوده و پرکاربردترین موارد استفاده آن در کنترل سرعت موتورهای DC می باشد.
مبدل آنالوگ به دیجیتال ۱۰بیتی (ADC) :
تراشه های AVR بیت ۱۰ بیت و به صورت مالتی پلکس شده تا ۸ و در نمونه های جدید تا ۱۶ورودی (مانند پورت A) بوده و با سرعت تبدیل بالای بین ۶۰ تا ۲۶۰us می تواند بین ۰ تا vccرا به مقدار عددی ۰ تا ۱۰۲۳ تبدیل کند.
مقایسه کننده آنالوگ داخلی :
دو پین از پایه های تراشه AVR به نام های AIN0 و AIN1 از نظر میزان ولتاژ (نسبت به زمین)روی آنها مقایسه شده و در صورتی که برابر بودن پایه ای به نام ACO (خروجی مقایسه کننده)صفرمی شود.
نکته: ولتاژ های ورودی این دو پایه تا مقدار VCC مجاز خواهد بود.
REAL-TIME CLOCK (RTC) :
در صورتی که به یک ساعت دقیق و اتوماتیک در یک پروژه نیاز باشد از RTC استفاده می شود. RTC یکی از حالت های تایمر- کانتر دو، بوده که تنها بعضی از میکروها نظیر ATMEGA10E ،AT90S8535 , ATMEGA32، ATMEGA128 , قابل اجراست. RTC نیاز به اتصال جداگانه کریستال به میکرو دارد (کریستال ۳۲, ۷۶۸HZ) .
WATCHDOG :
در معنای لغت , سگ نگهبان نام گرفته است و در حقیقت تایمری با اسیلاتور بوده و با برنامه ریزی آن و مقدار دهی به آن ، پس گذشت زمان دلخواه میکرو را ریست می کند.
حالتهای SLEEP:
انواع حالت های SLEEP که هر نوع میکرو تعدادی از آن را دارا بوده و مشخص کننده حالت های کار یک میکرو در زمان های بیکاری و یا خاموشی و یا گوش به زنگ (STAND BY) است.
وقفه های داخلی و خارجی:
فرض کنید میکرو در حال انجام عملیاتی مانند نوشتن مقدار عددی در حافظه است در همین زمان یکی از پایه ها مانند پایه کانتر، یک می شود و ما می خواهیم که هم عمل نوشتن در حافظه انجام شود و هم عمل کانتر و شمارش ورودی ؛اما هیچ پردازشگری نمی تواند در یک زمان بیش از یک دستور را ایجاد کند. برای این منظور از وقفه استفاده شده و عمل شمارش پایه کانتر انجام شده و بعد از آن CPU به ادامه نوشتن عدد در حافظه می پردازد.
میکروکنترلرهای AVR دارای انواع مختلف وقفه های داخلی و خارجی می باشد. وقفه های خارجی که با نام INT0 و INT1 و در بعضی میکرو ها تا INT7 وجود دارد. اما تقریباً تمام امکانات داخلی میکرو دارای وقفه بوده، مانند تایمر- کانترها و پروتکل های ارتباطی و مقایسه کننده ها و مبدل آنالوگ به دیجیتال و …….
نکته: وقفه های داخلی به صورت یک رجیستر بوده که با یک شدن فعال می شود .
۳-۱ انواع میکرو کنترلر AVR :
1 – AUTOMOTIVE AVR
2 – AVR Z-LINK
3 – CAN AVR
4 – LCD AVR
5 – LIGHING AVR
6 – MEGA AVR
7 – SMART BATTERY AVR
8 – TINY AVR
9 – USB AVR
10 – XMEGA
-----------------------------------------------------
81
عمومی
آموزشی - پی دی اف
گزارش پارامترهای شبکه رادیویی زیمنس BSS - زبان فارسی - 10 صفحه
دانلود تحقیق آماده، دانلود رایگان، شبکه های کامپیوتری، گگزارش پارامترهای شبکه رادیویی زیمنس BSS - زبان فارسی - 10 صفحه، آموزش رایگان، آموزش به زبان فارسی، آموزش کامل، مرجع کامل، آموزش گام به گام، یادگیری، ...

-----------------------------------------------------
82
عمومی
آموزشی - پی دی اف
گزارش دوره آموزشی BTS-312 - زبان فارسی - 33 صفحه
دانلود تحقیق آماده، دانلود رایگان، شبکه های کامپیوتری، گزارش دوره آموزشی BTS-312 - زبان فارسی - 33 صفحه، آموزش رایگان، آموزش به زبان فارسی، آموزش کامل، مرجع کامل، آموزش گام به گام، یادگیری، ...

-----------------------------------------------------
83
عمومی
آموزشی - پی دی اف
گزارش دوره آموزشی بهره برداری سوئیچ EWSD - V15 - زبان فارسی - 9 صفحه
دانلود تحقیق آماده، دانلود رایگان، گزارش دوره آموزشی بهره برداری سوئیچ EWSD - V15 - زبان فارسی - 9 صفحه ، آموزش رایگان، آموزش به زبان فارسی، آموزش کامل، مرجع کامل، آموزش گام به گام، یادگیری، ...

-----------------------------------------------------
84
عمومی
آموزشی - پی دی اف
گزارش دوره آموزشی اصول و ساختار GPRS - زبان فارسی - 17 صفحه
دانلود تحقیق آماده، دانلود رایگان، گزارش دوره آموزشی اصول و ساختار GPRS - زبان فارسی - 17 صفحه، آموزش رایگان، آموزش به زبان فارسی، آموزش کامل، مرجع کامل، آموزش گام به گام، یادگیری، ...


-----------------------------------------------------
85
عمومی
آموزشی - پی دی اف
گزارش شبکه هوشمند و تحول سرویسهای مخابراتی IN- Intelligence Network - زبان فارسی - 26 صفحه
دانلود تحقیق آماده، دانلود رایگان، شبکه های کامپیوتری، گگزارش شبکه هوشمند و تحول سرویسهای مخابراتی IN- Intelligence Network - زبان فارسی - 26 صفحه ، آموزش رایگان، آموزش به زبان فارسی، آموزش کامل، مرجع کامل، آموزش گام به گام، یادگیری، ...

-----------------------------------------------------
86
عمومی
آموزشی - پی دی اف
گزارش دوره آموزشی کابل شناسی و کابل شناسی خاکی کانالی و کانالسازی - زبان فارسی - 20 صفحه
دانلود تحقیق آماده، دانلود رایگان، شبکه های کامپیوتری، گزارش دوره آموزشی کابل شناسی و کابل شناسی خاکی کانالی و کانالسازی - زبان فارسی - 20 صفحه، آموزش رایگان، آموزش به زبان فارسی، آموزش کامل، مرجع کامل، آموزش گام به گام، یادگیری، ...

-----------------------------------------------------
87
عمومی
آموزشی - پی دی اف
گزارش دوره آموزشی ORCAD - زبان فارسی - 44 صفحه
دانلود تحقیق آماده، دانلود رایگان، گزارش دوره آموزشی ORCAD - زبان فارسی - 44 صفحه ، آموزش رایگان، آموزش به زبان فارسی، آموزش کامل، مرجع کامل، آموزش گام به گام، یادگیری، ...

-----------------------------------------------------
88
عمومی
آموزشی - پی دی اف
گزارش دوره آموزشی proteus 6.9. - زبان فارسی - 72 صفحه
دانلود تحقیق آماده، دانلود رایگان، گزارش دوره آموزشی proteus 6.9. - زبان فارسی - 72 صفحه ، آموزش رایگان، آموزش به زبان فارسی، آموزش کامل، مرجع کامل، آموزش گام به گام، یادگیری، ...

-----------------------------------------------------
89
عمومی
آموزشی - پی دی اف
گزارش دوره آموزشی Word - زبان فارسی - 61 صفحه
دانلود تحقیق آماده، دانلود رایگان، گزارش دوره آموزشی Word ، آموزش ورد - زبان فارسی - 61 صفحه ، آموزش رایگان، آموزش به زبان فارسی، آموزش کامل، مرجع کامل، آموزش گام به گام، یادگیری، ...

-----------------------------------------------------

Comments (0) Posted to مطالب کارشناسی 08/25/2012 Edit

ارائه مطالب کارشناسی - شبکه های کامپیوتری 2

 
بسم الله الرحمن الرحیم
در این بخش گزیده ای از مطالب و موضوعاتی که در طول دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد، بر روی آنها کار کرده ام و همینک فایل کامل آنها موجود می باشد، ارائه می گردد. در صورت نیاز به فایل کامل هر کدام از موضوعات و بخش های ارائه شده یا نیاز به توضیحات تکمیلی و یا هر گرونه سوال و ابهام در مورد موضوعات مطرح شده در وبلاگ، لطفا با ایمیل UniversityDataInfo{@}yahoo.com مکاتبه نمایید. فایل ها در قالب فایل ورد، پی دی اف، پاورپوئینت و ... می باشند.
امید که مطالب موجود برای خوانندگان گرامی، مفید واقع گردد.
مطالب درج شده برای هر فایل، اطلاعات مربوط به فایل شامل ردیف، موضوع، قالب فایل، عنوان فایل، کلمات کلیدی و بخشی از متن فایل جهت نمایش می باشد.

----------------------------------------- 
 
75
شبکه های کامپیوتری
ورد - پی دی اف
تحقیق درس شبکه های کامپیوتری DSL , ADSL , VDSL
دانلود تحقیق آماده، دانلود رایگان، شبکه های کامپیوتری، DSL , ADSL , VDSL، ورد 
موجود

خطوط معمولی تلفن از زوج سیمهای مسی تشکیل شده است. این سیم ها را شرکت ارائه دهنده خدمات تلفن یا همان شرکت مخابرات در منزل شما نصب میکند. این سیمها به صورت ذاتی توانایی حمل داده های بسیار بیشتری را نسبت به آنچه برای انتقال مکالمات تلفنی ساده به آن نیاز است دارا میباشند. این مساله به این معنی است که این خطوط میتوانند یک محدوده وسیع از فرکانسها را که بسیار بیشتر از میزان درخواستی برای انتقال صداست حمل کنند. تکنولوژی DSL از این ظرفیت اضافه برای حمل داده ها بر روی سیم مسی بدون مختل کردن توانایی خطوط تلفن برای حمل مکالمات ساده استفاده مینماید. تمام کاری که DSL انجام میدهد, استفاده از فرکانسهای مختلف و قابل انتقال بر روی خطوط تلفن برای انجام این وظایف ویژه است. 

 

 

برای درک درست تکنولوژی DSL, شما باید در ابتدا دو نکته مهم را در ارتباط با خطوط معمولی تلفن بدانید. اولین نکته مفهومی است که از طرف متخصصین  POTS (یا Plain Old Telephone Service) نامیده میشود. یکی از مهمترین مسائلی که POTS را برای انتقال فرکانسهای مختلف محدود میکند نه سیم ها هستند و نه فاصله. بلکه سوئیچهایی هستند که در سر راه خطوط مخابراتی قرار گرفته اند. تلفن ها و دیگر تجهیزات معمولی تلفن میتوانند صدای انسان را که شامل تنهای صدای معمولی است و بین فرکانس صفر تا 3400 هرتز قرار دارند به راحتی منتقل کنند. این محدوده فرکانسی بسیار کوچک است. برای مثال آن اگر آن را با محدوده فرکانسی مورد استفاده در بلندگو های استریو مقایسه کنید خواهد دید که این بلندگو ها از فرکانسهای بین 20 تا 20000 هرتز که تا 5 برابر بیش از فرکانسهای ذکر شده است استفاده مینمایند. علاوه بر این سیم های مورد استفاده در شبکه تلفن توانایی حمل فرکانس هایی تا چندین میلیون هرتز را دارا میباشند. استفاده از بخشی چنین کوچک از ظرفیتهای سیمهای انتقال در تلفن یک دلیل فنی و شاید تا حدودی تاریخی دارد. به خاطر داشته باشید که استفاده از سیم های زوج مسی در سیستم تلفن به بیش از صد سال قبل و ابتدای تولد تلفن باز میگردد.

با توجه به این موضوع که برای اتصال هر خانه و یا هر شماره به شبکه تلفن باید از یک ذوج سیم مسی از مرکز تا محل مورد نظر استفاده کرد, تعداد سیم های مورد نیاز برای اتصال حجم وسیعی از مشترکان بسیار زیاد خواهد بود. به همین خاطر به وسیله محدود کردن فرکانسها میتوان تعداد بسیار زیادی از سیم ها را درون کابل ها و یا کانالهای کوچک بسته بندی کرد بدون اینکه نگرانی از بابت تداخل میان این سیم ها وجود داشته باشد. اما این محدودیت برای تجهیزات جدیدی (مانند تجهیزات DSL) که داده ها را به صورت دیجیتال و با سرعت بالا بر روی سیمها منتقل میکنند مانع مهمی نخواهد بود و به همین خاطر میتوان از ظرفیت اضافه سیم های تلفن به صورت کاملا مناسب و بدون وجود خطر تداخل استفاده کرد. در حقیقت تکنولوژی DSL نیز همین کار را انجام میدهد.

 

انواع رايج ADSL

 

Asymmetrical DSL) (ADSL)) یا DSL نا متقارن:

بیشتر ادارات کوچک و خانه ها توسط ADSL یا DSL نا متقارن به اینترنت متصل هستند. در این نوع از اتصال DSL , فرکانسها بر روی خط تلفن, با فرض اینکه مصرف کنندگان بیشتر به دریافت اطلاعات از اینترنت میپردازند تا به ارسال آن , تقسیم بندی شده است. با توجه به همین فرض معمولا پهنای باند در دسترس مشترکان برای دریافت اطلاعات بین 3 تا 4 برابر پهنای باند آنها برای ارسال اطلاعات است. با استفاده از این شیوه و با توجه به اینکه مصرف کنندگان خانگی و اداری بیشتر به دریافت اطلاعات میپردازند تا به ارسال آن میتوان از پهنای باند موجود به شکل بهینه تری استفاده نمود.

 

Very high bit-rate DSL)VDSL) یا DSL با پهنای باند بالا:

 

نوعی از اتصال DSL است که تنها در مسافت های کوتاه قابل اجراست. این امر به این معناست که مشترک یا مصرف کننده حتما باید دارای فاصله اندکی تا سرویس دهنده یا مرکز مخابرات باشد. به علت وجود محدودیت های فیزیکی برای اجرا, و هزینه های بسیار بالا, این سرویس بسیار محدود بوده و تنها توسط مشتریان خاصی مورد استفاده قرار میگیرد.

 

Symmetric DSL )SDSL) یا DSL متقارن:

 

این سرویس بیشتر توسط شرکتهای کوچکی که حجم زیادی از اطلاعات را بر روی اینترنت ارسال میکنند مورد استفاده قرار میگیرد. با توجه به متقارن بودن این اتصال, سرعت ارسال و دریافت داده ها در آن یکسان است. اما هنگام استفاده از این سرویس نمیتوانید به طور همزمان از خط تلفن خود برای برقراری تماسهای تلفنی معمولی استفاده کنید.

 

Rate-Adaptive DSL)RADSL)  :

 

نیز یکی دیگر از نمونه های DSL است که در آن مودم میتواند با توجه به طول خط و کیفیت سیگنال, سرعت اتصال را تنظیم نماید تا جلوی بروز خطا هایی همچون تضعیف بیش از حد سیگنال گرفته شود.

 

---------------------------------
76
شبکه های کامپیوتری
ورد
تحقیق درس شبکه های کامپیوتری فن آوری  DSL
دانلود تحقیق آماده، دانلود رایگان، شبکه های کامپیوتری، DSL , ADSL , VDSL، مقدمه ، راه حل های مبتنی بر زیر ساختار مسی ، چگونگی عملكرد تكنولوژی DSL ، آشنایی با خطوط معمولی تلفن و مشخصات آنها ، صوت و داده ، تقسیم سیگنال ، تجهیزات DSL ، مزایای DSL ، معایب DSL ، نگاهی مختصر به خانواده DSL ، كابوس كاربران اینترنت پرسرعت ، PCM چیست؟  ، ورد 
موجود
امروزه اینترنت می رود كه بعنوان جزء لاینفك زندگی انسان این عصر قرار گیرد. بدون شك حتی اگر یكبار هم شده با این تكنولوژی روز دنیا برخورد كرده باشید به نقش وسیع و اهمیت و لازمه حضور آن پی خواهید برد. همان اندازه كه روز به روز به اهمیت وجودی اینترنت افزوده میشود به موازات آن سرعت دستیابی به اطلاعات از طریق این تكنولوژی نیز اهمیت فراوانی پیدا میكند. به همین جهت راه حل های متفاوتی در جهت اتصال به شبكه جهانی پیشنهاد میشود كه بی شك آسان ترین و كم هزینه ترین روش همیشه مورد توجه قرار می گیرد. در این بین تكنولوژی DSL گوی سبقت را از مابقی راه حل ها ربوده به نحوی كه روزانه حداقل 000 20 نفر در سطح جهان به علاقه مندان این تكنولوژی افزوده می شود. اما براستی چرا؟ چرا تكنولوژی DSL به محبوبیتی این چنینی دست یافته است؟
---------------------------------
 77
شبکه های کامپیوتری
ورد
تحقیق درس شبکه های کامپیوتری - نحوه ترجمه اسامی Domain توسط DNS 
دانلود تحقیق آماده، دانلود رایگان، شبکه های کامپیوتری، نحوه ترجمه اسامی Domain توسط DNS  ، ورد 
موجود
آیا تاکنون این سوال برای شما مطرح شده است  که پس از تایپ نام یک سایت در مرورگر وب، آدرس IP  آن چگونه پیدا می شود؟ برای ارتباط با یک سایت ، می بایست قبل از هر چیز آدرس IP آن مشخص گردد . به منظور ترجمه  اسامی کامپیوترهای میزبان و Domain به آدرس های IP از پروتکل DNS استفاده می گردد. با اینكه از نظر تئوری برنامه ها می توانند برای تماس با كامپیوترها صندوقهای پستی ومنابع دیگر از ادرس شبكه(مثلاIP   ) انها استفاده كنند حفظ كردن این قبیل ادرسها برای افراد دشوار است . اگر ادرس ایمیل ((حسن))Hassan@128.111.24.41 باشد.وisp یاسازمان متبوع وی بصمیم بگیرد كامپیوتر سرویس دهنده پست الكترونیك خود ذا به ادرس IP  دیگری منتقل كند ادرس ایمیل ((حسن)) نیز عوض خواهد شد . بهمین دلییل برای تفكیك نام ماشینها از ادرس انها استفاده از نامهای معمولی باب شد . به این ترتیب ادرس ایمیل ((حسن)) چیزی شبیه    hassan@art.ucsb.edu   خواهد شد. با این وجود كامپیوترها فقط ادرسهای عددی را می فهمند پس باید مكانیزمی برای تبدیل اسامی معمولی به ادرسهای شبكه فراهم كنیم . در این قسمت روش تبدیل نامهای معمولی به ادرس عددی را در اینرنیت بررسی خواهیم كرد. سالهای قبل در ارپانت فایلی وجود داشت بنام hosts.txt كه نام كامپیوترها وادرسIP انها در این فایل لیست می شد كامپیوترها شبكه هر شب این فایل را از جایی كه قرار داشت می خوانند وخود را به روز می كردند . برای شبكه ای  با ئهها(ویا صدها)كامپیوتر این روش بخوبی كار می كرد. ولی وقتی تعداد كامپیوترهای شبكه از مرز هزاران PC  وكامپیوتر بزرگ گذشت همه دریافتند كه این روش دیگر جوابگو نیست. اولین دلیل ان بود كه اندازه چنین فایلی بشدت بزرگ می شد. ولی از ان مهمتر مشكل نامهای تكراری بود كه ضرورت یك مدیریت مركزی را اجتناب ناپذیر می كرد (چیزی كه بزرگی وبار شبكه انرا ناممكن می كرد). برای غلبه بر مشكلات بود كه DNS (سیستم نام ناحیه –  (Domain Name System  اختراع شد. 

----------------------------- 
 متن بیشتر از فایل:
 

v          مقدمه:

امروزه اينترنت مي رود كه بعنوان جزء لاينفك زندگي انسان اين عصر قرار گيرد. بدون شك حتي اگر يكبار هم شده با اين تكنولوژي روز دنيا برخورد كرده باشيد به نقش وسيع و اهميت و لازمه حضور آن پي خواهيد برد. همان اندازه كه روز به روز به اهميت وجودي اينترنت افزوده ميشود به موازات آن سرعت دستيابي به اطلاعات از طريق اين تكنولوژي نيز اهميت فراواني پيدا ميكند. به همين جهت راه حل هاي متفاوتي در جهت اتصال به شبكه جهاني پيشنهاد ميشود كه بي شك آسان ترين و كم هزينه ترين روش هميشه مورد توجه قرار مي گيرد. در اين بين تكنولوژي DSL گوي سبقت را از مابقي راه حل ها ربوده به نحوي كه روزانه حداقل 000 20 نفر در سطح جهان به علاقه مندان اين تكنولوژي افزوده مي شود. اما براستي چرا؟ چرا تكنولوژي DSL به محبوبيتي اين چنيني دست يافته است؟ شايد دلايلي كه در ذيل مي آيد به اندازه كافي پاسخگوی اين سئوال باشد:

·          شما ميتوانيد ضمن ارتباط با اينترنت، از خط تلفن خود براي مكالمات صوتي استفاده كنيد.

·          سـرعت اين ارتباط خـيلي بالاتر از يك مودم معمولي اسـت (mbps 5/1 در مقايسه با kbps 56 مودم هاي كنوني)

·          در اين شيوه لزوماً نيازي به كابل كشي جديد نداريد بلكه مي توانيد از خط تلفن معمولي خود براي ارتباط استفاده كنيد.

·          ارتباط دائمي با شبكه اينترنت و عدم قطعي

·          هزينه شارژ ماهيانه پايين تر

·          مديريت ساده تجهيزات DSL

·          پشتيباني از كليه پروتكل ها و بهره وري از آخرين امكانات سوئيچ ها چون:

IP PACKET FILTERING, TRAFFIC SHAPING, VLAN

 

v          راه حل هاي مبتني بر زير ساختار مسي :

چندين راه حل براي رفع مشکلات مربوط به بارگذاري بيش از حد روي شبکه صوتي PSTN در ارتباط با سرويس هاي داده اي بسته اي و باند پهن محاوره اي وجود دارند. برخي از اين راه حل ها مستلزم ايجاد سيستم هاي کاملا جديد مبتني بر شبکه هاي بي سيم و ماهواره هستند و يقينا روي اين تکنولوژي ها به عنوان يک راه حل جديد ، هيجگونه بحثي نيست. اما به نظر مي رسد که بهتر باشد تا از راه حلي استفاده کنيم که روي زير ساختارهاي فعلي بنا مي شود يا قابليت ها ي عملياتي حلقه محلي آنالوگ مبتني بر زير ساختار مسي را بهبود مي دهد . تنها راه حل مبتني بر استفاده از حلقه محلي مسي که در اينجا  مد نظر قرار نخواهيم داد مودمهاي 56 کيلوبيت بر ثانيه هستند که هيجگونه تمهيداتي براي رفع مشکل سوييچ ها ي مداري در PSTN  ارايه نمي نمايند.

اين رويکرد به معناي کاستن از توجه به مودم کابلي يا ساير راه حل ها نيست بلکه به دنبال يک راه حل عملي تر هستيم . اغلب کاربران استفاده از يک خط تلفن براي دسترسي به اينترنت را ترجيح داده و بسياري ديگر از آنها، سيستم مودم Dial-up خود را با تکنولوژي DSL جايگزين مي کنند. تکنولوژي هاي DSL  نيازي به بازسازي کامل زير ساختار مخابراتي موجود نداشته و نير از يک زيرساختار کاملا جديد که بتواند ضرورتا فقط براي دسترسي به اينترنت مورد استفاده قرار گيرد، استفاده نمي کنند . در جايي که خط دسترسي تلفن در اختيار مردم مي باشد، چرا حداکثر استفاده را از قابليتهاي آن نکنيم؟ بنابراين يک راه حل واقع گرايانه و کم هزينه ، استفاه از زير ساختار مسي موجود به صورت ذيل مي باشد:

ü     حداکثر استفاده مجدد از حلقه هاي محلي آنالوگ موجود

ü     انجام تمهيداتي براي سازگاري با سيستم هاي قديمي وابسته به تجهيزات تلفن صوتي موجود

در حال حاضر به نظر مي رسد که فقط راه حل هاي مبتني بر زير ساختار مسي، اين دو معيار را تامين مي نماند. DSL که نام کامل آن خط اشتراک ديجيتال مي باشد با تکنولوژي ISDN آغاز گرديد که تکنولوژي مذکور به نوبه خود براي ديجيتال نمودن کامل شبکه PSTN ، از يک کاربر به کاربر ديگر مورد استفاده قرار گرفت. DSL اساسا يک اصطلاح فني مربوط به تکنولوژي ISDN مي باشد. ISDN اولين سرويس DSL بود و جايگاه آن به عنوان اولين عضو خانواده DSL هرگز نمي بايست فراموش گردد. بسياري از ويژگيهاي پيشرفته ADSL تنها از طريق تجارت بدست آمده از با روش هاي IDSN DSL امکان پذير گرديده است. براي سرويسها ي خانگي،ISDN-DSL  شکلي از واسط BRI مي باشد. BRI  به صورت دو طرفه و با سرعت ارسال بيت kbps 144 عمل مي نمايد و به صورت دو کانال B در kbps 64 و يک کانال D براي سيگنال هاي کنترلي با سرعت ارسال بيت kbps 16 سازماندهي مي شود دو کانال B را مي توان در اغلب موارد براي دستيابي به سرعت ارسال بيت kbps 128 با يکديگر اقدام نمود. سوييچ ISDN مي بايست اين امکان را از طريق تخصييص و استفاده از اعداد شناسايي فراهم آور سرويس (SPID) امکان پذير نمايد.

 

v          چگونگي عملكرد تكنولوژي DSL :

1.      آشنايي با خطوط معمولي تلفن و مشخصات آنها:

در زمان نصب يک تلفن (استاندارد)  در اغلب کشورها از يک زوج کابل مسی استفاده می شود. کابل مسی دارای پهنای بمراتب بيشتری نسبت به   آن چيزی است که  در مکالمات تلفنی استفاده می گردد (بخش عمده ای از ظرفيت پهنای باند استفاده نمی گردد). DSL از پهنای باند بلا استفاده بدون تاثير گذاری منفی بر کيفيت مکالمات صوتی، استفاده می نمايد. ( تطبيق فرکانس های خاص به منظور انجام عمليات خاص).

به منظور شناخت نحوه عملکرد DSL ، لازم است در ابتدا با يک  خط تلفن معمولی آشنا شويم . اکثر خطوط تلفن و تجهيزات مربوطه دارای محدوديت فرکانسی در ارتباط با سوئيچ  ، تلفن  و ساير تجهيزاتی می باشند که بنوعی در فرآيند انتقال سيگنا ل ها دخالت دارند. صدای انسان (در يک مکالمه صوتی معمولی) توسط سيگنال هائی با فرکانس بين صفر تا 3400 قابل انتقال است. محدوده فوق بسيار ناچيز است (مثلا" اغلب بلندگوهای استريو که دارای محدوده بين 20 تا 20.000 هرتز می باشند). کابل استفاده شده در سيستم تلفن قادر به انتقال سيگنال هائی با ظرفيت چندين ميليون هرتز می باشد. بدين ترتيب در مکالمات صوتی صرفا" از بخش بسيار محدودی از پهنای باند موجود، استفاده می گردد. با استفاده از پهنای باند استفاده نشده می توان علاوه بر بهره برداری از پتانسيل های  موجود،  بگونه ای عمل نمود که کيفيت مکالمات صوتی نيز دچار افت نگردند.  تجهيزات پيشرفته ای که اطلاعات را بصورت ديجيتال ارسال می نمايند ، قادر به استفاده از ظرفيت خطوط تلفن بصورت کامل می باشند. DSL چنين هدفی را دنبال می نمايد.

2.      صوت و داده

کيفيت دريافت و ارسال اطلاعات از طريق DSL ، به مسافت موجود بين استفاده کننده و شرکت ارائه دهنده سرويس فوق بستگی دارد. ADSL از يک تکنولوژی با نام " تکنولوژی حساس به مسافت " استفاده می نمايد. بموازات افزايش طول خط ارتباطی ، کيفيت سيگنال افت و سرعت خط ارتباطی کاهش پيدا می نمايد. ADSL دارای محدوديت 18.000 فوت ( 5.460 متر ) است . کاربرانی که در مجاورت و نزديکی شرکت ارائه دهنده سرويس DSL قرار دارند، دارای کيفيت و سرعت مناسبی بوده و بموازات افزايش مسافت ، کاربران اينترنت از نظر کيفيت و سرعت دچار افت خواهند شد.  تکنولوژی ADSL قادر به ارائه بالاترين سرعت در حالت " اينترنت به کاربر " (Downstream) تا 8 مگابيت در ثانيه است .( در چنين حالتی حداکثر مسافت 6.000 فوت و يا 1.820 متر خواهد بود ) . سرعت ارسال اطلاعات " از کاربر به اينترنت" (Upstream)  دارای محدوده 640 کيلوبيت در ثانيه خواهد بود. در عمل ،  بهترين سرعت ارائه شده برای ارسال اطلاعات از اينترنت به کاربر ، 1.5 مگابيت در ثانيه و سرعت ارسال ارسال اطلاعات توسط کاربر بر روی اينترنت ، 640 کيلوبيت در ثانيه است.

ممکن است اين سوال در ذهن خوانندگان مطرح گردد که اگر تکنولوژی DSL دارای محدوديت فاصله است ، چرا محدوديت فوق در رابطه  با مکالمات صوتی صدق نمی کند ؟ در پاسخ بايد به وجود يک تفويت کننده کوچک که Loading coils ناميده می شود ، اشاره کرد.شرکت های تلفن از تفويت کننده فوق،  به منظور تقويت سيگنال صوتی استفاده می نمايند. متاسفانه تقويت کننده فوق با سيگنال های ADSL سازگار نيست . لازم به ذکر است که سيگنال های ADSL ، در صورتيکه بخشی از خط ارتباطی از نوع فيبر نوری باشد ، قادر به ارسال و دريافت اطلاعات نخواهند بود.

3.      تقسيم سيگنال

از دو استاندارد متفاوت برای تقسيم سيگنالها ( با يکديگر سازگار نمی باشند ) ،  استفاده می گردد. استاندارد ANSI، برای ADSL سيستمی با نام  Discrete Multitone است. (DMT). اکثر توليدکنندگان تجهيزات DSL از استاندارد فوق  تبعيت  می نمايند. استاندارد ديگری که نسبت به استاندارد DMT قديمی تر و بسادگی پياده سازی می گردد ، استاندارد Carrierless Amplitude/phase است (CAP) . استاندارد CAP ، سيگنال ها را به سه باند مجزا تقسيم می نمايد : مکالمات تلفن دارای باند صفر تا 4 کيلو هرتز، کانال دريافت اطلاعات از کاربر برای سرويس دهنده دارای باندی بين 25 تا 160 کيلو هرتز (Upstream) و کانال ارسال اطلاعات از سرويس دهنده برای کاربر ، دارای محدوده ای  که از240 کيلو هرتز شروع  می گردد.   حداکثر باند فوق به عوامل تفاوتی نظير :طول خط ، تعداد کاربران موجود در يک شرکت تلفنی خاص و ...بستگی دارد، بهرحال حداکثر محدوده باند فوق از 1.5 مگاهرتز تجاوز نخواهد کرد. سيستم CAP با استفاده از سه کانال فوق ، قادر به ارسال سيگنال های مربوطه خواهد بود.

Description: http://www.bisim.org/images/a40.ht7.jpg

استاندارد DMT ، نيز سيگنال های مربوطه را به کانال های مجزا تقسيم می نمايد.در استاندارد فوق از دو کانال مجزا برای ارسال و دريافت داده استفاده نمی گردد. DMT ، داده را به 247 کانال مجزا تقسيم می نمايد.هر کانال دارای باند 4 کيلو هرتز می باشند. (وضعيت فوق مشابه آن است که شرکت تلفن مربوطه، خط مسی موجود را به 247 خط 4 کيلو هرتزی مجزا تقسيم و هر يک از خطوط فوق را به يک مودم متصل نموده است . استفاده  همزمان از 247 مودم که هر يک دارای باند 4 کيلوهرتز می باشند). هر يک از کانال ها، کنترل و در صورتيکه کيفيت يک کانال افت نمايد ، سيگنال بر روی کانال ديگر شيفت پيدا خواهد کرد. فرآيند شيفت دادن سيگنا ل ها بين کانال های متفاوت و جستجو برای يافتن بهترين کانال ، بصورت پيوسته انجام خواهد شد. برخی از کانال ها بصورت دو طرفه استفاده می شوند ( ارسال و دريافت اطلاعات ) کنترل و مرتب سازی اطلاعات در کانال های دو طرفه و نگهداری کيفيت هر يک از 247 کانال موجود ، پياده سازی استاندارد DMT را نسبت به CAP بمراتب پيچيده تر نموده است . استاندارد DMT دارای انعطاف بمراتب بيشتری در رابطه با کيفيت خطوط و کانال ها ی مربوطه است .  

Description: E:\University\Computer Sience\====Terme 6=====\شبکه های کامپیوتری\Tahqiq\tahghighe shabake   DSL\DSL (network)\DSL_files\DSL2-2.jpg

استانداردهای CAP وDMT از ديد کاربر دارای يک شباهت می باشند. در هر دو حالت از يک فيلتر به منظور فيلتر نمودن سيگنال های مربوطه استفاده می گردد. فيلترهای فوق از نوع

Comments (0) Posted to مطالب کارشناسی 08/25/2012 Edit

ارائه مطالب کارشناسی - شبکه های کامپیوتری

 
بسم الله الرحمن الرحیم
در این بخش گزیده ای از مطالب و موضوعاتی که در طول دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد، بر روی آنها کار کرده ام و همینک فایل کامل آنها موجود می باشد، ارائه می گردد. در صورت نیاز به فایل کامل هر کدام از موضوعات و بخش های ارائه شده یا نیاز به توضیحات تکمیلی و یا هر گرونه سوال و ابهام در مورد موضوعات مطرح شده در وبلاگ، لطفا با ایمیل UniversityDataInfo{@}yahoo.com مکاتبه نمایید. فایل ها در قالب فایل ورد، پی دی اف، پاورپوئینت و ... می باشند.
امید که مطالب موجود برای خوانندگان گرامی، مفید واقع گردد.
مطالب درج شده برای هر فایل، اطلاعات مربوط به فایل شامل ردیف، موضوع، قالب فایل، عنوان فایل، کلمات کلیدی و بخشی از متن فایل جهت نمایش می باشد.

-------------------------------- 
شبکه های کامپیوتری
پاور پوئینت
اسلاید درسی شبکه های کامپیوتری - فارسی - 337 صفحه

---------------------------------
شبکه های کامپیوتری
پی دی اف
GSM
زیرسیستم های شبکه GSM، زیر سیستم رادیو، خدکات شبکه GSM، هویت MS در شبکه GSM ،  توضیحات MSC و BSC
---------------------------------
شبکه های کامپیوتری
پاور پوئینت
مخابرات سلولی واستاندارد ان درا یران GSM
"تلفن های سلولی انا لوگ، برقراری یک ارتباط توسط تلفن موبایل، GSMمقدمه ، GSMتوانایی، ... 
---------------------------------
شبکه های کامپیوتری
پاور پوئینت
(GSM)     مخابرات سلولی
زیرسیستم های شبکه GSM، زیر سیستم رادیو، خدکات شبکه GSM، هویت MS در شبکه GSM ،  توضیحات MSC و BSC
---------------------------------
شبکه های کامپیوتری
پاور پوئینت
امنیت شبکه - رمزنگاری و رمزگشایی -امضای دیجیتال
امنیت شبکه - رمزنگاری و رمزگشایی -امضای دیجیتال ، دانلود
---------------------------------

Comments (0) Posted to مطالب کارشناسی 08/25/2012 Edit

ارائه مطالب کارشناسی - سیستم عامل


بسم الله الرحمن الرحیم
در این بخش گزیده ای از مطالب و موضوعاتی که در طول دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد، بر روی آنها کار کرده ام و همینک فایل کامل آنها موجود می باشد، ارائه می گردد. در صورت نیاز به فایل کامل هر کدام از موضوعات و بخش های ارائه شده یا نیاز به توضیحات تکمیلی و یا هر گرونه سوال و ابهام در مورد موضوعات مطرح شده در وبلاگ، لطفا با ایمیل UniversityDataInfo{@}yahoo.com مکاتبه نمایید. فایل ها در قالب فایل ورد، پی دی اف، پاورپوئینت و ... می باشند.
امید که مطالب موجود برای خوانندگان گرامی، مفید واقع گردد.
مطالب درج شده برای هر فایل، اطلاعات مربوط به فایل شامل ردیف، موضوع، قالب فایل، عنوان فایل، کلمات کلیدی و بخشی از متن فایل جهت نمایش می باشد.
---------------------------------
---------------------------------------------
63
سیستم عامل
جزوه - پی دی اف
جزوه درسی سیستم عامل پیشرفته 2
دانلود رایگان، دانلود جزوه ، دانلود جزوه درسی سیستم عامل پیشرفته 2 ، پی دی اف

---------------------------------------------
64
سیستم عامل
جزوه - ورد و پی دی اف
جزوه درسی سیستم عامل 
دانلود رایگان، دانلود جزوه ، دانلود جزوه درسی سیستم عامل ، سیستم‌های عامل مدیریت شبكه، آشنایی با مفاهیم سیستمهای عامل بویژه سیستم عامل در محیط‌های شبكه و سیستم‌های توزیعی ، تعریف سیستم عامل و آشنایی با وظایف سیستم عامل، طبقه بندی انواع سیستم‌های عامل، مدیریت پردازه‌ها، مدیریت حافظه‌، زمانبندی كارها و فرآیندها، مدیریت دستگاههای ورودی/خروجی، مدیریت پرونده‌ها، آشنایی با مباحث امنیت در سیستم‌های عامل، بررسی مبانی سیستمهای عامل شبكه و توزیع شده ، ورد ، پی دی اف
موجود

---------------------------------------------
65
سیستم عامل
تمرین کلاسی
جزوه درسی سیستم عامل  - تمرینات سیستم عامل
جزوه درسی سیستم عامل  - تمرینات سیستم عامل، تحقیق اماده سیستم عامل ، دانلود رایگان، تعریف سیستم عامل ، اهداف، ساختار لایه ای، بهبود سیستم عامل، روند پیشرفت سیستم عامل، سلسه مراتب طراحی سیستم عامل، حالت های پروسس ، بلوک کنترلی پردازش  ، کنترل سرویس‌ها و سطوح اجرایی، بحث چندكارگی سیستم عامل ، kernel   هسته سیستم عامل ، تعریف سیستم عامل، اهداف سیستمهای عامل، ساختار لایهای سیستمهای كامپیوتری، سیر تكامل سیستمهای عامل ، سلسله مراتب طراحی سیستمهای عامل، نیازمندیها در سیستم مدیریت پروسس، تعاریف مختلف پروسس، حالتهای پروسسها، ساختارهای كنترلی سیستم عامل ، ساختارهای كنترلی پروسسها، مودهای اجرایی پروسسها، سویچ كردن بین پروسسها (دلایل و نحوه سویچینگ)، سیستمهای عامل به عنوان یك پروسس و نحوه ارتباط با سایر پروسسها، ریسه ها و چند ریسگی (Multi Threading)، سیستمهای چند پردازنده متقارن SMP، سیستمهای ریز هسته Microkernel، بن بست و Mutual Exclusion، 
موجود

---------------------------------------------
66
سیستم عامل
تمرین کلاسی
جزوه درسی سیستم عامل  - تمرینات سیستم عامل
"جزوه درسی سیستم عامل  - تمرینات سیستم عامل ، Critical Section &   Dead lock
Mutual Exclusion  &  Circular wait، بن‌بست ، همزمانی فرآیندها و اصول همزمانی ،  ناحیه بحرانی (critical section) ، "
موجود

---------------------------------------------
67
سیستم عامل
جزوه - ورد
جزوه درسی سیستم عامل 
دانلود رایگان، دانلود جزوه ، دانلود جزوه درسی سیستم عامل ، ویژه داوطلبان آزمون کادانی به کارشناسی   نرم افزار ، آشنایی با مفاهیم سیستمهای عامل بویژه سیستم عامل در محیط‌های شبكه و سیستم‌های توزیعی ، تعریف سیستم عامل و آشنایی با وظایف سیستم عامل، طبقه بندی انواع سیستم‌های عامل، مدیریت پردازه‌ها، مدیریت حافظه‌، زمانبندی كارها و فرآیندها، مدیریت دستگاههای ورودی/خروجی، مدیریت پرونده‌ها، آشنایی با مباحث امنیت در سیستم‌های عامل، بررسی مبانی سیستمهای عامل شبكه و توزیع شده ، ورد ، 
1-نگاه  کلی به سخت افزار 


عناصر  اصلی 
1-1- پردازنده 
1-2- حافظه اصلی 
 1-3- دستگاه های ورودی / خروجی 
1-4- اتصالات داخلی  سیستم شامل  ساختار ها و راهکارهائی که ارتباط بین اجزاء ( پردازنده – حافظه – دستگاه های ورودی /خروجی )

1-1-1- ثبات پردازنده 
الف- ثباتهای قابل دسترس توسط کاربر : این ثباتها در دسترس تمام برنامه های کاربردی و برنامه های سیستم 
ب- ثبات های کنترلی وضعیت: این ثباتها برای کنترل عملیات پردازنده  بکار گرفته می شود و قابل دسترسی بوسیله کاربران نیستند..مانند  ثبات دستوالعمل ، شمارنده برنامه ( PC ) ، ثبات کلمه وضعیت ( PSW )

وقفه (interrupt)
نکته 1: وقفه توسط سخت افزار کامپیوتر تولید می شود هر چند علت آن می تواند نرم افزار باشد.
نکته 2: یک هدف عمده ، از راهکار وقفه ، افزایش  کارائی  پردازنده می باشد.
نکته 3: در هنگام  اجرای خود هسته نیز وقفه اتفاق می افتد. CPU  آنها را آشکار کرده و به جای پشته درون جدول ،فرآیند  از پشته هسته استفاده می شود. 
نکته 4: امکان وقوع وقفه های تو در تو نیز وجود دارد و هرگاه روال سرویس دهی به وقفه بعدی خاتمه می یابد ، می توان وقفه قبل ازآن را تکمیل نمود. {تننباوم 169}

در حالت کلی سه نوع وقفه در کامپیوتر وجود دارد:
1- وقفه خارجی 
2- وقفه داخلی
3- وقفه نرم افزاری-1 وقفه خارجی 
الف- زمان  سنج (Timer): وقفه ای که توسط تایمر داخلی پردازنده تولید می شود. این وقفه به سیستم عامل اجازه می دهد،  بعضی اعمال را به طور  مرتب انجام دهد.در واقع به منظور تعیین زمان اجرای پردازنده در هر وهله کاری
ب- وقفه تکمیل ورودی – خروجی: هنگامی تولید می شود که ورودی – خروجی کامل شده باشد یا خطائی در آنها رخ داده باشد.

ج- وقفه سخت افزار : وقفه ای است که بر اثر بروز خطا در سخت افزار ماشین رخ می دهد.مثل نقص برق  
د- وقفه Restart: وقفه ای است که  بر اثر فشار دادن دکمه Reset   بر روی کنسول ایجاد می گر دد.


2- وقفه داخلی(تله های حفاظتی و استثنا،(Trap)) :
بر اثر خطا های  مختلف  در برنامه کار بران رخ می دهد . این وقفه ها تله ( Trap) نیز  نامیده می شود مانند تقسیم بر صفر ، سرریز شدن محاسباتی ،  تلاش برای اجرای یک دستوالعمل  ماشین غیر مجاز و مراجعه به آدرسی خارج از فضای مجاز کاربر 


مثال : الف- فرض کنید برنامه ای می خواهد خلاف کند به حافظه دیگران دسترسی داشته باشد.
مثال : ب- می خواهیم وقفه ها را از کار بندازیم .
مثل : ج-  هارد دیسک را فرمت کنیم 
Trap   چیست؟هر گونه رفتن از مد کاربر به مد هسته را تله گویند.
چه کسی Trap   را کشف  میکند؟
الف- هسته             ب- پوسته        ج- CPU                   د- Compiler3- وقفه نرم افزاری :
این وقفه ها همان  فراخوانی سیستمی (System Call) نامیده می شوند دستوراتی از برنامه کاربر هستند که با فراخوانی آنها  نیاز به استفاده از حالت ناظر() و امکانات آن فراهم می گردد مثل در خواست  اجرا ی یک ورودی – خروجی که با یک وقفه به ناظر (سیستم) واگذار می شود.جدول بردار وقفه  (Vector Table ):
بخشی از مکانیسم  وقفه شامل یک جدول بردار می باشد که آدرس حافظه سرویس دهنده های وقفه را نگه می دارد . جدول آدرس  به عنوان  مکانی مطمئن برای نگهداری آدرس ها ی مهمی که کاری با وقفه ندارند ، استفاده می شود. برای هر کدام از این آدرس ها یک شماره وقفه متناظر وجود دارد ، اما تا وقتیکه روتین سرویس دهنده وقفه موجود نباشد ، هرگز  نمی تواند استفاده شود.


وقفه  به عنوان مکانیسمی  استفاده می شو ند که کامپیوتر را به دنیای اطرافش متصل می کند.  وقفه  ها کامپیوتر  را  به گردش در  می آورند، زیرا تمام کارها به شکل وقفه ها به کامپیوتر  وارد می شوند. مهمتر اینکه تمام  سازمان دداخلی کامپیوتر بر اساس وقفه طراحی می شود. عامل کنتر لی که تعیین می کند توجه پردازنده در کجا متمر کز  خواهد شد. 

مکانیسم وقفه :

هر وقفه یک  شماره دارد که نوع وقفه را  مشخص میکند . به عنوان مثال یک شماره وقفه برای دیسک گردانها استفاده می شود ( تمام   گرداننده ها  دارای یک وقفه  می باشند )  ساعت، صفحه  کلید ، چاپگر ها نیز هر کدام یک شماره مخصوص دارند، برای هر شماره وقفه  یک برنامه مخصوص به نتم سرویس دهنده وقفه (Interrupt handler)    جدول مخصوص که در اوایل  حافظه کامپیوتر قرار دارد آدرس کامل سرویس دهنده های وقفه را  ضبط  می کند . هنگامیکه وقفه ای رخ می دهد ، از شماره وقفه برای پیدا کردن برنامه  سرویس دهنده وقفه استفاده می شود . اما پیش از اینکه سرویس  دهنده وقفه شروع  به کار کند ، که مکانیسم پردازش  وقفه ، رکوردی از وضعیت کاری که در جر یان بود  را بر روی پشته ذخیره می کند . بعد از اجرای  وقفه ، کنترل پردازنده از روتین  سرویس دهنده وقفه انتقال  می یابد . سرویس دهنده  وقفه  اغلب در برنامه تعبیه شده  ROM_BIOS یا به عنوان بخش از سیستم عامل ظا هر میشوند.

تفاوت سیستم عامل  با ROM_BIOSچیست؟

سیستم عامل بطور مستقیم کاربر را سرویس دهی میکند در صورتیکه  ROM_BIOS   چنین کاری را انجام نمی دهد.
تفاوت دیگر در این است که  ROM_BIOS   سرویس های خود را در سطحی پایین تر برای برنامه ها عر ضه می نماید. در صورتیکه بیشتر سرویس هی سیستم عامل  سرویس های پیچیده ایی است و در سطحی بالا عر ضه می گردد.
کنترل کننده دیسک دستوالعمل را از BIOS   یا درایور ها به سیگنا ل الکتریکی  ترجمه می کند که باعث حرکت هد خواندن / نوشتن روی مکان دیسک می شود. این عمل باعث ایجاد سیگنالهای مغناطیسی شده و بدین تر تیب داده ها ی یک سند روی سطح دیسک ثبت و ضبط می شود.

BIOS  را میتوان یک نرم افزار خاص برای برقراری ارتباط میان سیستم عامل و اجزای سخت افزاری نامید که معمولا بر روی یک حافظه از نوع Flash  بر روی مادر بورد ذخیره میشود ولی گاهی اوقات از نوع ROM نیز ساخته میشود که تفاوت این دو با هم در این است که BIOS  از نوع ROM  قابلیت تغییر یافتن را ندارد ولی نوع  Flash را میتوان به روز رسانی کرد .


به طور کلی برای BIOS  می توان چهار وظیفه مهم  را بر شمرد :

1.  می توان گفت مهمترین وظیفه BIOS بارگذاری سیستم عامل است . همانطور که می دانید سیستم عامل بر روی هارد دیسک ذخیره شده است و هنگامی که کامپیوتر را روشن میکنیم و ریز پردازنده تلاش میکند تا اولین دستور را اجرا کند باید این دستورات را از جایی بخواند و اجرا نماید و مسلما از سیستم عامل نمی تواند این کار را انجام دهد،BIOS  این دستورات را فراهم میکند .
2.     تست خودکار تمام اجزای سخت افزاری سیستم جهت اطمینان از صحت کارکرد انها .
3.     فعال کردن سایر BIOS های موجود در کارت های مختلفی که برروی سیستم نصب است.
4.  BIOS  علاوه بر کارهای فوق یکسری زیر برنامه ها ی سطح پایینی را هم در اختیار قرار می دهد که سیستم عامل برای بر قراری ارتباط با برخی سخت افزار ها نیاز دارد مثلا صفحه کلید ، صفحه نمایش ، پورت های سریال و موازی ر اکنترل میکند،مخصوصا هنگام بوت شدن سیستم !!
 (همین زیر برنامه ها نام BIOS –Basic Input/Output System- را به آن داده اند )

هنگامی که سیستم روشن می شود  BIOS  اعمال مختلفی را انجام می دهد که ما در اینجا یک روال معمول را به شما گوشزد میکنیم :
1.  بررسی تنظیمات دستی CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor): اولین کاری که BIOS  انجام می دهد بررسی اطلاعات ذخیره شده بر روی یکRAM 64 بایتی به نام CMOS می باشد که جزئیات سیستم را تامین میکند و میتواند با توجه به مشخصات سیستم تغییر یابد ،BIOS به این اطلاعات بری اجرای صحیح دستورات خود نیاز دارد .
2.  بار گذاری کنترل کننده های وقفه و راه اندازی سخت افزاری:کنترل کننده وقفه قطعه نرم افزاری کوچکی است که به عنوان مترجم میان سخت افزار و سیستم عامل عمل میکند به عنوان مثال هنگامی که یک کلید بر روی صفحه کلید فشرده میشود یک سیگنال به کنترل کننده وقفه فرستاده شده که به CPU  می گوید که چه کلیده فشرده شده و آنرا به سیستم عامل ارسال میکند .
راه انداز های سخت افزار  ، قطعات نرم افزاری هستند که اجزای سخت افزاری پایه از جمله صفحه کلید و ماوس و هارد و فلاپی و را تعریف می کند که برای افزایش سرعت بر روی RAM  بارگذاری می شوند .بد از بار گذاری کنترل کننده وقفه نوبت به کارت گرافیک می رسد، در این هنگام بررسی می شود که آیا کات گرافیک فعال است یا خیر ؛ در صورت فعال بودن  BIOS  کارت گرافیک ، مادربرداین BIOS را بارگذاری میکند .
3.     مقدار دهی اولیه ثبات ها و مدیریت جریانهای الکتریکی داخل سیستم
4.     انجام تست خود کار هنگام روشن شدن(POST)
سپس BIOS  چک میکند که که آیا بوت شدن ،یک بوت شدن سرد است (Cold Boot) یا بوت مجدد (ReBoot) .اگر از نوع دوم باشد بایوس اعمال مربوط به POST  را دیگر انجام نمی دهد زیرا قبلا یک بار انجام گرفته اند . اما اگر بوت سرد باشد BIOS  حافظه RAM  را با انجام تست خواندن /نوشتن بر روی هر آدرس حافظه بررسی میکند . سپس BIOS  پورت های PS/2  و USB را برای صفحه کلید و ماوس چک میکند و در صورت وجود گذرگاه PCI (Prepheral Component Interconnect) همه کارت های  PCI را بررسی میکند اگر بایوس هنگام POST به مشکل بر بخورد این خطا با بوق یا متن به کاربر اطلاع داده میشود .

5.     نمایش تنظیمات دستی :بعد از مراحل فوق BIOS  برخی جزئیات سیستم را نمایش میدهد  ازجمله :
•        پردازنده 
•        فلاپی درایو و هارد درایو 
•        حافظه 
•        نسخه و تاریخ ساخت  BIOS  
•        نوع سخت افزار نمایشی
6.     تعیین اینکه کدام دستگاهها قابل بوت شدن هستند
7.   شروع کردن روال نوار بوت : بعد از نمایش جزئیات ، BIOS راه انداز قطعاتی مانند SCLS
  ( Small Computer System interface ) را که همراه خود قطعه است را بارگذاری میکند .پس از طی این مراحل ،برای اجرای سیستم عامل BIOS ترتیب قطعاتی را که به عنوان قطعات بوت کننده در CMOSانتخاب شده اند را بررسی میکند و سعی میکند تا روال بوت شدن را از اولین قطعات پیدا کند و اگر هیچ قطعه ای را پیدا نکند روند بوت قفل میشود .
     این آخرین فعالیت BIOS  در هنگام بوت شدن می باشد پس از آن در صورت یافتن سیستم عامل ، مدیریت سیستم به دست سیستم عامل سپرده میشود .---------------------------------------------
68
سیستم عامل
تمرین کلاسی
جزوه درسی سیستم عامل  - تمرینات سیستم عامل
زمانبندی در لینوکس ، حـافظه Memory ، مبانی اولیه حافظه ، نیاز به سرعت دلیلی بر وجود حافظه های متنوع ، رجیستر و Cache ، انواع حافظه ، مدیریت حافظه می تواندبه سه حوزه تقسیم شود: ، 1- سخت افزارمدیریت حافظه(RAM،MMU و…) ، 2- مدیریت حافظه سیستم عامل (حافظه جانبی،امنیت) ، 3- مدیریت حافظه كاربردی(تخصیص،جمع آوری زباله) ، مدیریت حافظه كاربردی (Application Memory Management) ، تشریح حافظه مجازی ، توضیح مسئله سرعت ، پیکربندی حافظه مجازی ، 

زمانبندی در لینوکس
سیستم عامل لینوکس از این نوع زمانبندی برای اجرای برنامه ها استفاده می کند به نظرم مهم رسید شما هم که لینوکس رو به عنوان سیستم عامل خانگی یا کاری استفاده می کنید و می خواهید از بعضی جزئیات آشنا شوید آشنا و معرفی کنم
این زمانبندی یکی از قدیمی ترین ، ساده ترین ، عادلانه ترین و رایجترین الگوریتم های زمانبندی است و از نوع غیر انحصاری (preemptive) می باشد. به عبارتی دیگر یک واحد کوچک زمانی به نام کوانتوم زمانی (time quantum) یا برش زمانی تعریف می شود که معمولا بین 10 تا 100 میلی ثانیه است و هر پروسس حداکثر به این میزان می تواند cpu را در اختیار داشته باشد هنگامی که پردازشی cpu را در اختیار دارد دو حالت ممکن است رخ دهد یا انفجار محاسباتی جاری کمتراز عملیات i/o می شود ،مانند fcfs) ) و یا اینکه انفجارمحاسباتی بیشتر از یک کوانتوم زمانی است که در این حالت تایمر یک وقفه به سیستم عامل می دهد و سیستم عامل با تعویض متن cpu را از پردازش جاری گرفته و آن را به ته صف آماده می فرستد ، سپس از ابتدای صف آماده ، پردازش دیگری را جهت اجرا انتخاب می کند.
از این روش در سیستم های اشتراک زمانی و interactive استفاده شده تا زمانهای پاسخ برای کاربران محاوره ای به صورت گارانتی شود .میانگین زمان انتظاربرای الگوریتم RR غالبا طولانی است

دقت کنید هنگامی که cpu به p1 داده شده است پش از کوانتوم زمانی از آن گرفته شده و سپس به p2 داده می شود . ولی p2 قبل از اتمام مهلت زمانی 4 میلی ثانیه ، کلا تمام می شود و پردازش p3 ، cpu را در اختیار می گیرد .
شمان انتظار مجموع پریودهای صرف صرف شده در حالت انتظار در صف آماده است لذا برای p1 داریم :
6=4-10=زمان انتظارp1
5.66=17/3 =3/ 7+4+6=میانگین زمان انتظار
کارایی الگوریتم RR به طو کامل به مقدار برش زمانی بستگی دارد . هنگامی که برش زمانی بی نهایت فرض شود در واقع الگوریتم RR تبدیل به الگوریتم fcfs می شود . به طور کلی کوانتوم زمنی نسبت به زمان سوئیچ متن باید بزرگ باشد چرا که در طی تعویض متن هیچ عمل مفیدی انجام نمی شود.
حـافظه Memory
     حافظه با هدف ذخيره سازي اطلاعات ( دائم ، موقت ) در کامپيوتر استفاده مي گردد. از انواع متفاوتي حافظه درکامپيوتراستفاده مي گردد. كه تقسيم بندي آن بدين صورت است:

         RAM 
   ROM 
  Cache 
DynamicRAM 
StaticRAM 
FlashMemory 
VirtualMemory 
VideoMemory 
Bios
 
استفاده از حافظه صرفا" محدود به کامپيوترهاي شخصي نبوده و در دستگاههاي متفاوتي نظير : تلفن هاي سلولي، PDA ، راديوهاي اتومبيل ، VCR ، تلويزيون و ... نيز در ابعاد وسيعي از آنها استفاده بعمل مي آيد.هر يک از دستگاههاي فوق مدل هاي متفاوتي از حافظه را استفاده مي نمايند. 

مباني اوليه حافظه 
   با اينکه مي توان واژه " حافظه " را بر هر نوع وسيله ذخيره سازي الکترونيکي اطلاق کرد، ولي اغلب از واژه فوق براي مشخص نمودن حافظه هاي سريع با قابليت ذخيره سازي موقت استفاده بعمل مي آيد. در صورتيکه پردازنده مجبور باشد براي بازيابي اطلاعات مورد نياز خود بصورت دائم از هارد ديسک استفاده نمائد، قطعا" سرعت عمليات پردازنده ( با آن سرعت بالا) کند خواهد گرديد. زمانيکه اطلاعات مورد نياز پردازنده در حافظه ذخيره گردند، سرعت عمليات پردازنده از بعد دستيابي به داده هاي مورد نياز بيشتر خواهد گرديد. از حافظه هاي متعددي بمنظور نگهداري موقت اطلاعات استفاده مي گردد.                  


---------------------------------------------
69
سیستم عامل
جزوه - ورد
جزوه درسی سیستم های عامل -  مفاهیم و روشها  - 166 صفحه
دانلود رایگان، دانلود جزوه ، دانلود جزوه درسی سیستم عامل ، پروفسور محمود نقیب زاده ، استاد گروه کامپیوتر ، دانشگاه فردوسی مشهد ، آفصل اول: سازمان سخت افزار کامپیوتر  ، سیکل واکشی اجرا  ، سازمان سخت افزاری کامپیوتر  ، جمعبندی  ، پرسش ها  ، منابع دیگر برای مطالعه بیشتر  ، فصل : مراحل بالا آمدن سیستم عامل و نقش BIOS  ، اقدامات BIOS  ،  خود آزمایی روشن شدن  ،  نمایش آرم سازنده BIOS  ،  اجازه اصلاح اطلاعات CMOS  ، فرآیند بالا آمدن سیستم عامل  ، مکانیزمهای حفاظتی  ، مراحل ساخت یک سیستم عامل کوچک  ، جمعبندی  ، پرسش ها  ، منابع دیگر برای مطالعه بیشتر  ، فصل : چند برنامه ای و چند نخی  ، وضعیت های یک فرآیند در تک برنامه ای  ، چند برنامه ای  ، نمودار انتقال حالت فرآیند  ، جایگزینی فرآیند  ، سیستم وقفه  ، دستیابی مستقیم به حافظه  ، چند وظیفه ای  ، چند نخی  ، چند پردازشی  ،  جمعبندی  ،  پرسش ها  ، منابع دیگر برای مطالعه بیشتر  ، فصل : فرآیند  ، صفات فرآیند  ، فراخوانی های سیستم  ، ایجاد و از بین رفتن فرآیند  ،  چرا فرآیند ایجاد می شود؟  ،  چه موقع یک فرآیند ایجاد می شود؟  ،  برای ایجاد یک فرآیند چه کارهایی انجام می شود؟  ،  چه ابزاری برای ایجاد فرآیند وجود دارد؟  ،  چه چیزهایی در فرآیند پدر و فرزند یکسان است؟  ،  چه چیزهایی بین فرآیندهای پدر و فرزند متفاوت است؟  ،  چگونه یک فرآیند پایان می پذیرد؟  ، سیستم عامل مبتنی بر فرآیند  ، جمعبندی  ، پرسش ها  ، منابع دیگر برای مطالعه بیشتر  ، فصل : نخ  ، انوع نخ  ، بخشهای مشترک نخ های خواهر برادر  ، صفات نخ  ، حالتها و انتقال حالتها در نخ  ، ایجاد و پایان نخ  ،  چرا نخ ایجاد می شود؟  ،  چه موقع یک نخ ایجاد می شود؟  ،  برای ایجاد یک نخ چه کارهایی انجام می شود؟  ، چه ابزاری برای ایجاد نخ وجود دارد؟  ، چگونه نخ پایان می پذیرد؟  ، پس از پایان نخ چه کارهایی انجام میشود.  ، سیستم های عامل مبتنی بر نخ  ، جمعبندی  ، پرسش ها  ، منابع دیگر برای مطالعه بیشتر  ، فصل : زمانبندی (درحال آماده سازی)  ، فصل : مدیریت حافظه اصلی (درحال آماده سازی)  ، فصل : مبادلات بین فرآیندی/همگام سازی (درحال آماده سازی)  ، فصل : بن بست و گرسنگی (درحال آماده سازی)  ، فصل : کلاسه بندی سیستم های عامل (درحال آماده سازی)  ، فهرست مراجع (درحال آماده سازی)   ، نمایه (درحال آماده سازی)  ، 

در فصل اول، یک مدل ساده از سخت افزار کامپیوتر تدوین شده است. در این مدل از هرگونه جزئیاتی که به مباحث اصلی کتاب مربوط نمی گردد اجتناب شده است. تمرکز اصلی این فصل بر تشریح سیکل واکشی و اجرای دستورات است. بر ریزه کاریهای این عملیات که در فصل های بعدی به آنها نیاز خواهد بود تاکید گردیده است.
در فصل دوم، نقش نرم افزار عملیات ورود و خروج سیستم در وارسی اولیه سخت افزار و روش بالاآمدن سیستم عامل را بررسی کرده ایم. ساختار سلسله مراتبی در پیاده سازی سیستم عامل مورد توجه قرار گرفته و در مورد هسته سیستم عامل و نقش آن در کمک رسانی به نیازهای لایه های بالاتر سیستم عامل صحبت شده است. حراست و حفاظت بعنوان دو موضوع اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
فصل سوم، لزوم استفاده از چند برنامه ای، چند وظیفه ای، چند پردازشی و چندنخی را بیان می کند. شرح مختصری از حالتهای فرآیند، نمودار انتقال از حالتی به حالت دیگر، پرش از فرآیندی به فرآیند دیگر، سیستم وقفه، و سیستم دستیابی مستقیم به حافظه اصلی در این فصل آمده است.
فصل چهارم به فرآیند اختصاص دارد. به سوالهای زیادی پاسخ داده شده است. فرآیند چیست؟، چرا و چگونه ساخته می شود؟، چه اطلاعاتی برای مدیریت فرآیندها لازم است؟ چگونه یک فرآیند پایان می پذیرد؟ رابطه بین فرآیند پدر و فرآیند فرزند چیست؟ و چه زمانی فرآیند تمام می شود؟، برخی از این سوالها هستند. گفتار کوتاهی راجع به ویژگیهای سیستم های عامل مبتی بر فرآیند به اختصار به بحث گذاشته شده است. مثالهای عملی این فصل را از سیستم عامل یونیکس که یک سیستم عامل مبتنی بر فرآیند است آورده ایم. یکی از موضوع های مهم تعیین وضعیت های یک فرآیند و نقل و انتقالهای ممکن بین وضعیت ها است که بخش مهمی از فصل را تشکیل می دهد.
فصل پنجم به نخ اختصاص داده شده است. باوجود فرآیند، نیاز به نخ و رابطه این دو را روشن کرده ایم. برخی از سیستم های عامل مبتنی بر نخ هستند. توابع هسته اینگونه سیستم های عامل توسط نخ انجام می شود. چرا و چگونه نخ تولید میشود؟ به چه اطلاعاتی برای مدیریت نخ ها نیاز است؟ یک نخ چگونه پایان می پذیرد؟ و رابطه بین نخ پدر و نخ  فرزند چیست در این فصل بررسی شده است. حالتهای نخ ها را بررسی کرده ایم و نقل و انتقال های ممکن بین این حالتها به بحث گذاشته شده است. مثال های این فصل را از سیستم عامل ویندوز آورده ایم که یک سیستم عامل مبتنی بر نخ است.
زمانبندی موضوع فصل ششم است. زمانبندی یکی از مفاهیم تاثیرگذار بر طراحی سیستم های عامل گرا است. در ابتدا واژه های کلیدی زمانبندی مانند زمان درخواست، زمان پردازش، اولویت، ضرب الاجل، مدت انتظار و قبضه پذیری را تعریف و تشریح کرده ایم. در ادامه اهداف زمانبندی مانند بیشینه کردن برون دهی، رعایت ضرب الاجل، کاهش متوسط مدت پاسخگویی، بیشینه کردن زمان به کارگیری پردازشگر، کاهش متوسط مدت پاسخ اولیه، رعایت اولویت، تراز کردن سیستم و رعایت عدالت را شرح دادیم. چهار سطح زمانبندی شامل سطح بالا، سطح متوسط، سطح پایین و زمانبندی ورود و خروج تشخیص داده شده اند. زمانبندهای زیادی که در سیستم های تک پردازشگر کاربرد دارند را به دقت مطالعه کرده ایم. این زمانبندها از جمله خدمات به ترتیب ورود، ابتدا کوتاهترین درخواست، ابتدا کوتاهترین باقیمانده درخواست، ابتدا بالاترین نسبت پاسخگویی، رعایت عادلانه سهم فرآیندها، و نوبت چرخشی هستند. بیشتر این روشهای زمانبندی برای محیط های چند پردازشگر نیز کاربرد دارند. افزون بر آنها، زمانبندی گروهی نیز برای محیط ها چند پردازشگر بررسی شده است. برای محیط های بلادرنگ زمانبندی متناسب با بسامد درخواست و ابتدا نزدیکترین ضرب الاجل کاربرد وسیعی یافته اند. این زمانبندها در این فصل معرفی شده اند. مثال های واقعی از زمانبندها از سیستم عامل لینوکس گرفته شده است.
موضوع فصل هفتم کتاب سیاست های مدیریت حافظه اصلی است. سیاست های قدیمی مانند مدیریت حافظه به روش یک قطعه یکجا، افراز ایستا، افراز پویا و قطعه بندی به اختصار توضیح داده شده است. در ادامه مدیریت های حافظه غیرمجازی، مدیریت حافظه با افراز جا به جاپذیر و مدیریت حافظه صفحه بندی شده را مطالعه کرده ایم. مدیریت حافظه مجازی مبتنی بر صفحه مهمترین سیاست مدیریتی روز است که بوسیله بیشتر سیستم های عامل مدرن بکار گرفته شده است. بخش بزرگی از این فصل به این سیاست اختصاص دارد. به مساله روش برداشتن صفحه از حافظه اصلی اهمیت ویژه ای داده شده است. جدول زمانبندی برنامه های بزرگ جای زیادی در حافظه اصلی اشغال می کند. جدول صفحات چند سطحی راهی برای تعمیم فناوری حافظه مجازی به جدول صفحات است. این فناوری را مطالعه کرده ایم. ویندوز از مدل دو سطحی جدول صفحات استفاده می کند و ما آنرا با جزئیات مطالعه خواهیم کرد. این مطالعه کاربرد عملی سیاست های مدیریت حافظه اصلی را در یک سیستم عامل مدرن ارزیابی می کند. تبدیل آدرس منطق به آدرس فیزیکی از شاخصهای مدیریت های حافظه مبتنی بر صفحه، اعم از حقیقی یا مجازی، است که بحث نسبتا  مشکلی است جزئیات عملیات را به دقت باز کرده ایم. تکه تکه شدن داخلی و خارجی باعث هدر رفتن حافظه اصلی می گردد و سیستم های عامل سعی می کنند در راستای کاهش آن گام بردارند. روشهای محاسبه مقدار حافظه تلف شده در هریک از مدیریت های حافظه اصلی در این فصل بررسی شده است. حافظه نهان در بالا بردن کارایی سیستم ها نقش ارزنده ای دارد. در انتهای این فصل روشهای مدیریت این نوع حافظه را مطالعه کرده ایم. مثالهای واقعی این فصل از سیستم های عامل یونیکس و ویندوز آمده اند.
فرآیندهایی که همزمان در کامپیوتر وجود دارند برای گرفتن هرچه بیشتر و سریعتر منابع مورد نیاز باهم رقابت می کنند. تضاد منافع می تواند منجر به تولید نتایج نادرست توسط برنامه های درست گردد. داوری و حل تضادها نیازمند حضور یک میانجی است. این میانجی زیر سیستم ارتباطات/ هماهنگی بین فرآیندی است. ابتدا شرایط مسابقه، منطقه بحرانی، مساله "یا این یا آن" در فصل هشت تشریح شده اند. نشان داده شده است که با حل مساله یا این یا آن استفاده اشتراکی از منابع بدون اینکه فرآیند ها نتیجه نادرست تولید کنند امکانپذیر است. روشهای حل مساله یا این یا آن به پنج دسته تقسیم می شوند. نادیده گرفتن وقفه، مبتنی بر فعالیت-انتظار، مبتنی بر سمافر، مبتنی بر مانیتور، و مبتنی بر پیام این پنج دسته هستند که همگی در فصل 8 تشریح شده اند.
بن بست از آثار ناپسند حل مساله یا این یا آن است. در فصل 9 این مساله بررسی شده و راه های برخورد با آن مطالعه شده است. نادیده گرفتن بن بست، پیش گیری از بن بست، پرهیز از بن بست، و تشخیص و رفع بن بست چهار رهیافت برخورد با مساله بن بست است. یک مساله کم اهمیت تر از بن بست مساله تلف شدن از گرسنگی است که آنهم در این فصل شناسایی و مطالعه شده. مساله شامخوردن فیلسوفها بعنوان یک مساله جا افتاده که دادن راه حل بدون بن بست و گرسنگی برای آن بدیهی نیست بررسی شده است. نشان داده ام که راه حلهای ساده و روان دارای مشکل بن بست و یا احتمال گرسنگی است. یک راه حل فاقد بن بست و احتمال گرسنگی را در ادامه ارائه کرده ام.
فصل دهم به رده بندی سیستم های عامل توجه دارد. روش های جدید در طراحی و پیاده سازی سیستم های عامل در این فصل مطالعه شده اند. با پیشرفت فناوری نرم افزار، روشهای طراحی و پیاده سازی سیستم های عامل نیز تکامل یافته و گاهی اوقات جهش داشته اند. چهار رهیافت طراحی و پیاده سازی یک برنامه بزرگ یعنی، یکجا، رعایت ساختیافتگی، شیءگرا و عامل گرا را تدوین کرده ایم.
هسته سیستم عامل از توانایی ها و ویژگیهای خاصی برخوردار است و نقش بزرگی در طراحی و پیاده سازی سیستم های عامل بازی می کند. بین بزرگ هسته، ریزهسته، و هسته توسعه پذیر تفاوتهای زیادی وجود دارد که در فصل یازدهم گفته شده است. هسته توسعه پذیر موضوع جدیدی است که دانشمندان زیادی روی آن کار کرده اند. ساختار سخت افزاری نیز بر سیستم عامل تاثیر بسزایی می گذارد. بسترهای تک پردازشگر، چند پردازشگر، توزیع شده، و اینترنت هر یک سیستم عامل ویژه خود را طلب می کند. ویژگیهای سیستم های عامل هر یک از این بسترها را مشخص خواهیم کرد. از طرف دیگر سیستم های بی درنگ نیز سیستم های عامل خود را دارند که کیفیت خدمات مورد نیاز را تامین می کند. آخرین موضوع این فصل به تمایز سیستم های بلادرنگ و غیر بلادرنگ اختصاص دارد.

--------------------------------------------- 

Comments (3) Posted to مطالب کارشناسی 08/02/2012 Edit

ارائه مطالب کارشناسی -پایگاه داده ها


بسم الله الرحمن الرحیم
در این بخش گزیده ای از مطالب و موضوعاتی که در طول دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد، بر روی آنها کار کرده ام و همینک فایل کامل آنها موجود می باشد، ارائه می گردد. در صورت نیاز به فایل کامل هر کدام از موضوعات و بخش های ارائه شده یا نیاز به توضیحات تکمیلی و یا هر گرونه سوال و ابهام در مورد موضوعات مطرح شده در وبلاگ، لطفا با ایمیل UniversityDataInfo{@}yahoo.com مکاتبه نمایید. فایل ها در قالب فایل ورد، پی دی اف، پاورپوئینت و ... می باشند.
امید که مطالب موجود برای خوانندگان گرامی، مفید واقع گردد.
مطالب درج شده برای هر فایل، اطلاعات مربوط به فایل شامل ردیف، موضوع، قالب فایل، عنوان فایل، کلمات کلیدی و بخشی از متن فایل جهت نمایش می باشد.
----------------------
56
پایگاه داده
پروژه
پروژه سیستم اطلاعات مدیریت خوابگاه - MIS Dorm
دانلود رایگان پروژه پایگاه داده، دیتابیس، data base، پروژه مدیریت پایگاه داده، سیستم مدیریت خوابگاه، سیستم مدیریت دانشجویی، دانلود ، کد ، الگوریتم، ...
57
پایگاه داده
پروژه - نمونه کد
نمونه کد PHP
نمونه کد پی اچ پی، PHP، دانلود نمونه کد ، الگوریتم، ...
58
پایگاه داده
آموزشی - پی دی اف- اسلاید- ای بک
آموزش برنامه نویسی با PHP
آموزش برنامه نویسی طراحی صفحات وب، اچ تی ام ال، HTML ، آموزش برنامه نویسی با PHP، کتاب، اسلاید، گام به گام، نمونه کد پی اچ پی، PHP، دانلود نمونه کد ، الگوریتم، ...
59
پایگاه داده
پروژه - نمونه کد
نمونه کد SQL
نمونه کد پی اچ پی، SQL، اس کیو ال، دانلود نمونه کد ، الگوریتم، ...
60
پایگاه داده
پروژه - نمونه کد
نمونه کد SQL
نمونه کد پی اچ پی، SQL، اس کیو ال، دانلود نمونه کد ، الگوریتم،کارمند ، حقوق ، سود، شهر ، خیابان ، ماشین ، قیمت ، سانحه ، تصادف ، سکونت ، جمعیت ،  ...
61
پایگاه داده
پی دی اف
اسلاید درسی پایگاه داده دکتر مهدی آبادی _ فارسی
دانلود اسلاید فارسی درس پایگاه دا ده ، دانلود رایگان، فارسی
62
پایگاه داده
پی دی اف
آموزش  ADO.net
آموزش  ADO.net ، دسترسی به پایگاه داده از طریق wizard  در محیط visual studio 2005 ، ADO.net چیست؟ هنگام ساخت برنامه ی کاربردی  ASP.Net  و یاPHP خود برای استخراج یا دستکاری داده ها باید به یک بانک اطلاعاتی وصل شوید.  در صورت استفاده از ADO می توانید به آسانی به یک بانک دسترسی پیدا کرده و به روش های مختلف داده ها را ویرایش کنید. ADO مجموعه ای غنی از تسهیلات مدیریت داده ها را در اختیار صفحات قرار می دهد. واژه ی ADO در ADO.Netمخفف Active Data Object است.ADO یک فناوری موفق است که تقریبا با هر بانک اطلاعاتی ارتباط برقرار می کند. به عبارت دیگر ADO.net مجموعه ای از اشیا برای كار با داده است.
 

Comments (0) Posted to مطالب کارشناسی 08/02/2012 Edit

ارائه مطالب کارشناسی


بسم الله الرحمن الرحیم
در این بخش گزیده ای از مطالب و موضوعاتی که در طول دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد، بر روی آنها کار کرده ام و همینک فایل کامل آنها موجود می باشد، ارائه می گردد. در صورت نیاز به فایل کامل هر کدام از موضوعات و بخش های ارائه شده یا نیاز به توضیحات تکمیلی و یا هر گرونه سوال و ابهام در مورد موضوعات مطرح شده در وبلاگ، لطفا با ایمیل UniversityDataInfo{@}yahoo.com مکاتبه نمایید. فایل ها در قالب فایل ورد، پی دی اف، پاورپوئینت و ... می باشند.
امید که مطالب موجود برای خوانندگان گرامی، مفید واقع گردد.
مطالب درج شده برای هر فایل، اطلاعات مربوط به فایل شامل ردیف، موضوع، قالب فایل، عنوان فایل، کلمات کلیدی و بخشی از متن فایل جهت نمایش می باشد.
-------------------------------
 48
پردازش تصویر
پی دی اف
اسلایدهای درسی پردازش تصویر Image Processing دکتر پوررضا - دانشگاه فردوسی مشهد - انگلیسی - 10 فصل
-------------
پردازش تصوير (Image processing)
پردازش تصوير یکی از مسائل مهم در هوش مصنوعی می باشد.

از سال 1964 تاكنون، موضوع پردازش تصوير، رشد فراواني كرده است. علاوه بر برنامه تحقيقات فضايي، اكنون از فنون پردازش تصوير، در موارد متعددي استفاده مي شود. گر چه اغلب اين مسائل با هم نامرتبط هستند، اما عموما نيازمند روش هايي هستند كه قادر به ارتقاي اطلاعات تصويري براي تعبير و تحليل انسان باشد. براي نمونه در پزشكي شيوه هاي رايانه اي Contrast تصوير را ارتقا مي دهند يا اين كه براي تعبير آسانتر تصاوير اشعه ايكس يا ساير تصاوير پزشكي، سطوح شدت روشنايي را با رنگ، رمز مي كنند. متخصصان جغرافيايي نيز از اين روش ها يا روش هاي مشابه براي مطالعه الگوهاي آلودگي هوا كه با تصوير برداري هوايي و ماهواره اي بدست آمده است، استفاده مي كنند. در باستان شناسي نيز روش هاي پردازش تصوير براي بازيابي عكس هاي مات شده اي كه تنها باقي مانده آثار هنري نادر هستند، مورد استفاده قرار مي گيرد. در فيزيك و زمينه هاي مرتبط، فنون رايانه اي بارها تصاوير آزمايش هاي مربوط به موضوعاتي نظير پلاسماهاي پرانرژي و تصاوير ريزبيني الكتروني را ارتقا داده اند. كاربردهاي موفق ديگري از پردازش تصوير را نيز مي توان در نجوم، زيست شناسي، پزشكي هسته اي، اجراي قانون، دفع و صنعت بيان كرد.

در اوايل دهه 60 سفينه فضايي رنجر 7 متعلق به ناسا شروع به ارسال تصاوير تلويزيوني مبهمي از سطح ماه به زمين کرد. استخراج جزئيات تصوير براي يافتن محلي براي فرود سفينه آپولو نيازمند اعمال تصميماتي روي تصاوير بود. اين کار مهم به عهده لابراتوار (JPL) Jet Propulsionقرار داده شد. بدين ترتيب زمينه تخصصي پردازش تصاوير رقومي آغاز گرديد و مثل تمام تکنولوژي های ديگر سريعاً استفاده هاي متعدد پيدا کرد.

كاربردهاي پردازش تصوير:

ابتدايي ترين کاربردهاي پردازش تصاوير رقومي در دهه 60 و70 جنبه هاي نظامي و جاسوسي بود که باعث شد نياز به تصاوير با کيفيت بالاتر بوجود آيد. پس از آن مصارف ديگري براي تصاوير رقومي سطح زمين پيدا شد که کاربرد تصاوير چند طيفي (Multi Spectral) در کشاورزي و جنگل داري از آن جمله است. همچنين با استفاده از تصاوير رقومي عملياتهايي مثل کنکاش نفت در سرزمين هاي دور افتاده و يا رديابي منابع آلودگي شهري از داخل دفتر کار متخصصين آنها انجام شد.

بزودي کاربردهاي زميني زيادتري براي پردازش تصاوير رقومي پيدا شد . از اواسط دهه 70 تا اواسط دهه 80 اختراع اسکنر ها ي CAT يا (Computerized Arial Topography ) و اسکنر هاي MRI يا (Magnetic Resonance Imagery ) پزشکي را متحول کردند. صنعت چاپ استفاده کننده بعدي بود. در اواخر دهه 80 پردازش تصاوير رقومی وارد دنياي سرگرمي شد بطوريکه امروزه اين نقش به امر عادي تبديل شده است. بهمين ترتيب دنياي صنعت با روباتهايي که عملا مي بينند يعني در واقع با ظهور تکنولوژي Machine Vision متحول شد و هنوز هم در حال تحول است.

هر ساله با سريعتر و ارزانتر شدن کامپيوتر ها و ايجاد امکان پخش تصاوير با استفاده از تکنولوژي ارتباطات، افراد بيشتري به اين تصاوير دسترسي پيدا مي کنند. کنفرانس هاي ويدئويي يک روش زنده براي انجام ب و کار شده اند و کامپيوترها ي خانگي توانايي نمايش و مديريت تصاوير را به خوبي پيدا کرده اند. خوشبختانه با بالاتر رفتن سرعت پردازش و فضاي حافظه کامپيوترها ديگر از بابت امکانات پردازش تصاوير نگراني ها کمتر شده است و روز به روز اين روند رو به رشد ادامه پيدا مي کند.
----------------------------------------------------

49
طراحی سیستم های VLSI
پاور پوئینت
اسلاید درسی طراحی سیستم های VLSI
دانلود اسلاید درسی درس طراحی سیستمهای VLSI : مروری بر سیستمهای VLSI ، مراحل ساخت و لایه بندی NMOSوCMOS ، طراحی لاجیک پایه در سطح ترانزیستور، قواعد طراحی، طراحی سیستمهای منطقی،جمع/ضرب کننده حافظه در سطح ترانزیستور و لایه بندی، لایه بندی تراشه ها، طراحی با استفاده از آرایه گیتها، تست عملکرد، 

---------------------------------------------------
50
شیوه ارائه مطالب علمی وفنی
ورد - پاورپویینت
تحقیق کامل و آماده: داده کاوی در قالب رایانش نرم - Data Mining in Soft Computing Framework
دانلود تحقیق آماده، دانلود رایگان، فهرست مطالب: چكیده، فهرست مطالب، فهرست شكل ها، فهرست جداول، soft computing، soft computing چیست؟ ، منطق فازی، سابقه تاریخی منطق فازی، تشریح منطق فازی، متغیرهای زبانی یا Linguistic، شبكه های عصبی مصنوعی، سابقه تاریخی شبكه های عصبی مصنوعی، اساس شبكه های عصبی، طرز کار شبکه عصبی، انواع شبكه های عصبی مصنوعی ، الگوریتم های ژنتیک، معرفی ، الگوریتم ژنتیک چیست؟ ، ایده اصلی ، داده کاوی ، مقدمه ای بر داده کاوی ، سابقه داده کاوی، مدیریت ذخیره سازی و دستیابی اطلاعات ، ساختار بانک اطلاعاتی سازمانها ، مفهوم داده کاوی ، فرآیند داده‌كاوی ، تفاوت Database و Data Mining ، داده‌كاوی و مدیریت دانش ، روشهای مختلف داده کاوی ، مدلهای بکار گرفته شده برای داده کاوی، فنون داده کاوی ، OLTP ، متن کاوی ، ساخت یک مدل فازی از روی پایگاه داده ، منابع ، پیوست ،  پیوست دو نمونه از کاربرد های داده کاوی ،   کاربردهای داده کاوی در کتابخانه ها و محیط های دانشگاهی ، کشف پول شویی وفساد مالی با روش‌های داده کاوی ، پیوست واژه نامه Data و Data Mining ، ...

در دنیای امروزه با رشد سریع تکنولوژی  و رشد بسیار سریع حجم داده ها اهمیت کسب اطلاعات هر لحظه بیشتر می شود. در این هنگام است که نیاز ما به data mining هر لحظه افزایش می یابد.در این متن ابتدا به صورت مقدماتی با Soft Computing آشنا خواهیم شد و زمینه های آنرا باز خواهیم کرد، سپس به صورتی سیستماتیک Data Mining را بررسی خواهیم کرد. در ادامه برخی از کاربرد های Soft Computing در Data Mining را متذکر خواهیم شد. در پایان به عنوان بررسی موردی، ساختن مدل فازی از پایگاه داده معرفی خواهد شد. در ضمن کاربردهایی از داده کاوی در پیوست آمده است. 
---------------------------------------------------
51
انقلاب اسلامی
پی دی اف
امام و انقلاب دوم - بررسی واقعه اشغال سفارت آمریکا در ایران در 13 آبان 1358 و دیدگاه امام خمینی در رابطه با این موضوع
تحقیق انقلاب اسلامی ایران، دانلود تحیق، رایگان، دانلود رایگان تحقیق امام و انقلاب دوم - بررسی واقعه اشغال سفارت آمریکا در ایران در 13 آبان 1358 و دیدگاه امام خمینی در رابطه با این موضوع - 23 صفحه

---------------------------------------------------
52
انقلاب اسلامی
ورد
انقلاب اسلامی ایران - عوامل ، آثار ، نتایج و دستاوردها - محافظت از دستـاوردها  ،  تداوم انقلاب
دانلود رایگان تحقیق انقلاب سلامی ایران، فصل اول : انقلاب اسلامی ایران، مقدمه، عوامل پیروزی، دستاوردها و ویژگیهای منحصر به فرد انقلاب ایران، آزادی، توصیه حفظ روحیه انقلابی، نترسیدن از هیاهوهای دشمن ، اعتماد به نفس، حفظ وحدت ، حفظ روحیه انقلابی و تمسک به قدرت الهی، فصل دوم : آثار و نتایج‌ انقلاب‌ اسلامی ایران‌، طرح‌ موضوع‌ و مسأله‌، اهمیّت‌ و ضرورت‌ موضوع‌، حساس‌ترین‌ مسأله‌ در شناخت‌ انقلاب‌ اسلامی، اهمیّت‌ ملاك‌ها در ارزیابی آثار و نتایج‌ انقلاب‌ اسلامی، مهم‌ترین‌ ملاك‌ها در ارزیابی انقلاب‌ اسلامی، اصل‌ سوم‌ قانون‌ اساسی، امكانات‌ به‌عنوان‌ ملاك‌ ارزیابی، دستاوردهای انقلاب اسلامی، فصل سوم : ملاک هایی برای ارزیابی منصفانه دستاوردهای انقلاب اسلامی و تنظیم توقعات، مقایسه با قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، مقایسه با سایر کشورها، درآمدهای نفتی، صادرات غیر نفتی، درآمد نفت در آینده، استراتژی غرب در قبال انقلاب اسلامی ایران، استراتژی غرب در رابطه با ایران در قبل از انقلاب، ، فصل چهارم : قانون اساسی و دستاوردهای انقلاب، حافظ دستاوردهای انقلاب در جامعه باشیم، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حفظ دستاوردهای انقلاب، اصل قانون اساسی، اصل قانون اساسی، فصل پنجم : سپاه پاسداران، حافظ دستاورد های انقلاب اسلامی ایران، مقدمه، پاسداری و سپاه، سخنان امام درباره سپاه، سخنان مقام معظم رهبری درباره سپاه، اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشكیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وظایف سپاه در بدو تشكیل، سپاه و آرمان‏های والای انقلاب اسلامی، رسالت عظیم پاسدار، فعالیت های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمان حضرت امام مبنی بر تشكیل نیروهای سه گانه در سپاه، نقش زنان در سپاه، ، فصل ششم : انقلاب اسلامی و چشم‎انداز آینده، انقلاب اسلامی و تحولات بنیادین فرهنگی، تمدن بزرگ اسلامی، انقلاب اسلامی، بیم‌ها و امیدها ، الف . بیم‎ها، ب. امیدها، منابع و مآخذ، 

انقلاب اسلامی ایران یكی از انقلاب‌های بزرگ جهان و بینظیرترین انقلابی است كه تا حال حاضر در جهان رخ داده است. حركتی كه به رهبری حضرت امام (ره) از سال 1341 شروع شد آغاز این حركت ملتی بود كه تصمیم گرفته بود خود و جامعه و حكومت خود را تغییر دهد. امّا این تغییر این تفاوت جدی را با سایر حركت‌ها داشت و آن اینكه این حركت از موضع دین بود و مردم ایران به رهبری یك مرجع تقلید تصمیم گرفته بودند حركتی اجتماعی را علیه نظام حاكم سامان دهند. شاهدیم كه از آن زمان تا حال حاضر همواره یاری الهی همراه، حامی و پشتیبان این حركت ملی و اسلامی بوده است. عوامل پیروزی: ـ رهبری ـ پیروی آگاهانه مردم از رهبری // در این میان دو عامل در ایجاد، رشد و پیروزی انقلاب اسلامی بسیار مؤثر بوده است: یكی رهبری امام خمینی (ره) و دیگری اطاعت آگاهانه مردم ایران از رهبر انقلاب. جالب است كه در هیچ یك از مراحل شكل‌گیری، تداوم و پیروزی انقلاب اسلامی همه قدرت‌های بزرگ خارجی با انقلاب اسلامی نه تنها موافقت و همراهی نداشتند بلكه رژیم شاه را حمایت میكردند و تلاش داشتند از پیروزی این حركت در ایران جلوگیری نمایند. امّا خدا محوری امام و پیروی شجاعانه مردم انقلابی و متدین ایران اسلامی از رهبری، این حركت را مستقل از دخالت قدرت‌ها به پیروزی رساند. این در حالی بود كه در آن زمان اگر انقلابی به پیروزی رسیده یا حمایت بلوك شرق به رهبری شوروی سابق را داشته یا تحت حمایت بلوك غرب به رهبری امریكا قرار داشته است.

---------------------------------------------------
53
تنظیم خانواده
پاور پوئینت
اسلایدهای درسی تنظیم خانواده - 240 صفحه
سابقه تنظیم خانواده ( به معنی تطبیق تعداد فرزند با شرایط زندگی ) شاید به قدمت خلقت بشر باشد. شواهدی از حدود 4000 سال قبل در مصر یا 1300 سال قبل در چین  وجود دارد که نشان دهنده این مهم است . روشهای جلوگیری از بارداری، ...

---------------------------------------------------
54
نظریه زبانها و ماشینها
پاور پوئینت
اسلاید درسی نظریه زبانها و ماشینها دانشگاه پیام نور- 225 صفحه
دانلود اسلاید درسی نظریه زبانها و  ماشینها، گرامرها، گرامرهای نوع 0،  گرامرهای عبارات،  گرامرهای بدون محدودیت،  گرامرهای نوع 1،  گرامرهای وابسته به متن،  گرامرهای یگنواخت،  گرامرهای نوع 2،  گرامرهای مستقل از متن،  گرامرهای نوع 3،گرامرهای باقاعده،  گرامرهای خطی چپ،گرامرهای خطی راست، -، زبانها، زبانهای بازگشتی، شمارش پذیر،  ، زبانهای وابسته به متن،  ،  زبانهای مستقل از متن،  ، زبانهای باقاعده، -، ماشینهای پذیرنده ، ماشین تورینگ،  ماشین تورینگ غیر قطعی،  ، آتاماتای خطی محدود،  ،  آتاماتای pushdown،  ، آتاماتای متناهی قطعی،  آتاماتای متناهی غیر قطعی،  

---------------------------------------------------
55
ذخیره و بازیابی اطلاعات
ورد
سیستم فایل در لینوکس - file system in linux
ساختار سیستم فایل لینوکس، سیستم فایل یا درخت؟،  پارتیشن‌ها، بخش‌های درخت سیستم فایل، لایه های Kernel، طراحی  file system  بر روی دیسک ،  Open file overview ،  مدیریت بازکردن فایل ، Allocation strategy،  Process and open files، Directory-entry cache، incore inode ، پردازش ها و incore inode ها ، incore superblocks  ، 

سیستم فایل هر کامپیوتر، امکان ذخیره سازی فایل‌ها و اطلاعات را روی آن فراهم می‌سازد. هنگامی که از داخل برنامه واژه پرداز خود , سندی را ذخیره می‌کنید، این سیستم فایل است که تعیین می‌کند سند چگونه و کجا ذخیره شود. ابزارهای ذخیره سازی مانند فلاپی دیسک‌ها، دیسک‌های سخت، درایوهای CD-ROM، درایوهای Zip و... تا قبل از اینکه سیستم‌عامل سیستم فایل را روی آنها تشکیل دهد، قابل استفاده نیستند. سیستم فایلهای گوناگونی برای سیستم‌عامل‌های مبتنی بر  لینوکس ارائه شده‌اند که برخی از آنها عبارتند از ext2، ext3، xfs، reiserfs و غیره. این سیستم فایل‌ها در جزئیات فنی دارای تفاوت‌هایی با هم هستند ولی از نظر ساختاری که ایجاد می‌کنند مشابه بوده و تفاوت چندانی باهم ندارند. سیستم فایل سیستم‌عامل‌های مبتنی بر لینوکس بصورت یک درخت وارونه پیاده سازی شده است. در لینوکس دیگر شما چیزی به نام درایوهای A، C و ... ندارید. تمام ابزارها و سیستم فایلها شاخه‌هایی از این درخت وارونه هستند. مرکز این درخت ریشه یا root نام دارد که بالاترین سطح سیستم فایل را تشکیل می‌دهد. زیر ریشه، پوشه‌هایی قرار دارند که سایر قسمت‌های سیستم فایل را تشکیل می‌دهند . 
---------------------------------------------------

Comments (0) Posted to مطالب کارشناسی 08/02/2012 Edit

ارائه مطالب کارشناسی


بسم الله الرحمن الرحیم
در این بخش گزیده ای از مطالب و موضوعاتی که در طول دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد، بر روی آنها کار کرده ام و همینک فایل کامل آنها موجود می باشد، ارائه می گردد. در صورت نیاز به فایل کامل هر کدام از موضوعات و بخش های ارائه شده یا نیاز به توضیحات تکمیلی و یا هر گرونه سوال و ابهام در مورد موضوعات مطرح شده در وبلاگ، لطفا با ایمیل UniversityDataInfo{@}yahoo.com مکاتبه نمایید. فایل ها در قالب فایل ورد، پی دی اف، پاورپوئینت و ... می باشند.
امید که مطالب موجود برای خوانندگان گرامی، مفید واقع گردد.
مطالب درج شده برای هر فایل، اطلاعات مربوط به فایل شامل ردیف، موضوع، قالب فایل، عنوان فایل، کلمات کلیدی و بخشی از متن فایل جهت نمایش می باشد.
 
42
تجارت الکترونیک
ورد - پاورپویینت
تحقیق کامل و آماده: امنیت در تجارت الکترونیک 
فهرست مطالب،  تعریف تجارت الکترونیک ،  تاریخچه تجارت الکترونیک، مزایای استفاده از تجارت الكترونیكی، بستر مناسب اطلاعاتی و ارتباطی، حذف نسبی واسطه ها، افزایش قدرت خریداران و پیدایش بازارهای جدید برای تولید كنندگان، سفارشی كردن محصولات و خدمات پشتیبانی قوی، پیدایش مؤسسات اقتصادی نوپا و رقابت سراسری، مدل های تجارت الکترونیکی، تجارت فروشنده با فروشنده، تجارت فروشنده و مصرف کننده، تجارت مصرف کننده با مصرف کننده، فروشگاه اینترنتی، ملزومات، امکانات، استراتژیهای راه اندازی فروشگاه، سیستم پرداخت، مفاهیم امنیت، برنامه جامع امنیت تجارت الکترونیک، ارزیابی عملیات تجارت الکترونیک، طرح مستمر، فناوری های تجارت الکترونیک، افراد ، راهبرد ، مدیریت ، معاشرت های الكترونیكی، برخی از قواعد آداب معاشرت الكترونیكی ، امنیت تعاملات الکترونیکی، ایمن کردن معاملات، رویکردی عملی به امنیت شبکه لایه بندی شده، افزودن به ضریب عملکرد هکرها، مدل امنیت لایه بندی شده، سطح ۱ امنیت پیرامون، سطح ۲ امنیت شبکه، سطح ۳ امنیت میزبان، سطح ۴ امنیت برنامه کاربردی، سطح ۵ امنیت دیتا، دفاع در مقابل تهدیدها و حملات معمول، امنیت در شبکههای بیسیم، شبکههای بیسیم، کاربردها، مزایا و ابعاد، منشأ ضعف امنیتی در شبکههای بیسیم و خطرات معمول، امنیت در شبکه‌های محلی بر اساس استاندارد . ، قابلیت‌ها و ابعاد امنیتی استاندارد . ، امنیت تجهیزات شبکه، امنیت فیزیکی، امنیت منطقی، ملزومات و مشکلات امنیتی ارائه دهندگان خدمات، رمزنگاری در پروتکل‌های انتقال، شکستن کلیدهای رمزنگاری، محافظت از مطالب دیجیتالی، كارت اعتباری، انواع كارت اعتباری، سیستم ‌شماره‌گذاری، برخی اصطلاحات مهم مرتبط با كارت اعتباری، Merchant Account ، یك خرید آنلاین فرضی، ثبت سفارش خرید، پردازش پرداخت آنلاین، ثبت تراكنش مالی، ...

برای تجارت الکترونیک تعاریف زیادی وجود دارد. بر خلاف مباحثی چون تحقیق در عملیات یا کنترل پروژه که دوران رشد و تغییر و تحول خود را طی کرده اند اینترنت و مباحث زاییده ی آن هنوز در حال تغییر هستند و بنا بر این تعاریف آنها نیز در این سیر تحولی در هر دوره از زمان دستخوش دگرگونی می شود. در بین تعاریف موجود از تجارت الکترونیک کاملترین آنها عبارت است از: خرید فروش و تبادل هرگونه کالا خدمات و یا اطلاعات از طریق شبکه های کامپیوتری از جمله اینترنت. این تعریف همانگونه که ملاحظه می کنید بسیار جامع و فراگیر است به گونه ای که مباحثی چون   learning ,e-medicine  e- ، e-government و... را نیز تحت پوشش قرار می دهد. و تنها اینترنت را به عنوان ابزار معرفی نمی کند بلکه این عمل را از طریق هر گونه شبکه ی کامپیوتری ممکن می داند. شاید کمتر کسی تصور می کرد که اختراع رایانه چنان تحولی در زندگی بشر ایجاد کند که تمام ابعاد زندگی وی را تحت تاثیر خود قرار دهد. اولین ثمرهی این انقلاب تکنولوژیکی، اینترنت پدیدهای که ایدهی شکلگیری آن از جنگ جهانی دوم شکل گرفت بود.شبکههای اولیه (آپارنت ) دارای host نبودند و تمامی کامپیوترها نقش میزبان را ایفا میکردند و در عین حال می توانستند به حافظه ی یکدیگر دسترسی یابند . با رشد اینترنت و ایجاد شبکه های پیشرفته ی امروزی ، موضوع تکنولوژی اطلاعات یا IT مطرح شد و بهتدریج تمام مسائل را تحت تاثیر خود قرار داد. IT در مدیریت سازمانی ، تکنولوژی اطلاعات در ساخت ، آموزش از راه دور ، تجارت الکترونیکی ، پیشرفتهای سخت افزاری و...از جمله موضوعات مطرح در زمینهی این فنآوری جدید میباشند. همانطور که ذکر شد تجارت الکترونیک نیز از جمله ابداعات نوین بشری است که در دهه اخیر، نقش تعیینکنندهای در تمامی انواع تجارت و معاملات بازی کردهاست. تجارت الکترونیک در واقع به معنای فروش کالا و خدمات بصورت Online و از طریق اینترنت میباشد. به بیان دیگر تجارت الکترونیک، از قابلیتهای اینترنت برای ارتقا و بهبود فرآیندهای تجاری استفاده میکند.
43
آزمایشگاه مدار الکتریکی 1
ورد
گزارش کار آزمایشگاه مدار الکتریکی 1
گزارش کار آزمایشگاه مدار الکتریکی 1، کامل، با توضیحات، فرمول، شکل و نمودار، دانلود رایگان،  بررسی قانون اهم و کیرشهف و آشنایی با مقاومت های ثابت ، متغیر و قابل تنظیم || بررسی پاسخ گذرا در مدارهای RL,RC,RLC || اندازه گیری مقاومت داخلی سیگنال ژنراتور ومنبع تغذیه ، قانون تونن،به دست آوردن ضریب خودالقایی سلف و ظرفیت خازن. || اندازه گیری مقاومت داخلی آمپرمتر و و لت متر و توسعه ی سنجش آن || کاربرد اسیلوسکوپ در اندازه گیری اختلاف فاز ، مشاهده مشخصه دیود و دیود زنر ||  آشنایی با اسیلوکوپ و کاربردهای آن ||  آشنایی با وات متر و انداژه گیری توان مصرفی و cos⁡φ در مدار های اهمی –سلفی ||  دستگاه اندازه گیری انرژی الکتریکی(کنتور) ||  اندازه گیری کمیت های متناوب با استفاده از یک سو ساز || 


44
کنترل خطی
ورد
"کنترل خطی - حل تمرینات MATLAB کتاب سیستم های کنترل مدرن-
طرح کلی چند پـروژه پژوهشی تحقیقـاتی، "
"حل تمرین کنترل خطی - حل تمرینات MATLAB کتاب سیستم های کنترل مدرن-
طرح کلی چند پـروژه پژوهشی تحقیقـاتی، دانلود حل تمرین کنترل خطی - دانلود رایگان نمونه سوالات کنترل خطی"


45
کنترل خطی
پی دی اف
جزوه درسی : کنترل خطی دانشگاه امیرکبیر - دکتر طالبی
جزوه درسی : کنترل خطی دانشگاه امیرکبیر - دکتر طالبی// مدل ریاضی سیستم ها، مدل های متغیرهای حالت، مشخصه سیستم های کنترل فیدبک، اندازه های عملکرد در سیستم های فیدبک، پایداری، مکان هندسی ریشه ها، پاسخ فرکانسی، پایداری در حوزه فرکانس، طراحی سیستم فیدبک، مثالهای حل شده، ... // دانلود رایگان جزوه درسی : کنترل خطی دانشگاه امیرکبیر - دکتر طالبی


46
کنترل خطی
ورد
پاسخ متلب چند نونه سوال و سیستم
عنوان کلی سیستم ها: 1.  پاسخ زمانی حلقه بسته 3( 1 / S+1) به ورودی های پله ، سینوسی  و ترکیبشان// 2.  پاسخ زمانی حلقه باز 3( 1 / S+1) به ورودی های پله ، سینوسی  و ترکیبشان // 3. طراحی کنتلر تناسبی P  برای سیستم 3( 1 / S+1)  با  Kp = 1  ,  3  ,  5  ,  10 // 4.  طراحی کنتلر PI  برای سیستم 3( 1 / S+1)  با  Gain = 3  و  Ti = 0.04, 0.08 , 0.12 , 0.2  //  5 . طراحی کنتلر PDI  برای سیستم 3( 1 / S+1)  با Gain = 3   و  Ti = 0.2  وTD = 0.2 , 0.5  , 1  , 1.5       و رسم پاسخ زمانی  //  6 . پاسخ زمانی حلقه بسته 3( 1 / S+1) با کنتلر PDI    با Gain = 3   و  Ti = 0.05  و  TD = 1.5  به ورودی سینوسی  //   7 . پاسخ زمانی حلقه بسته 3( 1 / S+1) با کنتلر PDI    با Gain = 3   و  Ti = 0.5  و  TD = 1  به ورودی سینوسی


47
محاسبات عددی
پی دی اف
نمونه سوالات امتحانی میان ترم و پایان ترم درس محاسبات عددی دکتر گچ پزان
دانلود رایگان نمونه سوالات محاسبات عددی، دانشگاه فردوسی مشهد، میان ترم، پایان ترم، ...


 

Comments (0) Posted to مطالب کارشناسی 08/02/2012 Edit

ارائه مطالب کارشناسی


بسم الله الرحمن الرحیم
در این بخش گزیده ای از مطالب و موضوعاتی که در طول دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد، بر روی آنها کار کرده ام و همینک فایل کامل آنها موجود می باشد، ارائه می گردد. در صورت نیاز به فایل کامل هر کدام از موضوعات و بخش های ارائه شده یا نیاز به توضیحات تکمیلی و یا هر گرونه سوال و ابهام در مورد موضوعات مطرح شده در وبلاگ، لطفا با ایمیل UniversityDataInfo{@}yahoo.com مکاتبه نمایید. فایل ها در قالب فایل ورد، پی دی اف، پاورپوئینت و ... می باشند.
امید که مطالب موجود برای خوانندگان گرامی، مفید واقع گردد.
--------------------------------------
39
طراحی زبان های برنامه سازی - PL
ورد
سیر تكاملی زبان های برنامه نویسی  
سیر تكاملی زبان های برنامه نویسی اصلی Plankalkul، SHORTCODESPEEDCODING، FORTRAN، برنامه نویسی تابعی، LISP، ML (Meta Language) ، ALGOL، Algol Algol 60، COBOL، BASIC، PL/I، دو زبان پویای قدیمی APL و SNOBOL ، APL، SNOBOL، SIMULA 67، ALGOL 68، Algol PASCAL، Niklaus یك زبان سیستم قابل حمل یعنی C، MODULA 2، MODULA3، OBERON، DELPHI، برنامه نویسی منطقی PROLOG ، ADA، ADA 95، برنامه نویسی شی گرا، SMALLTALK، تركیب ویژگی های امری و شی گرایی، C++، C EIFFEL، برنامه نویسی اینترنت، JAVA، 
-------------
سير تكاملي زبان هاي برنامه نويسي اصلي
 
در اين تحقیق چكيده اي  از تاريخچه و چگونگي توسعه زبان ها  و ارتقاي محيط زبان هاي برنامه نويسي را مورد برررسی قرار می دهیم. 
 Plankalkul:
زبان plankalkul بدست دانشمند آلمانی konard zuse   در سال 1945 ابداع شد  ولی تا سال 1972 انتشار نیافت.
Plankalkul  از برخی از پیشرفته ترین ساختارهای داده برخوردار بود.این زبان از نوع داده بیتی integer  و float  استفاده مي كرد. نوع داده های نردبانی معمول در زبان plankalkul   شامل آرایه ها و رکوردها هستند.
این زبان شامل یک عبارت تکرار حلقه شبیه for  در زبان ADA است . همچنین دستوری برای پرش در حلقه های تودرتو دارد (GOTO). یکی از جالب ترین ویژگی های این برنامه ها شامل شدن  عبارات ریاضی است که روابط بین متغیرهای برنامه را نشان می دهد و بسیار شبیه  به دستوراتی است که امروزه در Eiffel استفاده می شود.
در اواخر دهه 1940 و اوايل دهه 1950 زبان هاي برنامه نويسي سطح بالا يا حتي زبان اسمبلي وجود نداشت . بنابراين برنامه نويسي توسط زبان ماشين انجام مي شد كه خيلي خسته كننده و پر اشتباه و نا مطمئن  بود . بيشتر مشكلات برنامه نويسي آن زمان عددي و شمارشي بودند و نياز به  عملگر مميز شناور بود . اين كمبودها , زمينه پيشرفت زبان هاي برنامه نويسي را فراهم كرد.
  :SHORTCODE
نخستین زبان جديد برنامه نويسي Shortcode  می باشد  كه توسط John Mauchly در 1949 براي كامپيوتر BINAC طراحي شد كه بعدها به كامپيوتر UNIVAC انتقال یافت و چندین سال يكي از ابزارهاي اوليه در آن ماشين ها بود. 
Shortcode  دارای  مفسر يا مترجم زبان ماشين نبود و در زمان اجرا ترجمه مي شد. اين گونه پردازش برنامه اتوماتيك ناميده مي شود و هزينه زمان اجرا را كاهش 
مي داد. تفسير Shortcode   50 برابر كندتر از زبان ماشين بود. 
 SPEEDCODING:
اين زبان توسط John Backus براي IBM701 ايجاد شد.
دليل اصلي استفاده از سيستم هاي مفسر در اواخر دهه 1940 تا اواسط دهه 1950 فقدان سخت افزاري براي مميز شناور در كامپيوترهاي موجود بود. روي كار آمدن  سيستم IBM704 پايان دوره مفسرها براي علم كامپيوتر بود .
 FORTRAN:
قبل از پيدايش سيستم IBM704 در 1954 نیز  طرح هايي براي ايجاد  فرترن وجود داشت . در نوامبر اين سال John Backus و گروهش در IBM فرترن راابداع کردند.
فرترن 0 در طول دوره اجرا و طراحي , تغيير پيدا مي كرد و اين روند از ژانويه 1955  تا 1957 ادامه يافت و سبب بوجود آمدن فرترن 1  شد. فرترن1 شامل فرمت هاي ورودي و خروجي  بود. 
كامپايلر فرترن2 در بهار 1958 بوجود آمد كه در آن بسياري از ايرادات فرترن1 وجود نداشت. همچنين ويژگي هاي مهمي به زبان اضافه شد كه مهم ترين آن ها مستقل شدن كامپايل زيربرنامه ها (Subroutines) بود.
سرانجام فرترن3 نيز طراحي شد ولي هرگز به صورت گسترده نتوانست انتشار یابد. با روي كار آمدن فرترن4 اين زبان به يكي از گسترده ترين زبان ها در آن زمان تبديل شد. اين نسخه در سال هاي 1960 تا 1962 منتشر شد  و تا سال 1978 كه فرترن77 به وجود آمد يك نسخه استاندارد محسوب مي شد. 
فرترن 77 بسياري از ويژگي هاي فرترن 4 را حفظ كرد. به اين نسخه از زبان كاراكترهاي رشته اي، عبارت منطقي حلقه كنترل و يك IF با عبارت اختياري ELSE اضافه شده بود.
فرترن90 نام آخرين نسخه فرترن است. مهم ترين  تغییرات  فرترن 90  عبارت است از: اضافه كردن توابعي براي عمليات روي آرايه ها كه شامل  Matmul,Transpose,Maxval,Minval,Sum و ... مي باشد.


برنامه نويسي تابعي:
  LISP:
Lisp اولين زبان برنامه نويسي تابعي است كه ابداع شده   تا ويژگي هايي براي پردازش ليست در زبان را فراهم كند. نياز براي توسعه اولين كاربردها در محيط هوش مصنوعي باعث پيدايش اين زبان شد.
Lisp اصلي فقط دو نوع ساختار داده دارد : اتم ها و ليست ها.
 اتم ها علامت (سمبل) هستند كه فرم هاي شناسايي دارند. منظور ذخيره نشانه هاي اطلاعاتي در ليست هاي پيوندي طبيعي است و در IPL-II استفاده مي شد. ليست هاي ساده در اجزايي كه به اتم ها محدود مي شوند قرار مي گيرند مانند (A B C D) 

ليست ها معمولا در ساختارهاي ليست پيوندي مجرد ذخيره مي شوند.  يك node براي يك اتم  اولين اشاره گري است كه به بعضي از نمايش هاي اتم مانند سمبل ها يا مقادير عددي اشاره مي كند. يك node براي يك زيرليست اولين اشاره گري است كه به اولين node زيرليست اشاره مي كند. در هر دو حالت دومين اشاره گر يك node به عنصر بعدي ليست اشاره مي كند. يك ليست به وسيله يك اشاره گر به عناصر اول ارجاع داده مي شود. توجه بايد داشت كه اجزاي يك ليست به صورت افقي نمايش داده مي شوند و عنصر آخر ليست Null است.
Lisp به عنوان يك زبان برنامه نويسي تابعي طراحي شده است. همه محاسبات در برنامه تابعي كاملا كاربردي است. پردازش هاي تكراري مي توانند با صدا زدن توابع بازگشتي و يا ساختن حلقه هاي ضروري مشخص شوند. اين مفاهيم اساسي برنامه نويسي تابعي را متفاوت تر از برنامه نويسي امري مي سازد.همچنين قواعداين زبان بر خلاف زباني مانند C كه مخلوط پيچيده اي از انگليسي و عبارت جبري است بسيار ساده است .
Lisp متداول كه در 1984 طراحي شد ويژگي هاي چندين نسخه ازLisp را در خود جاي داده است. اين نسخه ازاين زبان بسيار پيچيده و بزرگ است .


ML (Meta Language) :
ML  در سال 1980 به وسيله Robert Milner در دانشگاه Edinburg طراحي شد. ML در اصل يك زبان تابعي است ولي برنامه هاي امري را نيز پشتيباني مي كند. در اين زبان توابع نسبت به توابع امري عمومي تر هستند. 
پارامترها به صورت عادي به توابع پاس داده مي شوند و مي توانند چندريختي باشند. آن ها مي توانند پارامترهايي از انواع مختلف را با انواع مختلفي صدا بزنند. برخلاف Lisp در ML نوع هر متغير و عبارت مي تواند در هنگام كامپايل مشخص شود. نوع داده ها بيشتر از نام ها اشيا را همراهي مي كنند.

--------------------------------------
40
طراحی زبان های برنامه سازی - PL
پی دی اف
اسلایدهای درسی- فارسی- 11 عدد
سرفصل دروس طراحی زبانهای برنامه سازی

--------------------------------------
41
طراحی زبان های برنامه سازی - PL
کد
چند نمونه کد به زبان ML

-------------------------------------- 

Comments (0) Posted to مطالب کارشناسی 08/02/2012 Edit

ارائه مطالب کارشناسی

 
بسم الله الرحمن الرحیم
در این بخش گزیده ای از مطالب و موضوعاتی که در طول دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد، بر روی آنها کار کرده ام و همینک فایل کامل آنها موجود می باشد، ارائه می گردد. در صورت نیاز به فایل کامل هر کدام از موضوعات و بخش های ارائه شده یا نیاز به توضیحات تکمیلی و یا هر گرونه سوال و ابهام در مورد موضوعات مطرح شده در وبلاگ، لطفا با ایمیل UniversityDataInfo{@}yahoo.com مکاتبه نمایید. فایل ها در قالب فایل ورد، پی دی اف، پاورپوئینت و ... می باشند.
امید که مطالب موجود برای خوانندگان گرامی، مفید واقع گردد.
مطالب درج شده برای هر فایل، اطلاعات مربوط به فایل شامل ردیف، موضوع، قالب فایل، عنوان فایل، کلمات کلیدی و بخشی از متن فایل جهت نمایش می باشد.

 
34
زبان تخصصی
ورد
ASP.NET، NAME SPACE ، فضای نام
ترجمه آماده، متن ترجمه آماده، زبان تخصصی، رشته کامپیوتر، نرم افزار، سخت افزار، مقدمه،مروری بر عملكرد فضای نام، استفاده از فضای نام، استفاده از فضای نام Microsoft.Visual Basic، شناخت فضای نام ریشه: System، عملكرد 
، اعداد صحیح، اعداد اعشاری، ... دانلود رایگان ، دانلود، کتاب ترجمه شده ، ...

مایكروسافت فضای نام را به عنوان برنامه منطقی نام‌گذاری برای دسته‌بندی انواع مربوط به هم تعریف میكند. اما معنی آن برای ما این است كه تمامی اشیاء به كار رفته در ASP.NET براساس نوع دسته‌بندی میشوند، این امر به یافتن سریع آنها كمك میكند. فضای نام NET. راباید به عنوان یك فایل كابینت فرض كرد. شما از فایل كابینت‌ها برای دسته‌بندی اشیایی كه به هم مربوط هستند، استفاده میكنید تا آنها را راحت‌تر بیابید. به عنوان مثال ممكن است كه شما سند منزل و وثیقه نامه ‌های خود را در یك پوشه و مدارك مربوط به وام دانشگاه و دسته چك خود را در پوشه‌ای دیگر قرار دهید. فضای نام دقیقاً همین مفهوم را دربر دارد. اشیاء مشابه با یكدیگر دسته‌بندی میشوند . یك شیء HTMLInputTEXTBOX در همان فضای نامی قرار میگیرد كه به شیء HTMLAnchor اختصاص یافته است . چون هر دو این اشیاء كنترل‌های رابط كاربر HTML را به نمایش میگذارند كه در معرض دید كاربر قرار میگیرند. ما در قسمت‌های بعد تمامی فضاهای نام مهم را بررسی خواهیم كرد كه مورد استفاده ASP.NET قرار دارند.
35
زبان تخصصی
ورد
ترجمه مقاله: توپولوژی شبکه(چگونگی استقرار شبکه)
توپولوژی شبکه(چگونگی استقرار شبکه)، انواع اولیه توپولوژی ها، طبقه بندی توپولوژی های شبکه، توپولوژی های فیزیکی، گذرگاه خطی،   گذر گاه توزیع شده، ستاره ای، حلقوی، مش : کامل (کاملا متصل)، مش نا تمام ( تا اندازه ای متصل)، درخت (معروف به سلسله مراتب )، توپولوژی شبکه ی ترکیبی، توپولوژی علامتی، توپولوژی منطقی ، طبقه بندی توپولوژی های منطقی، ... ترجمه آماده، متن ترجمه آماده، زبان تخصصی، رشته کامپیوتر، نرم افزار، سخت افزار،  دانلود رایگان ، دانلود، مقاله ترجمه شده ، ...


مطالعه ترتیب و  نگاشت عناصر  (پیوند ها ، گره ها  وغیره ) یک شبکه ؛ خصوصا ارتباطات داخلی فیزیکی (واقعی) و منطقی (مجازی) بین گره ها را توپولوژی شبکه گوییم. یک شبکه محلی (LAN)  یک نمونه شبکه است که هر دو نوع توپولوژی فیزیکی و منطقی را ارائه می کند. یک گره داده شده در LAN  دارای یک یا چند پیوند به یک یا چند گره دیگر در شبکه می باشد. نگاشت این پیوند ها و گره ها بر روی یک گراف منجر به ایجاد یک شکل هندسی خواهد شد که توپولوژی فیزیکی یک شبکه را تعیین می کند. همچنین مسیر جریان داده ها بین دو گره در یک شبکه ، توپولوژی منطقی شبکه را تعیین می کند. مهم است که به خاطر بسپاریم که توپولوژیهای فیزیکی و منطقی ممکن است در هر شبکه ی خاصی مشابه باشند. اما ممکن است متفاوت نیز باشند. هر توپولوژی شبکه ی خاص فقط توسط نگاشت گرافیکی پیکربندی ارتباطات فیزیکی و یا منطقی بین گره ها تعیین می شود. بنا براین توپولوژی شبکه از نظر فنی یک قسمت از نظریه ی گراف است. فاصله ی بین گره ها، اتصالات داخلی فیزیکی ، سرعت ارسال ، و یا نوع پیام ها ممکن است بین دو شبکه متفاوت باشند  و با این وجود نیز ممکن است که توپولوژی آنها یکسان باشد.
36
زبان تخصصی
ورد
ترجمه : آموزش جاوا
حلقه: دستوری که تا بر قراری یک شرط مکرراً اجرا می شود./ حلقه بی نهایت: حلقه ای که شرط آن همیشه درست است./ بدنه: دستوات درون حلقه./ تکرار:یک بار عبو از حلقه که شامل ارزیابی شرط حلقه است./ کپسوله کردن: تقسیم یک برنامه پیچیده بزرگ به اجزای کوچکتر  ( مثل توابع ) و تفکیک اجزا از یکدیگر ( مثل متغیر های محلی )./ متغیر های محلی: متغیری که درون تابع تعریف شده وفقط در بدنه تابع وجود دارد .متغیر های محلی از خارج تابعی که در آن تعریف شده اند قابل دسترسی نیستند و با توابع دیگر تداخل ندارند. / تعمیم دادن: جایگزینی چیزهایی غیر ضروری خاص (مثل ثوابت ) با چیزهایی که به طور مناسبی عمومی تراند ( مثل یک متغیر یا یک آرگومان ) .تعمیم دادن کد را انعطاف پذیر می کند تا دوباره استفاده شود یا حتی نوشتن آن آسانتر شود./ طرح توسعه: جریان توسعه یک برنامه . در این قسمت نوعی از توسعه برنامه را ارائه کردم که بر پایه کپسوله کردن و تعمیم دادن بود در قسمت 2-5 تکنیکی را نشان دادم که رشد نموی یا تدریجی می نامم در فصل بعد نوع دیگری از توسعه برنامه را خواهم گفت. ...
موجود

37
زبان تخصصی
ورد
ترجمه: LCSL - زبان شبیه سازی مدار منطقی
مدارهای منطقی یك كلیتی از جنبه قسمت مجازی الكترونیك محاسباتی است.آنها ترانزیستوری را كه در میكرو چیپ پیچیده كه در اغلب قطعات الكترونیكی مدرن –از كیسه هوا در ماشین كه برای هشدار استفاده شده –را شكل دهی میكنند.جنبه اساسی مدارهای منطقی این است كه سیگنال دیجیتال  كه همیشه فقط دو مقدار را قبول می كند ، كار می كنند.نمایش مقادیر با توجه به فن آوری متفاوت است، هر چند در سطح خیلی پایین سخت افزاری با ولتاژ بالا یا پایین نمایش می دهند یا در نمایش بولی درست و نادرست در زبان برنامه نویسی سطح بالاست. مدار های منطقی مانند نمایش فیزیكی تابع ریاضی یا منطقی بین یك مجموعه ورودی و یك مجموعه وخروجی عمل می كند.معمولا" ورودی ها به وسیله سیم ها (بیت) كه ولتاژ بالا یا پایین را دارند منتقل می شوند.(كه ، دوباره می توان به مقادیر درست یا نادرست در سطح بالا ترجمه شوند).فیزیك میانی كه یك مدار مبدل سیگنال است كه یك سری خروجی تولید می كند و به سیم های خروجی میفرستد.تركیبات مختلف این گونه توابع ابزار های مفیدی هرچند توابع ساده ریاضی مانند جمع وتفریق یا توابع خیلی پیچیده مانند نمایشگر گرافیگی بر روی یك مانیتور ، تولید می كنند.متوسط میكروچیپ های یك كامپیوتر شامل میلیونها میلیون از این چنین مدارهایی است و توان محاسباتی امروزی را تولید كرده اند. ساختار نمایشی همیشه یك جز كلیدی از فرآیند طراحی یك مدار منطقی دیجیتال است.در اضافه، نرم افزار و شبیه سازی یك قسمت كلی در زمینه آزمایش است.تحقیقات در مدار نیز مستثنی نیست، و شبیه سازی با نرم افزار قبل از اینكه حتی با یك قطعه سیلیكون  تماس نداشته باشید باعث بازده و ارزندگی بیشتر مدار می شود.طراحی مدار منطقی دیجیتال بر روی كامپیوتر و شبیه سازی با نرم افزار با ورودی های مختلف این اجازه را به مهندسان الكترونیك می دهد كه مدار را بدون اتلاف وقت و صرف هزینه برای اجزای مدار آزمایش كنند.
موجود

38
زبان تخصصی
ورد
ترجمه: بر نامه نویسی در LINUX
gcc(GNU cc)واحد كامپایلر پروژه ÷رنامه كامپایلر برنامه های در قالب C++,CوObjective C  را كامپایل می كند. در ضمن زبان های مانند Fortran(تحتg77) و Ada9x,modula-3 و زبانهای مختلف دیگری را نیز حمایت می كند. چون gccتقریبا اساس تمام توسعه های LINUX می باشد آن را با عمق بیشتری بررسی می كنیم.gccكنترل زیادی به برنامه نویس در كامپایل كردن برنامه ها می دهد. كامپایل كردن برنامه به 4قسمت تقسیم می شود. 1.پیش پردازش 2.كامپایل كردن مناسب 3.اسمبل كردن4.LINKكردن  شما می توانید اجرای برنامه را در هر كدام از مراحل بالایی متوقف كنید تا خروجی كامپایلر را در آن مرحله ببینید. gcc می تواند گویش های مختلفC مانند ANSI C یا C سنتی (Kernighan and Ritche) و C++وObjective C را كامپایل كند. شمامی توانید مقدار و نوع اشكال زدایی(debug) اطلاعات را تعیین كنید. مانند همه ی كامپایلرها gcc نیز می تواند بهینه سازی كد را انجام دهد.  gccبه شما این اجازه را می دهد كه اطلاعات اشكال زدایی و بهینه سازی را باهم ادغام نمائید. من شخصا نسبت به این عمل به شدت دلسرد می باشم. چون كد بهینه شده برای debugكمی مشكل می باشد: متغیرهای static ممكن است ناپدید شوند، حلقه ها ممكن است باز شوند و… بنابراین برنامه بهینه شده با كد برنامه ی اصلی برابر نمی باشد. gcc بیش از 30 اخطار خصوصی(مجزا) وسه مرحله catch-all می باشد. gcc همچنین یك cross-compiler می باشد.( كامپایلری كه خروجی آن بر روی دیگر كامپیوترها نیز كار می كند.) بنابراین شما می توانید كد خود را توسعه دهید تا روی یك پردازشگر دیگر با معماری دیگر نیز اجرا شد و بالاخره gcc توسعه های زیادی از C++, C را حمایت می کند. تمامی این توسعه ها به بهینه شدن تلاش كامپایلر كمك می كند یا به بیان دیگر كار شما به عنوان یك برنامه نویس را راحت می كنند. من چند مورد از توسعه ها را بیان می كنم چون شما با آنها در header فایلهای هسته(kernel)لینوکس مواجه خواهید شد. اما به شما پیشنهاد می كنم از آنها دركد تان استفاده نكنید.
موجود

Comments (0) Posted to مطالب کارشناسی 08/02/2012 Edit

ارائه مطالب کارشناسی

 
بسم الله الرحمن الرحیم
در این بخش گزیده ای از مطالب و موضوعاتی که در طول دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد، بر روی آنها کار کرده ام و همینک فایل کامل آنها موجود می باشد، ارائه می گردد. در صورت نیاز به فایل کامل هر کدام از موضوعات و بخش های ارائه شده یا نیاز به توضیحات تکمیلی و یا هر گرونه سوال و ابهام در مورد موضوعات مطرح شده در وبلاگ، لطفا با ایمیل UniversityDataInfo{@}yahoo.com مکاتبه نمایید. فایل ها در قالب فایل ورد، پی دی اف، پاورپوئینت و ... می باشند.
امید که مطالب موجود برای خوانندگان گرامی، مفید واقع گردد.
مطالب درج شده برای هر فایل، اطلاعات مربوط به فایل شامل ردیف، موضوع، قالب فایل، عنوان فایل، کلمات کلیدی و بخشی از متن فایل جهت نمایش می باشد.

-------------------------------
31
طراحی الگوریتم ها
پاور پوئینت
اسلاید درسی دکتر صمد پایدار : طراحی الگوریتم ها
سرفصل دروس: مقدمه / تحلیل الگوریتم ها / ترتیب، بازگشت پذیری و الگوریتم های بازگشتی- Recursive Algorithms، روش تقسیم و حل- Divide & Conquer Technique، روش حریصانه- Greedy Method، روش پویا، روش بازگشت به عقب- Backtracking Method، روش انشعاب و تحدید، جستجو در درختها و گرافها، روش بازگشت به عقب، برنامه نویسی پویا- Dynamic Programming، 
-------------------------------
32
طراحی الگوریتم ها
پاور پوئینت
اسلاید درس طراحی الگوریتم ها (با شبه کد های c ++) ، تعداد اسلاید 249 عدد بسیار جالب و تشریحی
سرفصل دروس: مقدمه / تحلیل الگوریتم ها / ترتیب، بازگشت پذیری و الگوریتم های بازگشتی- Recursive Algorithms، روش تقسیم و حل- Divide & Conquer Technique، روش حریصانه- Greedy Method، روش پویا، روش بازگشت به عقب- Backtracking Method، روش انشعاب و تحدید، جستجو در درختها و گرافها، روش بازگشت به عقب، برنامه نویسی پویا- Dynamic Programming، 
-------------------------------
33
معماری کامپیوتر
ورد
کامپیوتر کوچک ( گذرگاه مشترک و انتخاب دستگاههای وروردی و خروجی)
-------------------------------

Comments (0) Posted to مطالب کارشناسی 08/02/2012 Edit

ارائه مطالب کارشناسی- جزوه درسی : الگوریتم و ساختمان داده‌ها

 
بسم الله الرحمن الرحیم
در این بخش گزیده ای از مطالب و موضوعاتی که در طول دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد، بر روی آنها کار کرده ام و همینک فایل کامل آنها موجود می باشد، ارائه می گردد. در صورت نیاز به فایل کامل هر کدام از موضوعات و بخش های ارائه شده یا نیاز به توضیحات تکمیلی و یا هر گرونه سوال و ابهام در مورد موضوعات مطرح شده در وبلاگ، لطفا با ایمیل UniversityDataInfo{@}yahoo.com مکاتبه نمایید. فایل ها در قالب فایل ورد، پی دی اف، پاورپوئینت و ... می باشند.
امید که مطالب موجود برای خوانندگان گرامی، مفید واقع گردد.
مطالب درج شده برای هر فایل، اطلاعات مربوط به فایل شامل ردیف، موضوع، قالب فایل، عنوان فایل، کلمات کلیدی و بخشی از متن فایل جهت نمایش می باشد.

--------------------------- 
30
کامپیوتر - الگوریتم و ساختمان داده‌ها
ورد
جزوه درسی : الگوریتم و ساختمان داده‌ها
فهرست مطالب: الگوریتم‌ها، كاربردهای آرایه،  كاربرد آرایه در نمایش چند جمله‌ای،  كاربرد آرایه‌ها در نمایش ماتریس اسپارس (تهی یا خلوت)، نوع داده مجرد یا ADT، پشته و صف، كاربرد صف در محیط‌های برنامه‌نویسی چندگانه، كاربرد پشته در فراخوانی زیربرنامه‌ها، كاربرد پشته در ارزشیابی عبارات، پشته و صف چند گانه، لیست پیوندی، ساختار كلی یك گره در لیست پیوندی، انواع لیست پیوندی، اعمال ممكن بر روی لیست‌های پیوندی، كاربردهای لیست پیوندی، درخت، روش‌های نمایش درخت، درخت‌های دودویی، پیمایش درخت‌های دودویی، كاربرد درخت، گراف، انواع گراف، روش‌های نمایش یك گراف، انواع پیمایش، انواع درختان پوشا، كاربردهای گراف، انواع مرتب سازی
--------------

الگوريتم‌ها

الگوريتم: به روش حل هر مسأله الگوريتم مي‌گوييم. در حقيقت الگوريتم به مجموعه‌اي از دستورالعمل‌ها گفته مي‌شود كه اگر دنبال و پي‌گيري شود، موجب حل مسأله‌ي خاصي مي‌شود.

خواص الگوريتم: خواص الگوريتم عبارتند از:

1-    ورودي: هر الگوريتم داراي صفر عنصر ورودي و يا بيشتر مي‌باشد

2-    خروجي: هر الگوريتم حداقل داراي يك عنصر خروجي خواهد بود

3-    محدوديت: هر الگوريتم داراي شرط خاتمه مي‌باشد

4-    قطعيت: هر الگوريتم بايد خالي از ابهام باشد

5-    كارايي: هر الگوريتم بايد داراي كارايي لازم براي رسيدن به هدف موردنظر باشد

معيارهاي يك الگوريتم: معيارهاي يك الگوريتم عبارتند از:

الف) زمان[1]        ب) فضا[2]        ج) پيچيدگي[3]

فلوچارت[4]: به مجموعه‌اي از اشكال استاندارد كه راه حل خاصي را براي حل مسأله نشان مي‌دهند، فلوچارت گفته مي‌شود.

زمان اجراي هر برنامه به سه بخش تقسيم مي‌شود:

الف) زمان كامپايل[1]         ب) زمان وقفه[2]           ج) زمان ماشين[3]

توجه كنيد كه هر كدام از زمان‌هاي فوق داراي FC[4] (شمار فراواني) هستند.

FC: به تعداد تكرار هر دستور در يك برنامه، شمار فراواني يا FC مي‌گويند.

.... 

Comments (0) Posted to مطالب کارشناسی 08/02/2012 Edit

ارائه مطالب کارشناسی


بسم الله الرحمن الرحیم
در این بخش گزیده ای از مطالب و موضوعاتی که در طول دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد، بر روی آنها کار کرده ام و همینک فایل کامل آنها موجود می باشد، ارائه می گردد. در صورت نیاز به فایل کامل هر کدام از موضوعات و بخش های ارائه شده یا نیاز به توضیحات تکمیلی و یا هر گرونه سوال و ابهام در مورد موضوعات مطرح شده در وبلاگ، لطفا با ایمیل UniversityDataInfo{@}yahoo.com مکاتبه نمایید. فایل ها در قالب فایل ورد، پی دی اف، پاورپوئینت و ... می باشند.
امید که مطالب موجود برای خوانندگان گرامی، مفید واقع گردد.
مطالب درج شده برای هر فایل، اطلاعات مربوط به فایل شامل ردیف، موضوع، قالب فایل، عنوان فایل، کلمات کلیدی و بخشی از متن فایل جهت نمایش می باشد.
-----------------------------
29
کشاورزی - آب
ورد
نقش هواشناسی در فعالیتهای فرهنگی اقتصادی و اجتماعی 
نقش هواشناسی در فعالیتهای فرهنگی اقتصادی و اجتماعی: هواشناسی و توریسم، هواشناسی و كشاورزی، هواشناسی و بهداشت عمومی، هواشناسی و انرژیهای نو، هواشناسی و كاهش بلایا، هواشناسی و هوانوردی، هواشناسی و ترابری دریایی ، هواشناسی و ترابری جاده ای، هواشناسی و ورزش، هواشناسی و شهر سازی، هواشناسی و صنعت، هواشناسی و توسعه پایدار، تفاوت هواشناسی (Meteorology) و اقلیم شناسی (آب و‌هواشناسی Climatology)، ، منابع اطلاعاتی مطالعات اقلیمی، مفاهیم آب و هوا و هواشناسی ، ، عناصر هواشناسی ، انواع دماسنج ها، ابزارهای رطوبت سنجی ، ابزارهای فشارسنجی،  ، ابزارهای اندازه گیری سرعت و سمت باد،  ، رادیو سوند (Radio sonde) چیست ؟ ، بویی (buoy ) چیست ؟ ، نمودارهای بررسی تغییرات دمای خاک، نمودارهای بررسی تغییرات رطوبت هوا، نمودارهای بررسی تغییرات ساعات آفتابی، نمودارهای بررسی تغییرات دمای هوا 
-----
نقش هواشناسي در فعاليتهاي فرهنگي اقتصادي و اجتماعي 
در اين قسمت سعي شده بخشي از تأثيرات اطلاعات هواشناسي در امر توسعة اقتصادي و اجتماعي جوامع در حد بسيار مختصر بيان شود .
هواشناسي و توريسم :
هر گردشگري علاقه مند به دانستن وضعيت آب و هوايي منطقة مورد نظر قبل از مسافرت مي باشد و هواشناسي مي تواند اين اطلاعات مورد نياز را در اختيار گردشگران و نيز مسؤولان مناطق توريستي براي برنامه ريزي هاي لازم قرار دهد . 
هواشناسي و كشاورزي :
امر كاشت ، داشت و برداشت محصولات كشاورزي بدون در نظر گرفتن پارامترهاي هواشناسي داراي بازده اندك و همراه با خسارت احتمالي زياد است . هواشناسي علاوه بر تحقيقات در مورد سازگاري گونه هاي مختلف گياهي با آب و هوا در تعيين مناسب ترين زمان كاشت ، داشت و برداشت محصول ، سمپاشي ـ كوددهي و آبياري و كاهش خسارت جوي بويژه سرمازدگي و پيش بيني آفات گياهي مي تواند مسؤولان و كشاورزان را ياري دهد .
هواشناسي و بهداشت عمومي :
تغييرات ناگهاني دماي هوا نظير سرد شدن و گرم شدن ناگهاني و نيز افزايش آلودگي شهرهاي بزرگ در نتيجة پديدة وارونگي دما و ديگر پديده هاي جوي منجر به گسترش بعضي از بيماريها و بروز خطرات جاني و ضررهاي مادي شهروندان مي گردد ، هواشناسي مي تواند با آگاهي دادن به موقع به مردم و مسؤولان اين آسيبها را تا حد زيادي كاهش دهد . 
هواشناسي و انرژيهاي نو :
آلودگيهاي ناشي از استفادة بي رويه از سوختهاي فسيلي از يكسو و اتمام منابع چنين سوختها در آيندة نه چندان دور از سوي ديگر استفاده از انرژيهاي نو نظير انرژي باد ، انرژي حاصل از امواج دريا ن نظاير آنها را 
اجتناب ناپذير مي سازد و استفادة بهينه از چنين انرژي هايي مستلزم اطلاعات آب و هوايي طولاني مي باشد و اطلاعات حاصل از ايستگاه و دانش هواشناسي مي تواند دستيابي به چنين انرژيها را تسهيل نمايد .هواشناسي و كاهش بلايا :
بسياري از بلاياي غير مترقبه نظير سيل و طوفان ، آلودگي شديد هوا و سرمازدگي ، احتراق جنگلها و … ناشي از عوامل جوي است كه به كمك اطلاعات و آمار هواشناسي و نيز پيش بيني به موقع پديده هاي مخرب جوي مي توان خسارات مادي و جاني از اين حوادث را به حداقل رسانيد .
هواشناسي و هوانوردي :
صعود و فرود هواپيماها در فرودگاههاي مبدأ و مقصد و نيز حركت هرگونه هواپيمايي در آسمان بدون در دست بودن اطلاعات جوي اعم از اطلاعات به موقع و نيز پيش بيني هواي مسير پرواز و فرودگاهها عملاً غير ممكن است و در دسترس نبودن اين اطلاعات مي تواند به سوانح هوايي منجر شود بدين جهت در كليه فرودگاهها وجود هواشناسي سينوپتيك و در فرودگاههاي اصلي علاوه بر ايستگاه ، وجود مركز پيش بيني هواشناسي ضروري است .
هواشناسي و ترابري دريايي : 
امروزه كشتيهاي بزرگ و كوچك زيادي در بندرگاهها متوقف و يا در اقيانوسها و درياها مشغول حمل بار و مسافر مي باشد و همينطور كشتيها و قايق هاي ماهيگيري زيادي در درياهاي دور و نزديك كشورها مشغول فعاليتند ، وقوع طوفانهاي دريايي و ديگر شرايط جوي نامساعد خطر دائمي براي كشتيها و مسافرين و محمولة آنها مي باشد . اطلاعات جوي به موقع و ضدور پيش بيني هاي لازم مهمترين عامل براي كاهش خسارات مالي و جاني بويژه در مورد ماهيگيران و قايقهاي تفريحي و امور كشتيراني مي باشد . 
هواشناسي و ترابري جاده اي :
تهيه اطلاعات جوّي لازم در مورد وضعيت جاده ها براي تسهيل در امر ترابري جاده ها كاهش خسارات احتمالي و نيز آسايش مسافرين امر ضروري مي باشد . اين امر بويژه در فصل سرما در مناطق كوهستاني كه جاده هاي آن برف گير ، بهمن خيز و لغزنده مي باشد از اهميت بيشتري برخوردار است . صدور اطلاعات و پيش آگاهي هاي لازم براي مسئولان و مردم ضمن تسهيل در امر رفت و آمد خسارات جاني و مالي حوادث جاده اي را در حد قابل توجهي پايين مي آورد .
هواشناسي و ورزش :
هر ورزشي نيازمند آب و هواي خاص است در ورزشهاي زمستاني نظير اسكي ، برفي بودن هوا ، در موج سواري طوفاني بودن دريا و در ورزشهايي نظير فوتبال و دو ميداني صافي و آرامش هوا نقش دارند . وجود فشار هوا و ارتفاع و تنوع آب و هوا تاثير فيزيكي خاص بر روي ورزشكاران دارد كه با سازگاري مي تواند ورزشكار را 
آماده رقابت نمايد و هواشناس مي تواند با دادن اطلاعات جوّي و پيش آگاهي هاي لازم ورزشكاران و مسئولان ورزشي و تماشاگران را در انجام بهتر فعاليتهاي ورزشي ياري دهد .
هواشناسي و شهر سازي :
بسياري از شهرها كه بدون توجه به اطلاعات اقليمي ساخته شده يا گسترش يافته اند بطوري كه مشكلاتي نظير آلودگي هوا ، تامين آب مورد نياز و سيل خيز بودن منطقه و نظاير اينها كه جملگي ناشي از عوامل جوي و اقليمي مي باشند در رنجند ، تنوع اقليمي در ساخت و ساز اماكن و ساختمان و نوع گرم و سرد نمودن آنها با هوا شناسي رابطه مستقيم دارد ، استفاده از اطلاعات و آمار هواشناسي در طراحي و احداث شهرهاي جديد و نيز توسعه شهرهاي قديمي مي تواند اين عوارض را به حداقل برساند .

هواشناسي و صنعت :
بسياري از صنايع موجب آلودگي هستند و احتياج به مكان مناسب براي استقرار دارند بعضي از صنايع به عناصر جوي نظير رطوبت و دما حساسند و حتي بعضي از صنايع داروسازي احتياج به هواي تميز و عاري از آلودگي دارند و لذا ايجاد و گسترش هر گونه صنعتي احتياج به اطلاعات هواشناسي دارد و داده هاي هواشناسي مي تواند با تعيين مكان مناسب ، ماشين آلات مناسب و صنايع مناسب براي هر ناحيه اي ضمن بالا بردن راندمان توليد ، خسارات احتمالي اين صنايع را به حداقل كاهش دهد .
هواشناسي و توسعه پايدار :
با توجه به مطالب ذكر شده ايجاد هرگونه تاسيسات زير بنايي نظير احداث سد و جاده ، راه آهن و احداث فرودگاهها و بنادر و شبكه هاي آبياري ، حفظ منابع آب و خاك ، حفاظت جنگلها و منابع طبيعي ، حفظ محيط زيست ، جلوگيري از آلودگي هوا ، دسترسي به انرژي هاي سالم و ارزان ، توسعه منابع غذايي و در يك جمله تمام عوامل لازم براي دست يافتن به توسعه پايدار داشتن اطلاعات و آمار و داده هاي هواشناسي و دسترسي و استفاده بهينه از اين اطلاعات و كاربردي نمودن آن مي باشد .

تفاوت هواشناسی (Meteorology) و اقلیم شناسی (آب و‌هواشناسی Climatology)

اگر چه موضوع مطالعه آب و هواشناسی و هواشناسی، اتمسفر (هواسپهر) است، ولی هر کدام با نگرشی متفاوت آن را بررسی می کنند :
1- هواشناسی، هوا را و اقلیم شناسی، آب و هوا را شناسایی و تبیین می کند. 
2- هواشناسی وضعیت جوی را به طور عام و برای یک لحظه بررسی می کند؛ اما، آب و هوا‌شناسی تیپ هوای غالب یک مکان معین را در دوره طولانی مطالعه و تفاوتهای آب و هوایی مکانها را کشف می کند.
3- هدف هواشناسی شناخت مطلق و عام اتمسفر و تغییرات آن (هوا) است؛ ولی در آب و هواشناسی سعی می‌شود با شناخت آب و هوای هر منطقه، تأثیرهای آب و هوایی آن بر روی فعالیتهای انسانی مشخص شود. 
4- هواشناس وضع هوا را در کوتاه مدت پیش‌بینی می کند؛ اما، آب و هواشناس براساس عوامل به وجود آورنده آب و هوا، پدید آمدن آب و هوای خاصی را در مکانی خاص و با توجه به تاثیر آن در زندگی انسانها، پیش بینی می کند. 
5- ابزار شناسایی و توجیه هواشناس، اصول و قوانین و مدلهای فیزیکی و دینامیکی است. اما ابزار آب و هواشناس، علاوه بر اصول علم هواشناسی، اصول و مفاهیم جغرافیای نیز هست.
 

Comments (0) Posted to مطالب کارشناسی 08/02/2012 Edit

ارائه مطالب کارشناسی


بسم الله الرحمن الرحیم
در این بخش گزیده ای از مطالب و موضوعاتی که در طول دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد، بر روی آنها کار کرده ام و همینک فایل کامل آنها موجود می باشد، ارائه می گردد. در صورت نیاز به فایل کامل هر کدام از موضوعات و بخش های ارائه شده یا نیاز به توضیحات تکمیلی و یا هر گرونه سوال و ابهام در مورد موضوعات مطرح شده در وبلاگ، لطفا با ایمیل UniversityDataInfo{@}yahoo.com مکاتبه نمایید. فایل ها در قالب فایل ورد، پی دی اف، پاورپوئینت و ... می باشند.
امید که مطالب موجود برای خوانندگان گرامی، مفید واقع گردد.
مطالب درج شده برای هر فایل، اطلاعات مربوط به فایل شامل ردیف، موضوع، قالب فایل، عنوان فایل، کلمات کلیدی و بخشی از متن فایل جهت نمایش می باشد.
----------------------------
20
تربیت بدنی
ورد
ورزش و چگونگی جذب غذا
ورزش و چگونگی جذب غذا/ مصرف كربوهیدراتها قبل از مسابقات ، در طول مسابقات و در زمان بهبودی و استراحت / مصرف كربوهیدراتها در طول تمرینات / مصرف كربوهیدرات قبل از تمرینات ورزشی / مصرف كربوهیدرات در زمان استراحت بعد از مسابقه/ 

----------------------------
21
تربیت بدنی
ورد
تاریخچه ورزش
تاریخچه ورزش،  اهمیت ورزش ، رده بندی ورزش ، مسابقه ، رقابتی ، مهارتی، جوانمردی در ورزش ، ورزش و تدبیر ، هنر و ورزش 

ورزش شامل فعالیت هر کس با یک منظور و در محیطی متفاوت از محیط روزانه برای مسابقه، لذت بردن ، برای کسب برتری، برای پیشرفت مهارت یا ترکیبی از تعدادی از این هاست. انواع مختلفی از ورزش وجود دارند.ورزش ترکیبی از فعالیت های فیزیکی عادی و معمول و مهارت های شخصی و به عنوان تفریح و یک سری از قوانین که برای مسابقه ، لذت بردن و رسیدن به برتری است. ترکیب شخصیت هایی با مهارت های متفاوت در یک ملت، شجاعت و دلاوری آن ملت را افزایش می دهد .

----------------------------
22
تربیت بدنی
ورد
چرا باید ورزش كنیم
چرا باید ورزش كنیم؟ / گرفتگی عضلانی / سلامت روان با ورزش / وزن بدن چگونه تنظیم می شود؟/ ورزش های مناسب برای دوران مختلف زندگی / بهداشت ورزشی و نكات ایمنی در محیط های ورزشی/ چگونه متوجه شویم که آب بدنمان کاهش یافته است؟/ انرژی / شدت فعالیت / سطح آمادگی ورزشكار / رژیم غذایی قبل از ورزش / نیازهای تغذیه ای ورزشكاران 

با افزایش سن تغییرات متعددی در قسمت های مختلف بدن ایجاد می شود. قلب ، ریه ها، سیستم عصبی، عضلات و استخوان ها دچار تغییرات ناشی از افزایش سن می شوند

----------------------------
23
تربیت بدنی
ورد
تحقیق آماده : ورزش برای توسعه و صلح: به سوی دستیابی  به اهداف توسعه هزاره
مقدمه، درك نیروی بالقوه ورزش بعنوان ابزاری برای توسعه و صلح : حوزه ورزش، به حداكثر رساندن جوانب مثبت ورزش، ورزش و توسعه انسانی پایدار، ورزش و توسعه اقتصادی، ورزش و صلح، ورزش بعنوان حقوق بشر،  ورزش در پی تحقق اهداف توسعه هزاره: ورزش و سلامت، کاهش جهانی امراض غیرمسری، افزایش عدم فعالیت‎های جسمانی، منافع سلامتی ورزش و فعالیت جسمانی، منافع اقتصادی ورزش برای سلامت، ورزش و آموزش و پرورش، ورزش بعنوان ”مدرسه زندگی“، ورزش- آموزش و پرورش و فراگیر بودن، ورزش،‌ آموزش و پرورش و تربیت بدنی، ورزش و توسعه پایدار، ورزش و توسعه اقتصادی، ورزش و توسعه اجتماعی، ورزش و محیط زیست، ورزش و داوطلب شدن، ورزش و صلح، برنامه‎های محله‎ای برای صلح، برنامه‎های صلح بین‎المللی، ورزش و ارتباطات، ورزش و حمایت، ورزش و بسیج اجتماعی، رویكرد مشاركتی به برنامه‎های ورزش برای توسعه، چارچوب مشترك برای توسعه و صلح، ورزش و HIV/AIDS، تاثیر ورزش بر HIV/AIDS، تأثیر HIV/AIDS بر ورزش، ...
----------------------------
24
تربیت بدنی
ورد
مقاله: اصول ارزشی و اخلاقی در ورزش
 بازی و ورزش ازتمایلات و نیازهای اساسی انسان است برای بشر داشتن  یك زندگی سرشار از توانایی ، طراوت و نیرومندی توام با زیبایی جسمی وروحی  مطلوب وبرای دستیابی به آن پرداختن به فعالیتهای ورزشی ضروری است. بسیاری از صاحبنظران مسائل تربیتی معتقد هستند فعالیتهای ورزشی ارزشها را آموزش می دهد . واز طریق آن كار گروهی ، رفتار ورزشی ، همكاری، انضباط و اعتماد به نفس آموخته می شود وبدین ترتیب  از نتایج مطلوب ورزش بهره گیری می شود. ورزش جوانان با كمك به القای این ارزشها وبه عنوان عامل مهمی در جلوگیری از بزه كاری مورد  توجه   قرار می گیرد . نسیم ولایت در ورزش در واقع جاری شدن روح پاک ورزش ,بوی خوش دوستی صداقت ,راستی, درستی , نیرومندی,جوانمردی وگسترش منش های ورزشی و ارزش های پهلوانی درعرصه های مختلف   وچگونگی اشاعه آن در جامعه است. در زمینه مسائل فرهنگی ما با فقر پژوهش  روبرو هستیم. امیدوار هستیم كه صاحب نظران و پژوهشگران  عرصه های مختلف ورزش ,مسائل فرهنگی ورزشی را  بیشترمورد امعان نظرقرار دهند . دراین راستا ابتكار بسیج ورزش كشوررا  كه یك نهاد عمومی فرهنگی  و غیر دولتی  است , در برگزاری همایش  نسیم ولایت در ورزش  ارج می نهیم. در این مقاله ضمن تعاریفی از اصطلاحات واژه های ورزش - نسیم - ولاء -  ولایت – پهلوانی  مفهوم ورزش به اصول ارزشی و اخلاقی مربیگری اشاره می شود.
----------------------------
 25
تربیت بدنی
ورد
زورخانه ورزشی بی نظیر
زورخانه قدیمی ترین ورزش ایرانی است که عمری 1000 ساله دارد. این ورزش در زمان های گذشته به نام "زورخانون" معروف بوده است. در زمان گذشته ورزشکاران در حالی به این ورزش روی آوردند که سخت گیرترین حکومت ها بر آنها سلطه می کردند، اما آنها با هدایت مرشد به تمرین می پرداختند. / تأثیرات سیاسی -  اجتماعی زورخانه/ انگیزه / برگزاری رقابت ها / نتیجه: همه چیز درباره زورخانه گفته شد: زورخانه یک ورزش بی نظیر است، قهرمانان در زورخانه ها پرورش یافته اند، زورخانه محلی است که در آن جا سنت و ورزش با یکدیگر پیوند خورده اند، مکانی است که "رستم"، "پوریای ولی" و "تختی" در آن جا پرورش یافته اند. هدف زورخانه پرورش روح و جسم ورزشکار در کنار هم می باشد. در مورد رونق بخشیدن به ورزش زورخانه به صورت مفصل بحث شد، اما متاسفانه امروز شاهدیم که قهرمانان نیز به ندرت به زورخانه ها می روند و این مسئله باید حل شود. اگرچه حس پهلوانی هنوز هم در قلب ایرانیان جای دارد، اما آیا روزی می رسد که زورخانه ها دوباره احیا شوند و صدای زنگ آنها در سراسر ایران شنیده خواهد شد؟
----------------------------
26
تربیت بدنی
ورد
اهمیت سلامتی و تربیت بدن، از نظر فقه و سنّت
در آیین مقدس اسلام، بر خلاف بسیاری از آیین های دیگر، بدن آدمی مورد تحقیر نیست. اسلام بدن انسان را چیزی بی ارزش نمی شمارد، زیرا بدن انسان ابزار تکامل روح است. تحقیر بدن، در حکم تحقیر شخصیت آدمی است و کسی که مرتکب این عمل شود، مستوجب کیفر و قصاص است.اسلام برای صحت و سلامتی، ارزش و اهمیت ویژه ای قایل بوده و از این رو فقه و سنّت اسلامی از مطالب و دستور العمل هایی در این زمینه مملوّ است. از طرفی، رابطه تنگاتنگی بین ورزش و سلامتی وجود دارد، به گونه ای که به طور معمول کلمه "ورزش" به کلمه "تربیت بدنی" عطف شده و گفته می شود: "ورزش و تربیت بدنی".یکی از مهم ترین عوامل اهمیت ورزش در این است که موجب "ایجاد، تقویت و یا حفظ سلامتی" می شود؛ بنابر این، چنان چه ورزش به گونه ای باشد که برای سلامتی انسان زیان آور باشد و یا ورزشکار آن قدر در راه ورزش به خود فشار آورد که سلامتی اش در مخاطره قرار گیرد، از نظر اسلام و همچنین عقلانی عالم، مردود خواهد بود. 
----------------------------
27
تربیت بدنی
ورد
رادی پهلوانان
رادی پهلوانان - "گفتاری پیرامون رادی و مراسم گلریزان زورخانه" - آیین زورخانه ای را به هر آیینی که نسبت دهیم : خواه آیین مهرپرستی ، آیین عیاری , آیین عرفانی  همگی یک افق مشترک دارند و آن آیین جوانمردی است. / آیین جوانمردی  را تنها در رستم نامه ها و گرشاسب نامه ها و فتوت نامه ها نباید خواند .چراکه جوانمردی  تنها سخن نیست ، جوانمردی در تنگنای کلام نمی گنجد. جوانمردی  کنش و عشق و منش است. /  جوانمردی را می بایست  در  انسان امروز نیز یافت و بارورتر کرد. انسان امروز در دوره ای از تاریخ بشریت زندگی می کندکه سخت نیازمند  جوانمردی است . / بنا به گفته ی هانری کُربن[1] "آیین جوانمردی جمله تکالیفی است که فرد بنا بر محبت و به فرمان عشق اجرای آن را به عهده گرفته است. "[2] /  واژه ی جوانمرد از نظر ساختار دستوری از دو کلمه ی جوان( =صفت) و مرد(= اسم ) تشکیل شده است. مقصود از جوان در مفهوم ظاهری کلمه همان دوره ی جوانی است که شکوفایی صورت و جسم است اما در معنای مجازی در مفهوم سالک رونده است که اوج شکوفایی سیرت و جان است.این صفت و موصوف هنگامی که مقلوب می شوندیعنی مرد جوان تبدیل به جوان مرد می شود چنان بار سترگ معنایی می گیرد که بی درنگ ذهن از خامی به پختگی و کمال می رسد. 
----------------------------
28
تربیت بدنی
ورد
ضرب و آهنگ پهلوانان
ضرب و آهنگ پهلوانان- (جستاری پیرامون موسیقی و تاثیر آن در زورخانه) - همه ما سرشاریم از نوا، موسیقی، ره و آهنگ، چرا كه  در درون خود سازی داریم . این صدای ساز درون است كه ما را به بالا می برد ، می چرخاند و دست افشانمان می كند، اما پیش از نواختن به یك چیز نیازمندیم :  "به كوك" / كوك ساز درون، درونی كه چون نیكو كوك شود چنان طنینی خواهد داشت كه پژواكش گوش جهان را پر خواهد كرد. بی گمان هر كدام از ما دست كم چندین بار این جمله را روزی به دوستی كه ناشاد و غمگین  بوده گفته ایم كه : " امروز كوك نیستی! " ، یعنی كه امروز شاد نیستی و خوش نمی نوازی و  این مصداق همین گفتار است  كه : " هر یك از ما در اندرون خود سازی داریم" . یک پهلوان زورخانه ابتدا با صدای ساز درونش به میدان می رود و سپس این صدای خوش ساز برون است که دست افشانش می کند و وامی داردش تا در میانه ی گود به شور آید.  در  این گفتار اشاره ی کوتاهی خواهد شد به پیوستگی موسیقی و اسطوره ،سپس موسیقی حماسی و تاثیر آن بر تن و روان پهلوانان میان گود زورخانه. واژه موسیقی مشتق از كلمه " موسیكه " لاتین است به معنای وابسته و مربوط به" موزاها یا موساها" الهه های هنر در اساطیر یونان.  در ایران باستان به جای واژه " موسیقی"  از  واژه هایخنیاگر و رامشگر نام برده می شد. درباره پیوستگی موسیقی با اساطیر در میان فرهنگ های گوناگون سخن بسیار است؛
----------------------------

Comments (0) Posted to مطالب کارشناسی 08/02/2012 Edit

ارائه مطالب کارشناسی


بسم الله الرحمن الرحیم
در این بخش گزیده ای از مطالب و موضوعاتی که در طول دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد، بر روی آنها کار کرده ام و همینک فایل کامل آنها موجود می باشد، ارائه می گردد. در صورت نیاز به فایل کامل هر کدام از موضوعات و بخش های ارائه شده یا نیاز به توضیحات تکمیلی و یا هر گرونه سوال و ابهام در مورد موضوعات مطرح شده در وبلاگ، لطفا با ایمیل UniversityDataInfo{@}yahoo.com مکاتبه نمایید. فایل ها در قالب فایل ورد، پی دی اف، پاورپوئینت و ... می باشند.
امید که مطالب موجود برای خوانندگان گرامی، مفید واقع گردد.
مطالب درج شده برای هر فایل، اطلاعات مربوط به فایل شامل ردیف، موضوع، قالب فایل، عنوان فایل، کلمات کلیدی و بخشی از متن فایل جهت نمایش می باشد.

 --------------------------------
16
تاثیرات ارتعاشات پیچشی بر چتر در سنگ زنی

ترجمه مقاله
معرفی, مدل تئوری, شبیه سازی دامنه زمانی, مشخصات پیچشی قطعه کار, مشخصات پیچشی چرخ سنگ, قطع شدن تماس, پیشبینی ها
مدل کردن چتر در سنگ زنی در بسیاری از مقالات بررسی شده است.در اکثر آنالیزهای تئوری از تاثیرات ارتعاشات پیچشی در چتر هم در اسپیندل و هم در قطعه کار صرف نظر می شود. در مقاله پیشین مولف اثبات شده که این ارتعاشات پیچشی می تواند تاثیر زیادی در پروسه داشته باشد و یک روش تحلیلی بر دامنه فرکانس نیز ارایه شده است. به دلیل اینکه این روش بسیار پیچیده بود، مفروضات معلوم ایجاد می شود تا به یک مدل خطی دست یافته شود.این مقاله یک مدل دامنه زمانی را برای چتر در سنگ زنی با در نظر گرفتن ارتعاشات پیچشی  توصیف می کند که قابلیت آن را دارد تا بسیاری از تاثیرات غیر خطی که پیشتر در نظر گرفته نشده اند را محاسبه کند

-------------------------------
17
گیاه شناسی
پاور پوئینت
ارائه: قارچ های خوراکی
سابقه كشت و كار، اهمیت و ارزش غذایی قارچ ها ، ارزش دارویی قارچ ها، هزینه كم تولید، تامین منبع پروتین در جوامع پر جمعیت ، تولید كود های مساعد و عاری از میكروب، مزایا و خواص قارچ های خوراكی ( گوشت جنگلی)، دارای پروتین های قابل هضم و جذب فراوان، انواع ویتامین ها :B1، B2،B6،اسید فولیك ، ویتامین C،K،D،E، دارای انواع مواد معدنی از قبیل كلسیم، فسفر ، پتاسیم ، آهن ، منگنز ، مس ، روی ، موثر در درمان و پیشگیری از بیماری های قلبی و دیابت و فشار خون، موثر در درمان تومورهای سرطانی، موثر در درمان بیماری های كلیوی و كبدی، موثر در درمان چاقی، جایگزینی مناسب به جای گوشت قرمز برای افراد مسن،

-------------------------------
18
رشته مکانیک ماشین آلات
پاور پوئینت
ارائه: drinking bird
، پرنده ی نوشنده عجیب) ): drinking bird، اقلام جدید ، بخصوص اسباب بازی های جدید فقط چند ثانیه یا چند ساعت می توانند باعث سرگرمی شوند که بستگی به میزان خلاقیت بکار رفته در آنها دارد. یک فاکتور مهم در موفقیت یک شئ جدید قوه ابتکار بکار رفته در آنها دارد. علم نقش مهمی در جذابیت پرنده نوشنده دارد. ، یک لیوان گاهی می تواند برای شما احمقانه به نظر برسد، اما یک اسباب بازی می تواند آنها را که از قوانین پنهان شده در آن بی خبرند متحیر سازد ، حتی می تواند در تمام طول زندگیتان شما را متحیر سازد و پرنده نوشنده یکی از این اسباب بازی هاست همانطوری که از اسمش پیداست، پرنده نوشنده یک اسباب بازی جالب است که همواره ، در حال نوشیدن از هر لیوانی که شما بخواهید است. ، ، آناتومی پرنده نوشنده: ، پرنده شامل چهار قطعه ی اساسی است:، 1_ آرمیچر(بدنه)، 2_ چرخنده(مفصل و پا)، 3_ فیتیله (سر)، 4_ مایع داخلی (شکم)، ، ، 

-------------------------------
19
رشته مکانیک ماشین آلات
پاور پوئینت
ارائه: تاریخچه طب اسلامی
•طب در تمام ادوار تاریخ زندگى بشر، با او همراه بوده است. همچنان كه درد و رنج جزئى از زندگى بشر است، پس او همواره به دنبال راه علاج گشته و مى گردد. در ایران، یونان، روم، آشور، كلده، مصر و تمامى جهان متمدن قدیم مردم از طب اطلاعاتى داشتند و كسانى كه طبابت مى كردند، گاهى به صورت موبدان خدمت مى كردند و این بقراط حكیم بود كه توانست طب را از این شكل خرافاتى و معبدى بیرون آورد. او ثابت كرد كه مرگ و زندگى بر طبق قوانین منظم جهان رخ مى دهد و به علاوه مسائل اجتماعى و وجدانى خاصى نیز براى طبیب معین نموده است كه گواه آن «سوگند نامه بقراط» است. در كشور ما طب و طبابت ادوار مختلفى دارد كه مهم ترین آنها عبارتند از:الف) دوران هخامنشى ب) دوران ساسانى ج) دوران اسلامى

-------------------------------
 

Comments (0) Posted to مطالب کارشناسی 08/02/2012 Edit


درباره من

احمد استیری

احمد استیری هستم. بنده فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار از دانشگاه فردوسی مشهد می باشم. دوره کارشناسی ارشد را زیر نظر جناب دکتر کاهانی در آزمایشگاه فناوری وب دانشگاه فردوسی گذرانده ام. در این مدت در حوزه های مرتبط با پردازش متن از جمله وب معنایی و به طور ویژه متن کاوی بر روی متون زبان فارسی فعالیت داشتم. طراحی و پیاده سازی ابزارهای پایه ای پردازش زبان فارسی و به خصوص طراحی نخستین ابزار پارسر زبان فارسی و ابزار ارزیابی خودکار خلاصه سازهای فارسی و همچنین تولید پیکره قرآنی فرقان از جمله کارهای من در دوره کارشناسی ارشد می باشد.
در صورت نیاز به توضیحات تکمیلی و یا هر گرونه سوال و ابهام در مورد موضوعات مطرح شده در وبلاگ با ایمیل زیر مکاتبه نمایید.

پست الکترونیکی من:
UniversityDataInfo{@}yahoo.com

آخرين مطالب بروز شده

موضوعات

پيوندها

کلی

Feeds