درسنامه ها و مقالات

موضوعات: سیستم های خبره(Expert Systems)

گویش‌های غیر استاندارد RIF

در شرایطی که گویش‌های RIF پاسخگوی نیاز یک سیستم قانون مشخص نباشند، میبایست امکان تعریف گویش جدید، از طریق توسعه گویش‌های قبلی وجود داشته باشد....

گویش‌های استاندارد و اصلی RIF

گویش ها می‌توانند در دو دسته گویش‌های مبتنی بر منطق و گویش‌هایی برای قوانین تولید، قرار گیرند. گویش‌های مبتنی بر منطق، شامل زبان‌هایی...

سازگاری RIF با RDF و OWL

طراحی RIF به گونه ای بوده که با سایر استاندارد‌های وب  سازگاری داشته باشد. از این رو قوانین قابل تبادل توسط RIF می‌توانند در ترکیب با...

چارچوب توالی XML

چارچوب توالی XML یک نگاشت اصولی از نحو ارائه RIF-FLD به XML فراهم آورده و یک شِمای XML اصولی برای نحو XML تعریف می کند. نحو گویش های...

چارچوب معنایی RIF-FLD

  چارچوب معنایی RIF-FLD مفاهیمی را برای ساختار های معنایی و مدل های مرتبط با فرمول های RIF-FLD فراهم می کند. معنای یک گویش از طریق تخصیص پارامتر...

چارچوب نحوی RIF-FLD

چارچوب نحوی مکانیزمی برای مشخص کردن انواع ترم ها و قواعد مجاز و چگونگی تخصیص این مکانیزم ها برای تولید گویش های مشخص، تعریف می کند. یک گویش مشخص ممکن است...

چارچوب RIF برای گویش منطقی (RIF-FLD)

چارچوب RIF برای گویش‌های منطقی، RIF-FLD ، یک فرمالیته برای مشخص کردن کلیه گویش های منطق RIF ، از جمله RIF-BLD می باشد. FLD منطقی است که...

گویش قوانین تولید (RIF-PRD)

RIF-PRD یکی دیگر از گویش های اصلی RIF است که امکان تبادل  میان سیستم های مبتنی بر قوانین تولید را فراهم می آورد. RIF-PRD بر خلاف RIF-BLD از...

گویش هسته (RIF-Core)

از نقطه نظر تئوری RIF متناظر با زبان هایی از قوانین Horn قطعی بدون نمادهای تابعی(اغلب به آن Datalog گفته می شود) و همراه با معانی مرتبه اول...

گویش منطق پایه (RIF-BLD)

RIF-BLD یا گویش منطق پایه RIF ، قالبی است که امکان تبادل میان سیستم های قانون مبتنی بر منطق را فراهم می آورد. این گویش، یکی از گویش های اصلی RIF می...

انواع داده ای و Built-in ها (RIF-DTB)

  این سند انواع داده‌ای و توابع و مسند‌های built-in که میبایست توسط گویش‌های RIF ، مانند RIF-Core ، RIF-BLD یا RIF-PRD پشتیبانی شوند...

نیازمندی‌های قالب تبادل قوانین(RIF-UCR)

  اهداف و موارد کاربرد تعدادی نیازمندی را برای قالب تبادل قانون ایجاد می‌کنند. تعدادی از این نیازمندی‌ها عبارتند از:   قابلیت پیاده سازی،...

معماری قالب تبادل قوانین

  RIF توسط مجموعه ای از اسناد توصیف می شود که هر سند، بخشی از اهداف آن را تحت پوشش قرار می دهد. اسناد منتشر شده RIF عبارتند از:  ...

گویش های استاندارد و اصلی RIF

  گویش ها می توانند در دو دسته گویش های مبتنی بر منطق و گویش هایی برای قوانین تولید، قرار گیرند. گویش های مبتنی بر منطق ، شامل زبان هایی هستند که از...

گویش‌های RIF و انواع آن

  برخلاف دیگر استاندارد های وب معنایی مانند RDF ، OWL و SARQL ، RIF به جای ایجاد یک زبان قانون کامل برای پوشش دادن کلیه قوانین ممکن، بر روی قالبی...
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Converted to use with ITS. Powered by FUMblog