دکتر محمد مسافری ضیاءالدینی
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 20 01, 2017 | بازدید‌ها (102)


ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 18 12, 2016 | بازدید‌ها (107)
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 29 11, 2016 | بازدید‌ها (124)
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 1 11, 2016 | بازدید‌ها (65)
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 27 09, 2016 | بازدید‌ها (113)

درباره من

  • mosaferi
  • کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1386
    کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی- دانشگاه شهید بهشتی تهران- 1389
    دکتری فیزیولوژی ورزشی- دانشگاه تربیت بدنی بوداپست، مجارستان- 1394

پيوندها