دکتر محمد مسافری ضیاءالدینی
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 24 03, 2017 | بازدید‌ها (236)
http://fumblog.um.ac.ir/gallery/1017/112.gif
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 20 01, 2017 | بازدید‌ها (312)


ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 18 12, 2016 | بازدید‌ها (247)
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 29 11, 2016 | بازدید‌ها (257)
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 1 11, 2016 | بازدید‌ها (323)
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 27 09, 2016 | بازدید‌ها (285)

درباره من

  • mosaferi
  • کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1386
    کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی- دانشگاه شهید بهشتی تهران- 1389
    دکتری فیزیولوژی ورزشی- دانشگاه تربیت بدنی بوداپست، مجارستان- 1394

پيوندها