دکتر محمد مسافری ضیاءالدینی
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 20 01, 2017 | بازدید‌ها (237)
با سلام
 
 اسلایدهای جلسات امتحان پایان ترم را از لینک زیر دریافت نمایید:
 
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 28 12, 2016 | بازدید‌ها (233)
با سلام
 
اسلایدهای مرتبط با جلسه دهم مبانی بیوشیمی ورزشی را از لینک زیر دریافت نمایید.
 
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 24 11, 2016 | بازدید‌ها (307)
با سلام
 
اسلایدهای مرتبط با جلسه هفتم مبانی بیوشیمی ورزشی را از لینک زیر دریافت نمایید.
 
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 22 11, 2016 | بازدید‌ها (256)
با سلام
 
اسلایدهای مرتبط با جلسه ششم مبانی بیوشیمی ورزشی را از لینک زیر دریافت نمایید.
 
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 3 11, 2016 | بازدید‌ها (270)
با سلام
 
اسلایدهای مرتبط با جلسه پنجم مبانی بیوشیمی ورزشی را از لینک زیر دریافت نمایید.
 
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 28 10, 2016 | بازدید‌ها (308)
با سلام
 
اسلایدهای مرتبط با جلسه چهارم مبانی بیوشیمی ورزشی را از لینک زیر دریلفت نمایید.
 
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 21 10, 2016 | بازدید‌ها (233)

با سلام

اسلایدهای مرتبط با جلسه سوم مبانی بیوشیمی ورزشی را از لینک زیر دریافت نمایید.

دانلود نمایید.

ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 14 10, 2016 | بازدید‌ها (342)
با سلام
 
اسلایدهای مرتبط با جلسه اول و دوم مبانی بیوشیمی را میتوانید از لینک زیر دریافت نمایید.
 
 
همچنین فایل کمک آموزشی شیمی آلی را نیز به منظور مطالعه از لینک زیر دریافت نمایید.
 
 

درباره من

  • mosaferi
  • کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1386
    کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی- دانشگاه شهید بهشتی تهران- 1389
    دکتری فیزیولوژی ورزشی- دانشگاه تربیت بدنی بوداپست، مجارستان- 1394

پيوندها