دکتر محمد مسافری ضیاءالدینی
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 5 06, 2018 | بازدید‌ها (133)
با سلام
 
اسلایدهای مربوط به جلسات هفتم، هشتم، نهم و دهم را لینک های زیر دریافت نمایید:
 
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 24 04, 2018 | بازدید‌ها (131)
با سلام
 
اسلایدهای مرتبط با جلسه ششم را از لینک زیر دریافت نمایید:
 
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 12 04, 2018 | بازدید‌ها (141)
با سلام
 
از لینک زیر دریافت نمایید.
 
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 6 03, 2018 | بازدید‌ها (197)
با سلام
 
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 25 02, 2018 | بازدید‌ها (210)
با سلام
 
از لینک زیر دریافت فرمایید.
 
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 1 06, 2017 | بازدید‌ها (222)
با سلام
 
اسلایدهای مرتبط با جلسه یازدهم را از لینک زیر دریافت نمایید.
 
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 22 05, 2017 | بازدید‌ها (327)
با سلام
 
اسلایدهای مربوط به جلسات هشتم تا دهم را دانلود نمایید:
 
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 28 04, 2017 | بازدید‌ها (240)
با سلام
اسلایدهای مرتبط با جلسات پنجم، ششم و هفتم مبانی بیوشیمی و تغذیه ورزشی را از لینکهای زیر دریافت نمایید.
 
 
 
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 5 03, 2017 | بازدید‌ها (248)
با سلام
 
اسلایدهای مرتبط با جلسه سوم و چهارم مبانی بیوشیمی و تغذیه ورزشی را از لینک زیر دریافت نمایید.
 
ارسال شده توسط محمد مسافری ضیاءالدینی | 12 02, 2017 | بازدید‌ها (237)
با سلام
 
اسلایدهای مرتبط با جلسه اول و دوم مبانی بیوشیمی و تغذیه ورزشی را از لینک زیر دریافت نمایید.
 

درباره من

  • mosaferi
  • کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1386
    کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی- دانشگاه شهید بهشتی تهران- 1389
    دکتری فیزیولوژی ورزشی- دانشگاه تربیت بدنی بوداپست، مجارستان- 1394

پيوندها