موتورهای جستجو

وقتي جستجويي در يك موتور جستجوگر انجام و نتايج جستجو ارايه مي شود، كاربران در واقع نتيجه كار بخش هاي متفاوت موتور جستجوگر را مي بينند. موتور جستجوگر قبلا”...
در این فایل موتور جستجوهای بومی و به خصوص موتورهای جستجوی ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است.   موتور جستجوی بومی.docx  
در این فایل نحوه راه اندازی apache nutch و apache Solr توضیح داده شده است.    7014-نصب و راه اندازی Nutch.pdf