کلی

    Semantic Web_ Implications for Technologies and Business Practices (2016).pdf     Metadata_ Shaping Knowledge from Antiquity to the Semantic Web-(2016).pdf      ...
      لینک دانلود   The Semantic Web_ 14th International Conference, ESWC 2017.pdf  
    لینک دانلود   The Semantic Web_ 14th International Conference, ESWC 2017, 2.pdf  
امروز حجم وسیعی از داده های RDF روی وب وجود دارد و میزان این داده ها روز به روز افزایش می یابد. از آنجا که موتورهای جستجو دروازه های ورود به وب معنایی هستند...
امروزه با توجه به روند رو به رشد استفاده از هستان نگارها در نظام‌های اطلاعاتی، مباحث جدیدی مانند ساخت هستان نگارها، روش‌شناسی ساخت، ابزارهای ساخت، ساخت...
    لینک دانلود کتاب در مورد تطبیق هستان نگارها Ontology Matching.pdf  
                                          در لینک زیر می توانید...