ترجمه مقاله Human-Based Query Difficulty Prediction

23:30, 11/21,2017
فایل ترجمه‌ی این مقاله را می‌توانید از لینک زیر دریافت کنید:
http://uploadboy.me/2q6xtl0rc9hn/Human-Based Query Difficulty Prediction.pdf.html