نتایج آزمون بیست و دومین دوره کارگاه آموزش ایمنی

کلی بازتاب (0) ارسال نظر   
 
 

  اسامی پذیرفته شدگان
 

قابل توجه ثبت نام کنندگان دوره مجازی آموزش ایمنی

کلی بازتاب (0) ارسال نظر   

 

  

آزمون های مجازی ایمنی در سال  1397

ثبت نام

برگزاری آزمون

اعلام نتایج

صدور تاییدیه

آزمون مهر

به پایان رسید

در تاریخ 3 مهر   برگزار شد

انجام شد

تاییدیه ها صادرشده و قابل دریافت است (*)

آزمون آبان

به پایان رسید

در تاریخ یک آبان برگزار شد

 انجام شد

 تاییدیه ها صادرشده و قابل دریافت است (*)

آزمون آذر

به پایان رسید

در تاریخ 6 آذر   برگزار شد

 انجام شد

 تاییدیه ها صادرشده و قابل دریافت است (*)

آزمون دی

به پایان رسید

در تاریخ 4 دی    برگزار شد

  انجام شد

 

آزمون بهمن

 

در تاریخ 2 بهمن  برگزار می گردد

 

 

آزمون اسفند

 

در تاریخ 7 اسفند برگزار می گردد

 

 

 
 
(*): محل دریافت تاییدیه :
دانشجویان دانشکده کشاورزی: دفتر آزمایشگاه های این دانشکده
دانشجویان دانشکده های علوم و مهندسی: دفاتر گروه های آموزشی مربوطه
دانشجویان دانشکده منابع طبیعی و دامپزشکی: دفتر آموزش دانشکده های مربوطه
 

تقویم برگزاری آزمون های دوره مجازی آموزش ایمنی در سال 1397

کلی بازتاب (0) ارسال نظر   

 
 

 

دوره مجازی آموزش ایمنی

کلی بازتاب (0) ارسال نظر   
 
 
 

 
نكاتی در زمينه برگزاری دوره‎های آموزش ايمنی در دانشگاه فردوسی مشهد
 
 

 

همراه داشتن کارت دانشجویی جهت شرکت در آزمون الزامی است. 
 

  شماره حساب جهت واریز هزینه دوره (200000 ریال):
 
425299190 بانک تجارت
به نام عواید اختصاصی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه
 
ارائه فیش واریز هزینه دوره جهت شرکت در آزمون الزامی است.
 

 
 
راهنمای ورود و چگونگی استفاده از محتوای دوره مجازی آموزش ایمنی
فایل راهنما 
 
 
 
 
 

 
 

منابع آزمون دوره مجازی آموزش ایمنی
(برای افرادی که به سیستم آموزش های الکترونیکی دانشگاه دسترسی ندارند)
ایمنی در برابر الکتریسیته
توصیه نامه آموزشی شماره یک
 توصیه نامه آموزشی شماره دو
توصیه نامه آموزشی شماره سه
توصیه نامه آموزشی شماره چهار
   
Converted to use with ITS. Powered by FUMblog