Clips نرم افزاری است در جهت توسعه تولید و ارائه ابزار سیستم های خبره که یک محیط کامل برای ساخت قوانین بر پایه سیستم های خبره را فراهم می کند.

ستمهاي خبره در زمينه هاي بسيار متنوعي كاربرد خود را يافته اند برخي از اين زمينه ها عبارتند از پزشکی، حسابداری، کنترل فرایندها، منابع انسانی، خدمات مالی، و GIS . حسابداري، تجزيه و تحليلهاي مالي پزشكي ( تشخيص بيماري )، آنژيوگرافي، باستان شناسي، توليد ويفرهاي سيليكوني و انواع خاصي از راديوگرافي در زمينه هاي مختلف ديگري نيز سيستمهاي خبره پديد آمده اند نظير : مشاوره حقوقي، مشاوره براي انتخاب بهترين معماري يا تركيب بندي سيستم كامپيوتري، مشاوره مهندسي ساختمان و غيره.

در هر یک از این زمینه ها می توان کارهایی از نوع راهنمایی، تحلیل، دسته بندی، مشاوره، طراحی، تشخیص، کاوش، پیش بینی، ایجاد مفاهیم، شناسایی، توجیه، یادگیری، مدیریت، کنترل، برنامهریزی، زمان بندی و آزمایش را با مددجویی از سیستمهای تجربی با سرعت و سهولت بیشتری به انجام رسانید.

سیستمهای خبره یا به عنوان جایگزین فرد متخصص یا به عنوان کمک به وی استفاده میشوند.

دو نمونه مثال :