امنیت نرم افزار

امنیت بازتاب (0) ارسال نظر   
استفاده از سیستمهاي مبتنی بر کامپیوتر روز به روز در حال گسترش است و این گستردگی به حدي است که امروزه اغلب کاربردها توسط این سیستم ها پیاده سازي می شوند. در اغلب سیستم ها، نرم افزار نقش کنترل کننده ي سیستم را برعهده دارد و با به روزرسانی آن می توان کارایی سیستم را نیز افزایش داد
رخداد خرابی در نرم افزار یک سیستم، باعث خراب شدن سیستم و ناتوانی آن در انجام وظایف خود خواهد شد در سیستم هایی که رخداد خرابی در آنها می تواند منجر به رخداد فجایع انسانی، مالی، و یا حتی زیست محیطی شود (نظیر سیستم کنترل پرواز هواپیما، سیستم بورس اوراق بهادار و سیستم کنترل نیروگاه اتمی)، تحمل پذیري اشکال و جلوگیري از رخداد خرابی در سیستم اهمیت ویژه اي دارد. از آنجا که نرم افزار یک بخش مهم در این سیستم ها محسوب می شود، می بایست به گونه اي طراحی گردد تا عاري از خطا بوده و در هنگام کارکرد سیستم با مشکلی مواجه نشود.

امنیت پایگاه داده

امنیت بازتاب (0) ارسال نظر   

موضوعات پیشنهادی:

قراردادهای امنیتی در بانک های اطلاعاتی
قابلیت اطمینان در بانک های اطلاعاتی
بازیابی خرابی داده ها در بانک های اطلاعاتی
حمله تعقيب كننده در بانک اطلاعاتی (Tracker Attack)
روش هاي كنترل دسترسي براي سيستم هاي پايگاهي شيگرا
سيستمهاي كنترل دسترسي براي xml
حقوق مالكيت شخصي
كنترل دسترسي و حفظ حريم خصوصي در مورد كاربران سيار
بقاي پايگاه داده ها
امنیت فیزیکی پایگاه اطلاعاتی
قوانین جامعیت در بانک های اطلاعاتی
امنیت بانک های اطلاعاتی mysql
امنیت بانک های اطلاعاتی
امنیت در سرورهای پایگاه داده

 

Converted to use with ITS. Powered by FUMblog