بازتاب‌هاي مقاله از مدرک‌گرایی تا مدرک‌پرستی (یادداشتی انتقادی از کامیار عبدی در روزنامه شرق)