درباره من

9173721126

محمد هادی صناعی مقدم، فارغ التحصیل در رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات در دانشگاه فردوسی مشهد . هستم موفق به دریافت مدارک تخصصی از جمله : MCITP , CCNA , .... شده و در حال حاضر بیشتر در زمینه شبکه و IT فعالیت دارم.
ٌٍ
Email : MH.Sanaei@outlook.com
MH.Sanaei@Gmail.com

(ERP_DSS_BPR_KM_MIS_فناوری اطلاعات_برنامه ریزی_استراتژیک_مدیریت_کسب و کار)

Menu:

آخرين مطالب بروز شده

موضوعات

ترجمه مقاله ERP [10]
مقاله [23]
ERP [62]
کلی [15]
DSS_سیستمهای پشتیبان تصمیم گیری [46]
مقالات DSS [10]
نرم افزار [3]
فناوری [4]
ترجمه مقاله DSS [5]
جزوه [1]
علمی [3]


پيوندها

انتخابات
- دانشگاه حکمت رضوی
- دانشگاه فردوسی مشهد
- دانشگاه پیام نور مشهد
- دانشگاه امام رضا مشهد
- دانشگاه آزاد قوچان
- دانشگاه آزاد سبزوار
- دکتر مقدسی
دانشگاه
- دانشگاه مالزی
- دروس متن باز دانشگاه Yale
- دانشگاه فردوسی مشهد
- دروس متن باز دانشگاه MIT
دل نوشته ها
- سکوت دل
کلی
- دنیای کامپیوتر
- کتابخانه ی الکترونیکی دانشگاه فردوسی مشهد
- اخبار ورزشی
- اخبار ERP
- دیکشنری ERP
- Health Care News & Discussion
- هیئت بدمینتون شهرستان شاهرود
- خانواده Mobile Cloud


نظرسنجی


اتحاديه

RSS 0.90
RSS 1.0
RSS 2.0
Atom 0.3


costomized

fumblog

counter

بررسـي تأثيرات به کارگيري IT بر تصميم گيري مديران شهرداري

محمدهادی صناعی مقدم | 28 December, 2013 02:10

(با رويکرد شهرداري الکترونيکي)

  سيد هادي ميررکني1 ، زهرا رضائي2

 

1- عضو دفتر همکاريهاي فناوري رياست جمهوري و کارشناس ارشد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري

2- کارشناس ارشد فناوري اطلاعات

 

چکيده:

امروزه فناوري­اطلاعات به عنوان محورتوسعه بطور مستقيم و غيرمستقيم برتمامي عرصه­ها و سطوح حيات فردي و اجتماعي بشر اثراتي گسترده و عميق داشته است. اين آثار در کليۀ زمينه­هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي مشهود مي­باشد، به گونه­اي که شيوۀ زندگي، کار، تفريح و تعامل اجتماعي انسانها متحول گرديده­است. به عنوان مثال، آموزش الکترونيکي، دولت الکترونيکي، کار و اشتغال از راه دور، کسب و کار و تجارت الکترونيکي وابستگي به زمان و مکان را کم رنگ نموده­است.

در اين پژوهش سعي داريم، تأثيرات به کارگيري فناوري اطلاعات را بر تصميم­گيري مديران در معاونت منابع انساني و پژوهش وزارت نفت بررسي نماييم. اين پژوهش را مي توان از لحاظ دسته­بندي تحقيقات بر حسب نحوه گردآوري داده­ها (طرح تحقيق)، از نوع تحقيقات کيفي محسوب نمود که به روش پيمايشي اجرا شده­است.

در حقيقت، تحقيق حاضر از نظر پژوهش کاربردي و کيفي مي­باشد و از نظر روش مورد استفاده اين روش جزء تحقيقات پيمايشي محسوب مي­شود که از نوع روش دلفي دسته­بندي مي­گردد.

مديران با استفاده از سيستم­هاي اطلاعاتي قادر خواهند بود که به طور موُثر، فعاليت­ها را هماهنگي و کنترل نمايند و نياز به دواير ستادي و تعداد زيادي از مديران مياني را کاهش دهند. فناوري­اطلاعات و ارتباطات به يکديگر وابسته­اند. بدون فناوري­اطلاعات و وسايل برقراري ارتباطات، ارتباط در سطح بين­المللي و بين افراد غير ممکن خواهد بود. فناوري اطلاعات، ماشين کار تلقي مي­شود و ارتباطات محصول آن است. فناوري­اطلاعات بالقوه مي­تواند مشکلاتي را حل کند که ارائه کمک­هاي مالي، تجاري و سرمايه­گذاري موجب حل آن­ها نمي­شود.

           تحولات آينده، مديران راهبردي را در مقابل تصميم بسيار مهمي قرار مي­دهد: "چگونگي هماهنگي با تحولات و برنامه­ريزي بلندمدت براي سرمايه­گذاري در فناوري­اطلاعات و ارتباطات" اما مهمتر از آن آماده­سازي جامعه و بويژه نيروي انساني شاغل در سازمان­ها نسبت به پذيرش اين تحولات و تحقق برنامه­هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي است. نظام هاي اطلاعاتي مدرن و پيچيده، اطلاعات جمع­آوري­شده از پديده­هاي دنياي عملکرد برون، درون و ميان سازماني را در ابعاد گسترده­اي براي مديران مهيا مي­سازند تا آن­ها بتوانند تصميمات راهبردي صحيحي اتخاذ و برنامه­هاي کلان خود را اجرا کنند.

 

کلمات کليدي: DSS، فناوري اطلاعات، مهندسي تصميم گيري، سيستم هاي اطلاعاتي، مسأله و روش دلفي

 

 

مقدمه

امروزه فناوری­اطلاعات به عنوان محورتوسعه بطور مستقیم و غیرمستقیم برتمامی عرصه­ها و سطوح حیات فردی و اجتماعی بشر اثراتی گسترده و عمیق داشته است. این آثار در کلیۀ زمینه­های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مشهود می­باشد، به گونه­ای که شیوۀ زندگی، کار، تفریح و تعامل اجتماعی انسانها متحول گردیده­است. به عنوان مثال، آموزش الکترونیکی، دولت الکترونیکی، کار و اشتغال از راه دور، کسب و کار و تجارت الکترونیکی وابستگی به زمان و مکان را کم رنگ نموده­است [18].

در جهانی که فناوری­اطلاعات در حال دگرگون ساختن ابعاد گوناگون زندگی ماست و هر روز محصولات جدیدی چون آموزش الکترونیکی، دولت الکترونیکی، کار و اشتغال از راه دور، تجارت الکترونیکی به زندگی ما وارد می­کند، نمی­توان با این پدیده در هاله­ای از ابهام برخورد کرد و برای شناخت عمیقتر آثار و پیامدهای آن نکوشید. اگر "سازمان" را به عنوان یک "سیستم باز" در نظر گرفته و به مطالعه آن بپردازیم؛ فناوری­اطلاعات به عنوان یک درون داد یا Input می­تواند مورد مطالعه قرار گرفته، پیامدهایش مورد بررسی قرار گیرد. اما آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است، مطالعه آن به عنوان فناوری است که به تغییر ساز و کارها و فرآیندهای تصمیم­گیری (به عنوان یک سیستم باز) می­انجامد. چنین مطالعه­ای می­تواند در پرتو نظریه سازمان صورت پذیرد. مجموعه مطالعاتی که در زمینه پیامدهای سازمانی بکارگیری فناوری­اطلاعات در سازمانها صورت گرفته نیز ابزاری تکمیلی برای دستیابی به چارچوبی مفهومی نظری برای پژوهش خواهد بود [19].

اهمیت و ضرورت پژوهش

فناوری­ اطلاعات به صورت عنصری وارداتی به سازمانهای گوناگون کشور ما وارد شده­است. مدیران و کارکنان سازمان­های گوناگون با تلاش بسیار خواهان بهره گیری هر چه بیشتر از این فناوری هستند. این باور همگانی شده­ است که برخورداری از این فناوری علاوه بر آنکه نشانه ای برای نوگرایی است و منزلت اجتماعی بکارگیرندگان را افزایش می دهد، تأثیری غیرقابل انکار بر افزایش سرعت و دقت انجام امور و افزایش محصولات نهایی خواهد داشت. به ویژه در "جهان جهانی شده" امروز ارتباطات و تبادل­های انجام گرفته در سطح ملی و بین­المللی نیز وابستگی بسیاری به توانایی ما در بهره­گیری از این فناوری دارد، به گونه­ای که نمی­توان حضوری فعال داشت مگر با تکیه بر این فناوری و بهره گیری به موقع و به جا از آن [5].

 علی رغم اهمیت این نوع از فناوری ابعاد گوناگون آن برای ما ناشناخته است. به ویژه پیامدهای در ایجاد تحولات سازمانی چندان شناخته شده نیست. پژوهش حاضر می­کوشد تا با بررسی موردی آثار ورود این فناوری به یک سازمان خاص بر تصمیم­گیری مدیران، زمینه­های لازم برای درک بهتر و عمیقتر این پدیده را فراهم آورد [5].

اهداف پژوهش

وضعیت به کارگیری فناوری­اطلاعات در یک سازمان می­تواند در گردآوری اطلاعات مورد نیاز مدیران تأثیر به سزایی داشته­باشد. در این پژوهش سعی می­شود، تأثیرات استفاده و به کارگیری مدیران از فناوری­اطلاعات در تصمیم­گیریهای خود را بررسی کرده تا بتواند تأثیرات آن را در سه مرحله اصلی تصمیم­گیری مدیران معاونت منابع انسانی و پژوهش وزارت نفت بررسی نماید.

به طور کلی اهداف پژوهش را می­توان به صورت زیر بیان کرد:

الف- شناسایی تأثیرات بکارگیری فناوری­اطلاعات بر شناسایی یا تعيين مسأله

ب- شناسایی تأثیرات بکارگیری فناوری­اطلاعات بر شناسایی گزينه جهت حل مسأله

پ- شناسایی تأثیرات بکارگیری فناوری­اطلاعات بر انتخاب بهترين گزینه

سؤالات پژوهش

سوال اصلی :

به کارگیری فناوری­اطلاعات چه تأثیراتی بر تصمیم­گیری مدیران داشته است؟

سوالات فرعی:

1-     آیا به کارگیری فناوری­اطلاعات در شناسایی یا تعيين مسأله مؤثر است؟

2-     آیا به کارگیری فناوری­اطلاعات در شناسایی گزينه براي حل مسأله مؤثر است؟

3-     آیا به کارگیری فناوری­اطلاعات در انتخاب بهترين گزینه مؤثر است؟

 روش پژوهش 

          در این پژوهش از لحاظ دسته­بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده­ها (طرح تحقیق)، می­توان این تحقیق را از نوع تحقیقات کیفی محسوب نمود که به روش پیمایشی اجرا شده­است. پیمایش عبارتست از جمع­آوری اطلاعات که با طرح و نقشه و به عنوان راهنمای عملی توصیف، پیش­بینی یا به منظور تجزیه و تحلیل روابط بین برخی متغیرها، مانند سرطان و سیگار، صورت می­پذیرد. پیمایش معمولا در مقیاس وسیع انجام می­شود و نقطه مقابل تجربیات آزمایشگاهی است که هدف آن تمرکز بیشتر در مقیاس کوچکتر است [11].

          در حقیقت، تحقیق حاضر از نظر پژوهش کاربردی و کیفی می­باشد و از نظر روش مورد استفاده این روش جزء تحقیقات پیمایشی محسوب می­شود که از نوع روش دلفی دسته­بندی می­گردد.

روش دلفي

تعريف واژه دلفي:

           ريشه لغوي دلفي برگرفته از زبان يونان باستان مي­باشد. فاولس مي­گويد در زبان يونان باستان به مکان مقدسي که به واسطه آن مي­توان پندها و اندرزها و پيش­بيني­هاي خدايان را دريافت نمود دلفي گفته مي­شود اما دالکي دلفي را  به معني چيزي الهام شده و مقداري اسرار آميز مي­شناسد [22].

         محققين دلفي اساساً در مواردي از اين روش استفاده مي­كنند كه اطلاعات قضاوتي، لازم است و معمولاً از يك­سري پرسشنامه استفاده مي­شود كه به همراه بازخور كنترل شده نظرات، توزيع مي­شود. محققين، از روش دلفي، در جاهاي مختلفي به عنوان ابزاري براي حل مساله از طريق خبرگان استفاده­كرده­اند. آن­ها همچنين انواعي از اين روش را براي گونه­هاي خاصي از مسائل و اهداف، طراحي كرده­اند. يكي از اين انواع كه كاربرد گسترده­اي يافته­است، دلفي براي "رتبه­بندي" است كه براي دست­يابي به توافق گروهي درباره اهميت نسبي چيزهاست. اشميت، توصيف مبسوطي درباره چگونگي انجام اين نوع از روش دلفي ارائه كرده­است كه شامل رهنمودهايي براي جمع­آوري داده­ها، تحليل داده­ها (بر اساس روش­هاي آماري ناپارامتريك) و گزارش نتايج مي­باشد. [31].

روش اجرای پژوهش :

 جامعۀ آماری:

          یک جامعه آماری عبارتست از مجموعه­ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولا در هر پژوهش جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت (صفات) متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد [7].

جامعه آماری این پژوهش با توجه به اینکه مورد کاوی معاونت منابع انسانی و پژوهش وزارت نفت می­باشد، شامل مدیران ارشد، میانی، عملیاتی است که تعداد آنها 60  نفر می­باشند.

روش نمونه گیری: 

          گروه نمونه در اینجا، مدیران معاونت منابع انسانی و پژوهش وزارت نفت خواهدبود، که شامل مدیران مالی، مدیران بازرگانی، مدیران فنی و مدیران طرح و توسعه فوق­الذکر می­باشند كه طبق جدول کرجسی و مورگان جهت نمونه­گیری تعداد 52 نفر با توجه به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای برگزیده­شد و با استفاده از منابع کتابخانه­ای شامل کتاب­ها، پایان­نامه­ها و نشریات و مقالات داخلی و خارجی نسبت به تکمیل ادبیات تحقیق و بررسی مباحث نظری مرتبط با موضوع اقدام شد.

شیوه­های گردآوری و جمع­آوری اطلاعات

          در این پژوهش از شیوه­های مختلفی جهت جمع­آوری و تجزیه و تحلیل داده­ها و اطلاعات مورد نیاز استفاده می­شود:

1.1.1.1           روش گردآوري اطلاعات و داده­ها

1- پرسشنامه: مجموعه­ای از سؤالات است که پاسخ­دهنده با ملاحظه آن­ها پاسخ لازم را ارائه می­دهد.

2- مصاحبه: مهم­ترين منبع گردآوري داده­ها در يك تحقيق باز و با رهيافت كيفي مي­باشند، زيرا به وسيله آن­ها مي­توان به غني­ترين اطلاعات شامل نگرش­ها، ايده­ها و دانش افراد پيرامون موضوع خاصي پي برد. سه نوع كلي از مصاحبه وجود دارد:

مصاحبه آزاد: در اين نوع از مصاحبه از مخاطبان خواسته مي­شود تا نظرات و ايده­هاي خودشان را درباره  موضوع خاصي ارائه دهند و هيچ­گونه جهت­دهي خاصي در نحوه پاسخ­دهي وجود ندارد و آن­ها مي­توانند تجارب و راه­حل­هايي نيز ارائه دهند.

مصاحبه متمركز: در اين شيوه مجموعه­اي مشخص از سئوالات در زماني محدود و مشخص و در جهت پاسخ به سئوالات تحقيق مطرح مي­شود.

مصاحبه ساخت­مند: در اينجا علاوه بر سئوالات مشخص پاسخ­ها نيز مشخص هستند و مصاحبه­شونده بايد از ميان آن­ها يك پاسخ را انتخاب كند. اين شيوه تا حدي مشابه پرسشنامه مي­باشد.

           در اين تحقيق بیشتر از دو نوع اول مصاحبه بسته به شرايط، از افراد متخصص و برجسته در معاونت منابع انسانی و پژوهش وزارت نفت مورد تحقیق  استفاده مي­شود. هر كدام از شيوه­ها براي هدف خاصي مناسب مي­باشند. البته شيوه مصاحبه متمركز به دليل امكان اجراي آن در زمان اندك و خارج­نشدن از جريان اصلي تحقيق مورد توجه بيشتري قرار خواهدگرفت. 

 3- تحليل مستندات: حجم زيادي از اطلاعات موجود در سازمان­ها در قالب اسناد و مدارك در مي­آيد كه مي­توان با بررسي آن­ها اطلاعات مفيد و ارزشمندي را بدست آورد. مستندات شامل نامه­ها، رويه­ها، دستورالعمل­ها، آيين­نامه­ها، آرشيو تحقيق

موضوع مقالات DSS. نظر دهيد: (1). بازتاب:(0). لینک همیشگی
«Next post | Previous post»

Comments

Leave a Reply

ارسال نظر
Info

توجه: از ارسال پيام هاي خصوصي در حالت لاگين براي نويسنده وبلاگ اجتناب نماييد.
در صورتی که در فرم ارسال نظر، نام شما توسط سیستم شناسایی شده باشد(در حالت لاگین) نظر شما بلافاصله منتشر خواهد شد.


در غیر اینصورت نظر شما پس از تایید توسط مالک وبلاگ منتشر خواهد شد.

 authimage