سفارشي سازي سيستم هاي برنامه ریزی منابع سازمان

12/22/2014

 


 

سازمان هايي كه سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان را پياده سازي مي نمايند، همواره با دغدغه تعيين درجه سفارشي سازي اين سيستم ها درگير هستند. سفارشي سازي, تطبیق سيستم با نيازهاي سازمان است. به علت اينکه سيستم ها ي برنامه ریزي منابع سازمان به عنوان بسته هاي نرم افزاري از پيش طراحي شده عرضه مي شوند , در برخي موارد کارکردهاي اين سیستم ها با نيازهاي سازمان متفاوت مي باشد. به منظور منطبق نمودن سيستم بر نيازهاي کارکردي سازمان, سفارشي سازي سيستم صورت مي گيرد.

در برخي موارد پيشنهاد مي گردد که به جاي خرید يک محصول نرم افزاري, فرآيندهاي موجود در سازمان بهبود يافته و سيستم براساس فر آيندهاي بهينه توليد شود. گرچه مهندسي مجدد فرآيندهاي كسب و كار و توسعه سيستم برنامه ريزي منابع سازمان به صورت درون سازماني مي توانند به عنوان بهترين پاسخ براي نيازهاي سازمان مطرح گردد چرا که در اين حالت فرآيندهاي موجود بهينه شده و سيستم برنامه ريزي منابع سازمان براساس فرآيندهاي بهينه توسعه مي يابد. ولي اين روش به شدت وقت گير و گران مي باشد. تطبيق سيستم عرضه شده توسط يكي از توليدكنندگان اين سيستم ها، به مراتب مقرون به صرفه تر خواهد بود . البته در عمل تقريباً تمامي سازمان هايي كه سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان را پياده مي نمايند، محصولات موجود را به منظور تطابق با فرآيندهاي كسب و كار خود تا حدي تطبيق مي دهند. بنابراين انتخاب يک محصول نرم افزاري و سفارشي سازي آن بر اي انطباق با نيازمندهاي سازمان يکي از گزينه هاي اصلي بهره گيري از سيستم هاي يکپارچه در سازمان ها مي باشد.

نقطه مقابل سفارشي سازي سيستم , تغيير فرآيندهاي سازمان براي هماهنگي با سيستم است. در اين حالت به جاي اينکه سيستم تغيير يابد, فرآيندهاي سازمان به نحوي طراحي دوباره مي شوند که با سيستم منطبق شوند . تغيير در فرآيندها مي تواند سازمان با را مشکلات متعددي روبرو نمايد . تغيير در فرآيندها باعث مي شود تا روش کار کارکنان تغيير يابد و اين امر ممکن است به ايجاد مقاومت در مقابل تغيير بيانجامد. در برخي موارد فروشندگان ابراز مي دارند كه در صورت تطبيق فرآيندها با سيستم برنامه ريزي منابع سازمان، كاربران به مرور به فرآيندهاي جديد عادت كرده و فعاليت هاي روزانه خود ر ا براساس فرآيندهاي جديد ، انجام مي دهند. اما اين سوال مطرح مي شود كه هزينه عادت كردن كاركنان به فرآيندهاي جديد ، چقدر خواهد بود؟ آيا سازمان مي تواند تغييرات را با هزينه معقولي مديريت نمايد؟

در تعيين درجه سفارشي سازي سيستم , سازمان به دنبال اين است که حجم تغييرات در سيستم و مقدار تغييرات در فرآيندها را به نحو ي شناسايي نمايد تا زمان و هزينه پياده سازي کاهش يافته و سازمان نيز با کمترين مشکلات روبرو شود . به عبارت ديگر براي برقراري تطابق بين سيستم و بين فرآيندهاي سازمان , هر دو به نحوي تغيير يابند تا سازمان متوجه کمترين مقدار مشکلات گردد.

در پروژه هاي پياده سازي سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان، به صورت ناخواسته يك اختلاف و واگرايي بين كاركنان بخش فناوري اطلاعات و ساير كاركنان سازمان بوجود مي آيد. كاركنان توقع دارند كه اطلاعات مورد نيازشان، در اسرع وقت در اختيار آنها قرار گيرد . افزايش پاسخگويي سيستم به نيازهاي اطلاعاتي كارمندان مستلزم تطابق هرچه بيشتر سيستم با فرآيندهاي كسب و كار سازمان بوده و اين به معناي تغيير هرچه بيشتر سيستم جهت تطابق با سازمان است. در حالي كه تغيير سيستم نيز مشكلات بسياري را به همراه خواهد داشت . كاركنان بخش فناوري اطلاعات، به راه اندازي موفق سيستم براساس اهداف معين شده مي انديشند .

0 Comments Add your ownLeave a Reply

ارسال نظر
Info

توجه: از ارسال پيام هاي خصوصي در حالت لاگين براي نويسنده وبلاگ اجتناب نماييد.
در صورتی که در فرم ارسال نظر، نام شما توسط سیستم شناسایی شده باشد(در حالت لاگین) نظر شما بلافاصله منتشر خواهد شد.


در غیر اینصورت نظر شما پس از تایید توسط مالک وبلاگ منتشر خواهد شد.

 authimage

آخرين مطالب بروز شده

موضوعات

پيوندها

IT

کلی

مدیریت

Feeds