ERPچگونه با تجارت الكترونیكی تطابق پیدا می كند؟

همانگونه كه كاربران سیستمهای مختلف در بخشهای متنوع شركت از سیستم یكپارچه ERP استفاده میكنند و نیازهای خود را از طریق آن برآورده میسازند ، دو گروه عمده دیگر یعنی مشتریان ( Customers ) و عرضه كنندگان ( Suppliers ) كه در خارج از محدوده شركت فعالیت میكنند ، نیز نیازمند دسترسی به یكسری از اطلاعات موجود در سیستمERP از قبیل میزان سفارشات ، سطح موجودیها و... میباشند . پس لازم است دو كانال جدید برای این دو گروه ایجاد شده و امكان دسترسی آنان را به بخشی از اطلاعات مورد نیاز فراهم سازیم . این كار امروزه از طریق تجارت الكترونیكی ( Electronic Commerce ) امكان پذیر خواهد بود كه در مورد مشتریان بحث B2C و در مورد عرضه كنندگان ، بحث B2B مطرح میشود . با توجه با آنچه گفته شد ، لازم است بسته نرم افزاری ERP بتواند ارتباط مناسبی با Web برقرار ساخته و از این طریق امكان استفاده و بكارگیری تجارت الكترونیكی را نیز در شركت فراهم سازد . ازآنجا كه اینترنت هیچگاه با توقف مواجه نمیشود و دائما در حال تغییر است ، در مواقعی كه لازم است اصلاحات ، نگهداری و بروز رسانی درسیستمERP انجام شود ، فعالیت وب سایت شركت نیز متوقف خواهد شد . پس لازم است با انعطاف پذیری مناسبی كه بین ERP و وب سایت شركت صورت میپذیرد ، ترتیبی اتخاذ شود كه برنامه های كاربردی تجارت الكترونیكی در مواقعی كه ERP متوقف شده است ، همچنان به فعالیت خود ادامه دهند .

برای حل این مشكل از نرم افزاری استفاده میشود كه قادر است اطلاعات مورد نیاز را از ERP بدست آورده و به عنوان یك مترجم این اطلاعات را به یك فرمت قابل درك در تجارت الكترونیكی و سایر برنامه های كاربردی تبدیل كند .

منبع :

http://t-magazine.blogfa.com/post-34.aspx

نظرات

ارسال نظر
Info

توجه: از ارسال پيام هاي خصوصي در حالت لاگين براي نويسنده وبلاگ اجتناب نماييد.
در صورتی که در فرم ارسال نظر، نام شما توسط سیستم شناسایی شده باشد(در حالت لاگین) نظر شما بلافاصله منتشر خواهد شد.


در غیر اینصورت نظر شما پس از تایید توسط مالک وبلاگ منتشر خواهد شد.

 authimage