چکیده پایان نامه:بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در بانک ملت مشهد

Published on 08/01,2015

چکیده

 

هدف این پژوهش تعیین آن دسته از عواملی که بر پذیرش خدمات بانکداری الکترونیکی[1] در بانک ملت تأثیرگذار می‌باشد، است. یک مدل نظری[2] که مفاهیم و پیوندهای عوامل مؤثر مختلف بر پذیرش بانکداری الکترونیکی را نشان می‌دهد ، ارائه شده است.. . نتایج حاصل از مدل مورد آزمایش به وضوح نشان داد تحصیلات در عامل ویژگیهای جمعیت شناختی اثر قابل توجهی در پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی توسط مشتری دارد و لیکن سن  و جنسیت اثر قابل توجهی در پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی توسط مشتری ندارد، راحتی[3]، استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی تاثیر مثبتی در پذیرش آن توسط مشتری ندارد، ریسک [4]،داشتن احساس ریسک پائین خدمات بانکداری اینترنتی باعث ایجاد علاقه در استفاده از آن توسط مشتری می شودو امنیت [5] و دانش قبلی از اینترنت[6] تاثیرمثبتی در پذیرش توسط مشتری دارد.

در نهایت نتایج این بررسی نشان می‌دهد که درک فاکتورهای مؤثر بر تمایل استفاده از بانکداری الکترونیکی  برای افرادی که قصد برنامه‌ریزی و بهبود اشکال جدید بانکداری در بازار رقابتی کنونی را دارند،  بسیار مهم می‌باشد.

کلیدواژه‌ها: پذیرش، بانکداری اینترنتی، سهولت، درک امنیت، ریسک قابل مشاهده،[1] E-banking

[2] Theoretical  Model

[3] Convenience

[4]  Risk

[5] Security

[6] Prior Internet Knowledge


نظرات

Leave a Reply

ارسال نظر
Info

توجه: از ارسال پيام هاي خصوصي در حالت لاگين براي نويسنده وبلاگ اجتناب نماييد.
در صورتی که در فرم ارسال نظر، نام شما توسط سیستم شناسایی شده باشد(در حالت لاگین) نظر شما بلافاصله منتشر خواهد شد.


در غیر اینصورت نظر شما پس از تایید توسط مالک وبلاگ منتشر خواهد شد.

 authimage